Jezus Jest Tu
 

 

Wesele Wesel 2004 - narzeczeni, którzy decydują się na wesele bezalkoholowe.

Ruch "Wesele Wesel"


GENEZA SPOTKAŃ.
Jest wiele powodów, dla których narzeczeni decydują się na wesele bezalkoholowe. Najczęściej ma to związek z głęboką postawą religijną, a także patriotyczną. Niezmiernie ważnym momentem dla Polski i Polaków na płaszczyźnie wychowania w trzeźwości był wybór Karola Wojtyły na Papieża. Znamy doskonale jego słowa wypowiedziane do rodaków na samym początku Jego pontyfikatu 23.10.1978 r.: "Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła." Słowa te były bezpośrednią przyczyną podjęcia przez Ruch Światło-Życie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zakłada ona całkowitą i dobrowolną abstynencję pewnej liczby ludzi. U podstaw takiej strategii leży odkrycie, że aby człowiek uzależniony mógł żyć w sposób trzeźwy, musi on sam zachować abstynencję. Człowiek chory na chorobę alkoholową po prostu nie może pić w sposób normalny. Potrzebuje, zatem innych osób, które pomogą mu w zachowaniu abstynencji. Członkowie Krucjaty (KWC) w poczuciu odpowiedzialności pragną to robić deklarując swoją abstynencję. Szczególnym miejscem w Polsce jest Kamesznica, miejscowość leżąca koło Żywca. Proboszczem w parafii Kamesznica jest ks. Władysław Zązel /góral z Dębna/. Zmartwiony ogromem problemów alkoholowych wydał parafialny dekret o weselach bezalkoholowych, na mocy którego wszyscy, którzy zdecydują się na takie wesele mają pewne przywileje. Działania podjęte przez ks. Władysława Zązla rozległy się echem po całej Polsce. Zaczęły dochodzić głosy, że w innych częściach Polski także takie wesela się odbywają. I tak w 1995 roku urodził się pomysł, aby organizować ogólnopolskie spotkania małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. Ta ogólnopolska impreza nosi nazwę "Wesele Wesel".

CELE SPOTKAŃ.
Rodziny nasze od momentu zawarcia związku małżeńskiego zachowują abstynencję i czynnie włączają się w organizowanie imprez bezalkoholowych. Przyświeca nam hasło duszpasterstwa trzeźwości: "Przez abstynencję wielu, do trzeźwości wszystkich".
Spotykając się, co roku w innej części Polski mamy na celu:
-wymianę doświadczeń związanych z promowaniem życia bez alkoholu,
-pokazanie jak największej liczbie społeczeństwa, że życie w abstynencji jest możliwe, i że małżeństwa, które w ogóle nie używają alkoholu nie należą do rzadkości,
-pokazanie możliwości organizowania wesel i zabaw bezalkoholowych,
-przekazanie informacji o organizacji wesel bezalkoholowych,
-przybliżenie osoby wodzireja, która może czuwać nad całością zabawy tanecznej,
-promowanie i uczenie zabawy i spędzania czasu bez alkoholu,
-przekazanie świadectw małżeństw (np. w lokalnej prasie, radio), które takie wesela miały,
-także wzajemne wspieranie się małżeństw, do kontynuowania podjętych w dniu ślubu zobowiązań,
-pogłębienie życia religijnego.

HISTORIA.
"Wesele Wesel" jest spotkaniem o charakterze rekolekcyjnym. Homilie i prelekcje, eucharystie i sakrament pokuty, a także indywidualne spotkania mają służyć umacnianiu nas na trudnej drodze świadczenia swoim życiem w środowiskach, w których żyjemy. Podobnie jak Anonimowi Alkoholicy zrzeszają się, aby się wspierać w trwaniu w abstynencji, my pragniemy chociaż raz w roku z takiego wsparcia skorzystać. Pierwsze dwa spotkania "Wesele Wesel" odbyły się w Kamasznicy - malowniczej miejscowości w Beskidzie Żywieckim w latach 1995 i 1996, a następne już w różnych miejscowościach Polski: w Częstochowie, duchowej stolicy Polski w 1997 roku, w roku 1999 w Zamościu wojewódzkim mieście południowo-wschodniej części Polski, w Krakowie w roku 2000 w parafii św. Józefa w Podgórzu, w Białymstoku w roku 2001 w roku 2002 w Koszęcinie miejscowości rozsławionej przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Na szczególne wyróżnienie zasługuje spotkanie u naszego Papieża w Rzymie. Było to w 1998 roku. Dziewiąte spotkanie zorganizowane zostało u Królowej Podhala w Ludźmierzu. W roku 2004 było X w Warszawie pod hasłem: "Z Kamesznicy do Stolicy"

Inicjatorem spotkań i opiekunem jest:
Ks. kan. Władysław Zązel, 34-383 KAMESZNICA
Tel. (033)8625218 kom. 502 740 472
Wesele Wesel 2004 - narzeczeni, którzy decydują się na wesele bezalkoholowe.