Jezus Jest Tu

 


Marianiści

Kim jesteśmy
Nasze zgromadzenie zakonne - Towarzystwo Maryi - założył we Francji w 1817 roku ojciec Guillaume-Joseph Chaminade (1761 - 1850) [gijom-żosef szaminad].
Jesteśmy wspólnotą zakonną oddaną całkowicie Maryi. Jesteśmy Jej misjonarzami. Z umiłowanym uczniem przyjmujemy Maryję jako dar Boży. Zachęceni przez miłość Jezusa do Jego Matki, oddajemy się Jej, by Duch Święty kształtował nas ciągle i doskonalej na podobieństwo Jej Syna. Jednoczymy się w jedną rodzinę Marianistów jako zakonnicy kapłani i zakonnicy laiccy. I jako zakonnicy mamy takie same prawa i obowiązki.
Do Rodziny Maryi należą też: Marianistki - Córki Niepokalanej Maryi (F.M.I.), grupy świeckich - Sodalicja Marianistów oraz Alliance Mariale - instytut świecki marianistów.
Jako wspólnota zbudowana na Ewangelii, zajmujemy się edukacją i chrzescijańskim wychowaniem w wierze - bardzo wielu z nas uczy w szkołach podstawowych i średnich oraz na uniwersytetach. Jesteśmy obecni również w parafiach, szpitalach, wydawnictwach, domach rekolekcyjnych - wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Kościół. Jesteśmy wspólnotą nauczajcą i wychowującą.
W momencie ślubów wieczystych (czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i stałości) - każdy z nas otrzymuje obrączkę - znak zaangażowania i oddania się na służbę Bogu w Towarzystwie Maryi. Jest to zresztą jedyny zewnętrzny znak przynależności do Towarzystwa (a więc mówiąc krótko - nie nosimy habitów).
Obecnie pracuje w 35 krajach całego świata około 1600 marianistów. Mieszkamy w ponad 250 wspólnotach.
Do Polski przybyliśmy kilka lat temu z Francji i Hiszpanii. Pragniemy zakorzenić się na polskiej ziemi i służyć Kościołowi lokalnemu.
W Częstochowie, u stóp Jasnej Góry prowadzimy Ośrodek Duchowości bł. Chaminade'a oraz katolicką bursę dla studentów Politechniki, WSP i innych szkół wyższych w tym mieście.
Organizujemy również rekolekcje dla dorosłych oraz dla młodzieży pragnącej rozpoznać i pełnić wolę Bożą w swoim życiu.
Serdecznie pozdrawiamy
ojciec Emilio - marianista
brat Hose - marianista
ojciec Zbyszek - marianista

Szczęść Boże!

Kliknij