Jezus Jest Tu
 
Witam

"Nic, absolutnie nic, nie jest w stanie nas odłaczyć od miłości Chrystusa"


Ks. Depo: Kard. Ratzinger nigdy nie przestał być duszpasterzem

Ks. Depo: Kard. Ratzinger nigdy nie przestał być duszpasterzem
Kardynał Joseph Ratzinger nigdy nie przestał być duszpasterzem - powiedział rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. Wacław Depo. Jest on również autorem wstępu do książki kardynała Ratzingera pt. "W czas Bożego Narodzenia". Publikacja jest zbiorem dziewięciu kazań, które na przełomie drugiego tysiąclecia wygłosił prefekt Kongregacji Nauki Wiary.Ks. Depo przypomina, że wykładanie, uczestnictwo w dyskusjach i wygłaszanie kazań, to trzy główne obowiązki kaznodziejów i homiletów. Podkreśla również, że kard. Ratzinger, będąc wybitnym teologiem XX wieku, nigdy nie przestał być duszpasterzem, człowiekiem bliskim ludziom w ich codziennych zmaganiach z wiarą. Dodał przy tym, że tak jak kiedyś krytykował od strony naukowej "wazeliniarską teologię" - starającą się przypodobać różnym trendom społecznym czy kulturowym - tak w swoim słowie homilii i kazań uderza w ludzką pychę, przemądrzałość, brak pokory i prostoty w wierze. - Kardynał w swoich kazaniach ubolewa i przestrzega, że sztuka upatruje dzisiaj dla siebie zadanie w tym, żeby człowieka zdemaskować jako wstrętnego obrzydliwca, a wówczas człowiek ucieknie od szukania jakiegokolwiek sensu. Ukazuje, że spotkania z prawdą już nie uszlachetniają, a odkrywanie prawdy nie jest po to, aby ukazać jej blask i piękno, ale po to, aby pokazać, że jest brudna i że brud jest prawdą - podreślił ks. Depo.
Publikacja "W czas Bożego Narodzenia" jest drugim tomem serii "Preadica Verbum" - wydawnictwa zmartwychwstańców "Alleuja" z Krakowa. Tłumaczenia kazań kard. Ratzingera dokonał ks. Kazimierz Wójtowicz.