Jezus Jest Tu
 

 

Pallotyński Ośrodek Powołań – „Apostoł” Prowincji Chrystusa Króla

Witajcie!!!

Strona powstała w odpowiedzi na liczne listy młodych ludzi, którzy pytają nas o życie Świętego Wincentego Pallottiego, o historię i działalność Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które założył oraz o warunki przyjmowania kandydatów do pallotyńskiej wspólnoty. Z dużym zainteresowaniem stawiane są pytania o drogę formacji, jak ona przebiega i jakie daje możliwości rozwoju na poszczególnych etapach: nowicjatu, seminarium, junioratu braci.. Nieco starsi - często już po studiach – zapytują nieśmiało: czy w ich przypadku, nie jest już za późno, aby zostać kapła­nem, bratem?

Duchowość i charyzmat naszego Założyciela, Świętego Wincentego Pallottiego jest tak bogata, że w takich opracowaniach nie sposób zawrzeć wszystkiego. Podobnie i teren działalności pallotyńskiej jest rozległy, a zakres podejmowanych prac bardzo szeroki, dlatego niniejsza strona - ze względów redakcyjnych - ograniczy się do ukazania tylko niektórych aspektów i zadań życia Rodziny pallotyńskiej. Znajdziecie tu także wypowiedzi - świadectwa jak konkretni Pallotyni przeżywają swoje powołanie.

Naszym zamiarem jest by informacje, jakie tu znajdziecie były nie tylko przewodnikiem o życiu, działalności Św. Wincentego oraz o Stowarzyszeniu i licznych dziełach podejmowanych przez Pallotynów w Polsce i za granicą, lecz by służyły także pomocą w odkrywaniu tajemnicy pallotyńskiego powołania. Mamy nadzieję, że i Ty na naszej stronie znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania. Zachęcamy do twórczego włączenia się w tworzenie tej strony, mile widziane uwagi i sugestie.

Wszystkim gościom obiecujemy naszą codzienną modlitwę oraz modlitwę Członków Dzieła Duchowej Pomocy Powołanym.

Kliknij

Duszpasterze Powołań

Prowincji Chrystusa Króla