Jezus Jest Tu
 

 


Kalendarium

Kalendarium
1901-3 sierpnia początek życia,
1910 Śmierć matki Stefana Wyszyńskiego,
1924 -3 sierpień przyjęcie święceń kapłańskich,
1945 ks. prof. Stefan Wyszyński rektorem Seminarium we Włocławku,
1945 Podjęcie obowiązków redaktora tygodnika diecezjalnego "Ład Boży",
1946 Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej,
1946 -12 maja Otrzymanie sakry biskupiej od Sługi Bożej Augusta kardynała Hlonda,
1948 -22 października śmierć Augusta kardynała Hlonda, Stefan Wyszyński zostaje Prymasem Polski,
1950 -14 kwietnia w celu uniknięcia rozlewu krwi, Stefana Wyszyński podjął decyzję zawarcia „Porozumienia”, podpisali je przedstawiciele Episkopatu i Władz Państwowych. Wobec braku Konstytucji w Polsce była to jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce;
1953 -12 stycznia na konsystorzu zostaje kardynałem, nie mógł pojechać do Rzymu po kapelusz kardynalski, gdyż nie otrzymał paszportu,
1953 -25 września Stefan Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno Rywaldzie Królewskim, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim miejscu internowania został złagodzony rygor wobec aresztowanego kardynała.
1956 -26 sierpnia uroczyste złożenie odnowionych Ślubów Narodu jako Jasnogórskie Śluby Narodu przez milionową rzeszę pielgrzymów z Episkopatem Polski na czele;
1956 -26 października uwolnienie Stefana Wyszyńskiego. Powrót do Warszawy wśród wielkiej radości i nadziei.
1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Prymasowskie zawierzenie „Wszystko postawiłem na Maryję”.
1964-21 listopada złożenie memoriału Episkopatu Polski z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Tego samego roku Paweł IV spełnił prośbę Stefana Wyszyńskiego.
1966 -3 maja w czasie uroczystości milenijnych Prymas Polski wraz z arcybiskupem krakowskim Karolem Wojtyłą i całym Episkopatem oddali Polskę i „wszystko, co Ja stanowię” Matce Bożej wieczystą własność, w Jej macierzyńską niewolę miłości.
1978 -16 październik Karol Wojtyła wybrany papieżem. Wielka radość Stefana Wyszyńskiego i całego polskiego narodu.