Jezus Jest Tu
 

 


Dorobek naukowy i poglądy

Należy do ścisłej czołówki teologów chrześcijańskich XX wieku. Mówi się, że jest największym teologiem wśród kardynałów. Jego prace badawcze i publikacje odnoszą się głównie do szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Wiele dzieł zwartych i rozpraw poświęcił tajemnicy Kościoła. Drugi wielki temat w działalności naukowej kardynała Ratzingera to osoba Jezusa Chrystusa. Można go uważać za zwolennika "chrystologii sensu". Podejmował także prace z zakresu ekumenizmu. W sumie opublikował ponad 60 pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce. Jest także autorem kilkuset artykułów i rozpraw opublikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych.

Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Otrzymał dotąd osiem doktoratów honorowych:

1984 College of St. Thomas w St. Paul (Minnesota)
1985 Katolicki Uniwersytet w Eichstätt
1986 Papieski Uniwersytet Katolicki w Peru (Katolicki Uniwersytet w Limie)
1988 Katolicki Uniwersytet Lubelski
1998 Uniwersystet Navarra, Pampeluna
1999 Wolny Uniwersytet Maria SS. Assunta w Rzymie
2000 Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu