WIELKIE SYMBOLEróżaróżaróża
RÓŻAJest symbolem rozwijających się
sekretów Boga w człowieku.

Symbol rozwoju czakramu serca 

Kwiat lotosu serca (czakry serca)
i środek lotosu czakry korony są jednakowe
- tz bliźniacze serca, kiedy wykwitnie ostatni ośrodek - korona,
człowiek osiąga wysoki rozwój duchowy.
RÓŻA symbolizuje pełny i doskonały rozwój człowieka,
w którym otworzyły się wszystkie centra spirytualne.
Człowieka, w którym mieszka już Chrystus.

Symbol Róży i różanego Krzyża,
- jest symbolem krzyża i cierpienia
Wielkiego Piątku,
który staje się zmartwychwstaniem
i życiem każdego syna i córki Boga.
Symbolika przelanej krwi Jezusa Chrystusa.
Plan materialny - śmierć,
cykl śmierć - zmartwychwstanie.
Róża w krzyżu - spirytualny rozwój człowieka.

różaróżaróża

KRZYŻ


Krzyż - następuje połączenie wszystkich przeciwieństw
- wszystkich 4 elementów: ogień, woda, powietrze, ziemia.

Krzyż postawiony - wkopany w ziemię
symbolizuje wprzęgnięcie w ziemskość - dolna część.
Wzniesienie do nieba, nieśmiertelność - górna część.

krzyż T - tau, starożytny święty znak znany był już na ziemi Mu.
Oznaczający centrum świata,
symbol panującego słońca. 

Na ziemi Mu był symbolem tz. zanurzenia i wynurzenia.
Zanurzenia głęboko pod wodą i wynurzenia
- odrodzenia do nowego życia.
Podobnie jak kwiat lotus.
Również był symbolem deszczu
Linia pozioma była horyzontem, pionowa strumieniem wody.

Krzyż Nilu zakończony kółkiem,
w Egipcie jako hieroglif oznaczał życie
albo zapłodnienie przez słońce.
Linia pozioma oznacza wschodzące słońce,
pionowa promień słońca. 

Krzyż równoramienny - wpisany w kółko -
4 strony świata, 4 filary, 4 budowniczych-architektów świata.
Jest to najstarszy krzyż znany na Ziemi, ma ok. 70 000 lat.
Znaleziono go już w sekretnych znakach Ziemi Mu.

Krzyż Andrzeja - X -mistyczny, krzyż męki.


UKRZYŻOWANIEW okultyzmie posiada specyficzne znaczenie.
Terminem tym określano jeden ze stopni wtajemniczenia,
którym musiał poddać się adept jeśli chciał osiągnąć tytuł Mistrza.

Chodziło tu o opanowanie podświadomości i zależnych od niej instynktów
i podporządkowania ich świadomej woli człowieka.

Podświadomość - najniższe "ja" człowieka musiało zostać ukrzyżowane,
podporządkowane średniemu "ja", 
tj duszy, po czym te dwa zjednoczone już fragmenty duchowego pionu człowieka
mogły całkowicie podporządkować się Najwyższemu "Ja", tj Ojcu.
Jezus to określał jako powrót do Ojca.
Ukrzyżowanie to również zlikwidowanie umysłu podzielnego - rozdwojonego.  


KRZYŻYKIProtekcja krzyża - osłona.

(znaki krzyżyki - polecane przez Maryję
codziennie rano,
zaznacz prawą ręką)


1. Na czole - (+)
Oddaje mój mózg i myślenie Jezusowi.

2. Na ustach - (+)
mowę i słowa

3. Na sercu - (+)
całe ciało

4. na lewym ramieniu - (+)
oddaję serce

5. Na prawym ramieniu - (+)
oddaję duszę.

Prowadź mnie Jezu 
w dniu dzisiejszym,
niech mnie nie dosięgnie
żadna krzywda, żadna trwoga.
Ochraniaj własnym Światłem.
Pobłogosław. Zapieczętuj.
Amen.  OGIEŃ I ŚWIATŁOPalące się świece - dające światło,
bardzo wymowna symbolika.

Symbol ognia -światła:

Chrystus jest Światłością zapowiedzianą przez proroków (Iz. 49,6 Lk. 1,7-9).

Jezus sam nazywa się Światłością (J 8,12) 

i słowa Jezusa

""... Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi
aby widzieli wasze uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie ..." (Mt. 5.6) 

Najlepsze świece są woskowe - lub z materiału podobnego.

Palenie lampek, świeczek i zniczy za zmarłych
jest symbolem naszej modlitwy o dopuszczenie zmarłych do wieczności światła.

Również wyraża naszą wiarę w spotkanie z tymi duszami w wieczności i radości.BIAŁA LILIACzystość,
symbol zmartwychwstania.
Odnoszą się również do czystości Maryji
i Świętych.