SEKRETNE SYMBOLE MU
James Churchward, badacz starożytnego macierzystego lądu Mu napisał pięć książek o tej zaginionej cywilizacji, która żyła ok 75 000 lat temu. Według autora wiele wysp na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim są pozostałością starożytnego kontynentu.

Lemuria - potężny ląd, obejmował swoim zasięgiem znaczny obszar naszego globu. Jak wypowiadają się naukowcy szukający krainy Mu, swoim obszarem sięgał z jednej strony do Afryki, dokładniej od wyspy Madagaskar i po dzisiejszą pustynię Gobi, Japonię, kontynent Australii i Nowej Zelandii, rozciągał się aż na kontynent Amerykański.

Różnie określa się kształt i położenie Lemuri.Możliwe, że we wszystkich teoriach jest ziarno prawdy. Ten stary ląd istniał biliony lat, bez przerwy zmieniał się i kształtował. Był to teren wulkaniczny i nadal te obszary na Ziemi uchodzą za mocno sejsmiczne. Występuje na nich duża aktywność wulkanów. Wyspy Hawaje, Wyspy Wielkanocne i Madagaskar są uznawane przez geologów za podobne w swojej budowie. Różnią się znacznie od reszty kontynentów powstałych znacznie później.

J.Churchward służył prze 30 lat w Brytyjskiej Armii. Cały czas jego wielką pasją był stary kontynent MU. Podczas pobytu w Indiach znalazł grupę kapłanów "Rishi", posiadaczy starych tablic z nieznanym światu pismem.Kapłani byli zdania, że J.Churchward powinien poznać ten język, zwanym przez nich Naacal. Tablice mówiły o Ziemi MU.J. Churchward twierdził, że odnalazł też pismo MU na zagadkowych tablicach znalezionych w Meksyku przez Wiliama Nivena. Był zdania, że ten starożytny ląd tworzył się bardzo długo. Jedni twierdzą, że ogarnęła go MU-monomania, inni uważają za pioniera, który włożył dużo pracy w odkryciu Lemuri.

Opisał Wyspy Indonezyjskie, przypuszczał, że ten teren nieraz był niszczony przez wulkany jak również przez epokę lodowcową. Są udokumentowane żródła, że 60 000 lat temu na terenach, w których mamy dzisiaj Ocean Indyjski występowały potężne wulkaniczne wstrząsy, spowodowały zniszczenie żyjących tam ludzi. Z dużej cywilizacji pozostało tylko kilka setek, cechowała ich podobna budowa DNA. Jak mówią niektóre hipotezy wcześnie zaginiona cywilizacja była bardzo mistyczna, wielcy podróżnicy, znający astronomię, medycynę i technologię. Pojawili się na Ziemi dawni temu, w tym samym czasie kiedy pojawił się na Ziemi pierwszy człowiek. Zaludnili Ziemię razem z ludźmi.

Mistyczni przybysze przynieśli ze sobą sekretne znaki - symbole.
Znane od zawsze i wiele z nich do dziś posiada ezoteryczne i ciągle ukryte znaczenie. Towarzyszą człowiekowi na przestrzeni całej historii. Spotykamy je w grotach, na skałach, w późniejszych epokach wyryte na murach świątyń. Istnieją w każdej kulturze: Majów, Egipcjan, Hinduskiej, są wszędzie tam, gdzie mieszkali lub mieszkają ludzie.

I jak na świecie ludzie dzielą się na dwie grupy: panujących i tych którzy im służą, problem nierozwiązanej do końca równości. W znanym z historii starożytnym Egipcie był już podział: na górny i dolny Egipt, i w wielu jeszcze innych kulturach krainy rozpadały się ... tak również odróżniamy dwie grupy sekretnych symboli. Używane w konkretnym celu przez kapłanów w świątyniach i w zasadzie tylko oni rozumieją najlepiej ich znaczenie i symbole, które dostały się w ręce różnych pojedynczych ludzi czy większych grup, używają je do własnych celów. Znane mity i legendy Egiptu ukazują, że Egipcjanie zawsze otaczali sekretne symbole tajemnicą. Nie były obce w Indiach. Przypuszcza się, że wszystkie swój początek biorą z Ziemi MU. Przed zniszczeniem tego lądu przeniesione zostały w bezpieczne miejsca aby mogły dalej służyć ludzkości.

Spotykamy całą grupę symboli w archeologii, dziwne znaki na kamieniach, tworzone na Ziemi niewidzialną ręką sekretne kręgi, odbite na polach ze zbożami jak wielkie pieczęcie.
Głowią się naukowcy skąd się biorą zapytajnik
Jaki jest ich cel zapytajnik


Te znaki mają głębsze podłoże i nie powstały ostatniej nocy, są tak stare jak stara jest ludzkość. Wielu badaczy twierdzi, że są to symbole potęgi i mądrości naszego Stwórcy. Nasz Wielki Architekt dał je człowiekowi do ręki w jakimś konkretnym celu zapytajnik

Przez te znaki chce rozwinąć człowieka wiedzę,
ukrył w nich swoje tajemnice,
dał jako narzędzie
aby człowiek mógł się nimi bronić, wzmacniać i przeciwdziałać złu.
Człowiek jest częścią natury, która pochodzi z Boskiego Źródła.
Żadna istota nie może istnieć bez połączenia a Wielką Kosmiczną Siłą kontrolującą cały Wszechświat.

Nasz Stwórca - Boski Ojciec
króluje nad całym stworzeniem w całym Uniwersum.


Od pierwszych wersetów biblijnych widzimy jak człowiek jest uzależniony od kosmicznych sił. Są przypuszczenia, że Mojżesz pochodził ze starego macierzystego lądu MU i dał światu sekretne kopie. Był Wysokim Kapłanem w Świątyni na Synaju. Posiadał całkowite zrozumienie starożytnego pisma i sekretnych symboli. Swoją wielką wiedzę przenosił na ówczesnych ludzi. Pochodzenie tych zapisów mogło być pismem z zaginionego starego kontynentu.

Zawsze na świecie rodzili się ludzie wysoko rozwinięci, z wami Mistrzami, cały czas żyją wśród nas, poprzez swoją wielką wiedzę i mądrość wznoszą niższe formy w czasie trwania ich ziemskiego życia. Spirytualny rozwój duszy jest również kontynuowany w kosmosie poza cielesną formą.Dzięki archeologom możemy zapoznać się ze starymi tekstami:

"... idź naprzód w naturę i ucz się od niej prawd,
niech to będzie twoja lekcja ..."


Natura jest dla człowieka najlepszym nauczycielem aby osiągnął najwyższy stopień zrozumienia.

"... Natura jest jednym i najważniejszym autorytetem ... "
tak mówią stare zapisane kamienie.

Każde ziarenko piasku, każdy kamień, każdy liść i maleńki kwiatuszek opowie ci piękną własną historię. Nauczy czym jest dzieło stworzenia, kto nim kieruje. Brzmi niczym bajka głos niesiony przez śpiewającego ptaka i podąża człowiek naśladując tą doskonałą naturę. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że prowadzi go niewidoczna energia zapachu kwiatów i wibracja grającego świerszcza. Patrząc na motyla stworzył potężny samolot. Nasza wielkość tkwi w małych sekretach owadów i jest ukryta wśród dzikich traw. Poprzez własne obserwacje i inspiracje człowiek poznaje swoje korzenie i rozwija skrzydła do wielkich lotów.


W starożytnej Ziemi MU żyli kapłani, którzy jak niosą mity uczyli ludzi wiedzy Wielkiego Stworzyciela. Tak było na przestrzeni wszystkich epok. Znani byli kapłani w Atlantydzie, w starożytnym Egipcie, w Grecji i dzisiaj ... Pisze o nich Biblia, Veda a nawet Homer. Wszystkie te źródła donoszą, że człowiek i życie jest w rękach Boga.
A On panuje jako Światło i Niebo.
Niebieski Ojciec króluje ponad wszystkim.


Badacze starożytnych czasów odczytali stare pisma i stało się jasne, że ponad 70 000 lat temu nie obcy był człowiekowi Niebieski Ojciec, Ojciec z Nieba. Taka nazwa jest powtarzana we wszystkich religiach na Ziemi. A w nasze czasy, nowożytne przeniósł te słowa Jezus:

"... Ojcze nasz, któryś jest w Niebie ..."

We wszystkich cywilizacjach: Egipt, Babilon, Meksyk i Peru ludzie oddawali cześć Bogu - Słońcu jako Najwyższej Formie Światła. Słońce reprezentuje Boga, jest symbolem Jego Wielkości, Potęgi i Wielkich Mocy.


Po zatopieniu Ziemi MU stare symbole zostały przeniesione w różne bezpieczne miejsca na Ziemi, dobrze ukryte w świątyniach czekały na lepsze czasy. Na Ziemi ponownie zaczęło kształtować się życie.
Rodziły się dwie dominujące grupy. Jedni byli książętami a drudzy ich sługami. Nie było równości. Zaczęły tworzyć się kolonie. Kapłani często swoją wiedzę używali do własnych celów sterując ludźmi. Ci bardziej prymitywni stawali się ich niewolnikami.
A nasz Niebiański Ojciec uczynił człowieka wolnym.
Umieścił duszę w ludzkim ciele i było Jego celem aby w tej formie dusza nauczyła się rozróżniać swoją duchową istotę. Aby umiała pozbyć się materialnych pragnień, które nie są trwałe, nie dają szczęścia. Biegły epoki i Bóg zmieniając świat nie raz udowodnił, że żadna wielka ziemska potęga nie ma na tyle siły aby przetrwała na wieczność. Bóg chciał aby Jego dzieci doceniły prawdziwą istotę życia i rozpoznały czym jest prawdziwa miłość, Jedyna - Wielka - Boska,
która króluje we Wszechświecie i nigdy nie umiera.

Poprzez inkarnację duszy w ciele człowieka chciał utrwalić wielkie prawdy, miłość, miłosierdzie i oddanie, uczynić tą małą duchową istotę doskonałością. Stworzył człowieka na własne podobieństwo i obiecał swoje Królestwo każdemu, kto będzie przestrzegał Boskich Praw.

Sekretne symbole pracują w różny sposób. Zależy jak koncentrujemy sami uwagę naszego umysłu. Są wystawiane na widok wzroku - fizycznych oczu. Widzimy je w kościołach i w innych miejscach, używane indywidualnie przez prawie wszystkich ludzi. Wiele z nich utożsamiamy ze znajomymi tematami, nie koniecznie duchowymi, wielokrotnie są o charakterze zupełnie materialnym. Symbolizują formę języka, są starą formą porozumiewania się. Symbolika rodziła się w miarę potrzeb człowieka. Była i jest odzwierciedleniem świadomości umysłu. Któregoś dnia na wystawie mandali znalazłam symbol, generator kosmicznej energii, który mnie nurtował od długiego czasu. Pojawia się zawsze w mojej głowie w chwili wielkiego skupienia. Pytałam znawców tematu ale nikt nie potrafił odpowiedzieć dlaczego taki obraz pojawia się w moim mózgu. Wieki plakat na ścianie od razu mnie przyciągnął do siebie. Milcząc odpowiedział na moje pytania, które zadawałam światu.

Później symbole zostały znacznie wypare przez pismo. Ale te sekretne symbole pozostały z człowiekiem na zawsze. Używane nadal w kościołach, w różnych ugrupowaniach, służą jako emblemat, pieczęć, glify Majów, avatarek, przedstawiają osobę przez którą są używane. Nadają jej specjalny charakter. Nie potrzeba ich opisywać, mówią same za siebie, oczywiście tylko tym, którzy rozpoznają je właściwie.

Czym jest symbol zapytajnik

Potężne religie tworzyły się już 22 000 lat temu na Atlantydzie.
A historycy twierdzą, że Wielki Ozyrys stworzył potężną religię służącą Bogu - Ojcu i człowiekowi. Była nazwana jego imieniem.

Korzenie Ozyrysa sięgają Atlantydy. Thot z Atlantydy uformował nową kolonię w dorzeczu Nilu. Dzięki niemu powstał Egipt. Thot zbudował pierwszą świątynię w Sais i 6 000 lat temu Ozyrys był tam Wielkim Kapłanem.

Po zniszczeniu MU, królowie i wielcy kapłani z macierzystego lądu głosili:

"... musisz ponownie połączyć co umarło,
a ty i ty masz służyć i wszystko wzbogacić.
Z twoich prochów będą rodzić się nowe narody
i nie mogą zapomnieć skąd się wywodzą.
Muszą wiedzieć jaki wkład powinni dać
aby wzrosnąć do Najwyższego ... "
Starożytni kapłani Egiptu zapomnieli o tym starym powiedzeniu i od nich wyszła wielka fala fałszywych bogów. Ozyrys chciał naprawić tą sytuację ale jak mówią stare legendy został usunięty przez swojego brata Seta, utożsamianego z szatanem. Za Seta zniszczono wiele świątyń trzymających Święty Ogień. Według mitów wygaszenie Świętego Ognia powoduje rozłączenie duchowe człowieka z Jednością. Na świecie zaczęła się mocno rozwijać negatywna energia, wnikać głęboko w życie materialne.

Znane źródła twierdzą, że szatan jest upadłym aniołem. Jego niewłaściwe postępowanie odłączyło go od Nieba. Sprowadziło w głębiny zwane piekłem - pokłady mocno skompresowanej negatywnej energii. Piękna i czysta religia Ozyrysa została zniszczona. Archaniołowie Nieba stworzyli opozycję pod wodzą Michała Archanioła aby walczyć ze złem na Ziemi.Hinduscy kapłani szybko przyswoili sobie wszystkie aspekty materialne religi jakie zaczęły panować w Egipcie. W tym okresie pojawiło się w Indiach wielu bogów. Jak twierdzą religioznawcy taki stan rzeczy spowodował, że Indie przestały odgrywać dominującą rolę w świecie religii. Ich miejsce zastąpili starożytni Grecy, którzy jak na ironię nabywali swoją wiedzę w Indiach.

Kapłani w Indiach manipulowali ludzkimi umysłami, zamrażali ich umysły czyniąc z ludzi swoich niewolników. Używali doskonałej psychologii wykorzystując ludzi, sterowali nimi ich własnym umysłem. Do dzisiaj jest w Indaich setki różnych kast ale dzisiejsze Indie są już inne, przebudzone. Jak można prosto prowadzić całe narody manipulując ich umysłami obserwujemy całe wieki i nie jest ta metoda nam i dzisiaj obca. Zwykła kolorowa reklama może zwieść tysiące ludzi. Znana jest nam również postawa wielu przywódców politycznych czy religijnych, a najmocniej szokujące jest dla mnie osobiście jak potrafił A. Hitler porwać swój naród, tylko w drodze sterowania ich umysłem. Nie tylko on jeden to potrafił, żyje ciągle na świecie duża ilość różnych fanatyków, ofiar czyjejś manipulacji.


W historii człowieka popłynęło wiele krwi.
Kropiono nią ołtarze, zabijano zwierzęta i ludzi, czynione z nich krwawe ofiary ... dla Boga zapytajnik

Dopiero Jezus krzyknął " ... nie zabijaj ... wykrzyknik

Czy te krwawe ofiary były wymagane przez naszego Niebieskiego Ojca zapytajnik
Czy tylko były spełniane dla fałszywych bogów zapytajnik


Kościół nowożytny też popełnił wiele błędów.
Płonące stosy, walki na miecze i krwawe zamieszki wypełniają karty naszej historii. A przecież nasz Wielki Nauczyciel nie pozwolił zabijać wykrzyknik

Wracając do sekretnych symboli używanych przez Lemurian, Atlantów, Egipcjan, Majów, Babilończyków, Asyrian, Chaldejczyków i wiele innych cywilizacji, były początkowo tylko pozytywnymi znakami wnoszącymi dobrą energię. Wzmacniały kondycję człowieka, nadawały specjalnych sekretnych mocy. Ale jak stało się z religią, piękną i czystą, zostały zakłócone również sekretne symbole. Jak głoszą legendy wykradł je szatan i zaczął używać do swoich niecnych celów. Zmienił ich znaczenie odwracając bieguny aby pracowały w przeciwną stronę. Poprzez kłamstwo i manipulację wzmacniał w człowieku, który je używał negatywny biegun. I ponownie obserwujemy zjawisko grup satanistów, używają jako swojego symbolu gwiazdy pięcioramiennej ... odwróconej dwoma promieniami do góry ... i krzyża, który też odwracają ... i czynią krwawe ofiary. A najbardziej bolesne, że ich pastwą padają małe bezbronne dzieci składane w krwawej ofierze. Ameryka już nie ukrywa, że obecnie wiele dzieci ginie w satanistycznych rytuałach.

Bardzo cenna jest wiedza, pozwalająca właściwie rozpoznać każdy używany przez człowieka symbol. Mało kto wie, że niewinne różne kształty dają inną energię, tak zwaną energię kształtu. Wiemy dość dużo o piramidach, o pierścieniu atlantów i co dzień przybywa wiele symboli w życie każdego, ale mało kto naprawdę zna ich działanie. Dużo ludzi w ogóle nie wie jak ich używać a ta niewiedza może przyciągnąć nie ten zamierzony cel. Nieświadomie można zniszczyć swoją pozytywną energię. Taki właśnie niewinny symbol może pokrzyżować człowieka przeznaczenie. Przekonało się o tym wiele osób na własnej skórze.

W tej części ogólnie nakreśliłam znaczenie sekretnych symboli i rolę religii na przestrzeni długich epok. Temat jest bardzo obszerny, nie wystarczy mały artykuł. Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim procencie zostanie właściwie zrozumiany.


Znanych jest bardzo dużo sekretnych symboli i nie jest to możliwe aby w tym miejscu je w pełni wszystkie wyjaśnić.
Są podzielone na klasy.
Spróbuję przedstawić tylko te ważniejsze i najbardziej istotne, które towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów.
W miarę jak człowiek się rozwijał symboli przybywało. Każdy z nich ma swoje mistyczne znaczenie.

Najważniejszym i najbardziej sekretnym symbolem ze wszystkich jest słońce.
Symbolizuje Bóstwo z wszystkimi Jego Boskimi cechami.
Jest to jedyny symbol, w którym się wyraża.
Słońce zwane było w Egipcie RA.

Kółko przedzielone pionową kreską na równe połówki tworzy dwie dywizje: męską i żeńską. Ciągle w tym samym kółku tworzą nadal jedność. Energia męska - słońce i energia żeńska - księżyc posiadają wspólną, podwójną pojemność zwaną Lahun, co znaczy dwa równa się jeden i wszystko jest jednością i jedność jest wszystkim.
Symbol kółko przedzielone na dwie połowy pionową kreską nazywa się glifem Lahun.W kulturze Majów spotykamy symbol o podobnym znaczeniu
ale jest przedstawiony za pomocą glifu symbolizującego słońce jako mężczyznę - wyżej
i księżyc jako kobietę - niżej.
Słońce jest większe a księżyc mniejszy.
Twórca jest jednością.
Jedność podzieliła się na dwie, a z dwóch bierze się trzy.Bogini Izis była w Egipcie symbolizowana z księżycem - żeńską energią - boską symbolizującą naturę. Na głowie nosiła nakrycie w postaci księżyca z parą krowich rogów. W Egipcie te rogi symbolizowały macierzyństwo. Bogini Seti z Górnego Egiptu i bogini Hathor miały ten sam symbol, krowie rogi.Następnym bardzo starym znakiem pochodzącym z Ziemi MU jest wąż.
Były szczególnie ważne dwa węże w symbolice religijnej.

1. Kobra, zwany na starym lądzie MU - Naga, odmiana kobry z siedmioma głowami, który korespondował z siedmioma poziomami stworzenia, z siedmioma mentalnymi planami itd.... Ten symbol był znaleziony na świecie w bardzo dużo miejscach. Ludzie, którzy używali ten symbol są nazywani Nagas.2. Wąż zwany, Quetzacoatl, znaleziony w dżungli na Jukatanie, niezwykle rzadki. Nazwa jego pochodzi od Quetzal - nazwa jednej z grup ludzi.
Mówi się, że Quetzacoatl jest smokiem, który występuje również jako symbol we wschodniej Azji do dnia dzisiejszego. Ten stary symbol znaleziony środkowej Ameryce nie ma skrzydeł ani nóg. Świadczy o tym, że nie mógl ani fruwać ani biegać mógł tylko pełzać.Indianie Pueblo z Amazonii i Nowego Meksyku używali jego imienia.
Majowie Quiche w swoim sekretnym piśmie Popala Vuha posiadalą taki zapis:

"... wszystko było nieruchome, milczące i w ciemności, schowane w nocy, tylko Stwórca dominował.
Pióropurz węża pokryty zielenią i błękitem, ich imię jest Gucumatz..."


Imię Gucumatz nie jest imieniem Stwórcy,
ale dotyczy "Czterech Najwyższych Twórczych Sił ".
Czterech Najwyższych Architektów Kosmosu.

Podobne węże i pióropusze znaleziono u Indian Nootka.

Jako sekretny symbol Potęgi Stwórcy symbol węża stoi jako następny, jako jeden z najbardziej potężnych ze wszystkich symboli.
Znaleziono również węża z pióropuszem w Egipcie. W grobowcu Faraona Seti I jest rysunek węża - człowieka z trzema głowami, czterema nogami i pierzastymi skrzydłami.


CZTERECH SEKRETNYCH


Występują we wszystkich najstarszych religiach.
Znaleziono również w sekretnych pismach utożsamianych z Ziemią MU.

Czterech Sekretnych
albo Cztery Wielkie i Najważniejsze Moce (Siły) pochodzące od Najwyższego. Dzisiejszy Wszechświat i całe życie jest kontrolowane przez Czterech Sekretnych. Jako piersi wyłonili się z chaosu we Wszechświecie. Byli twórcami wszystkiego co w nim zaistniało.


W starożytności wszystkie świątynie były poświęcone słońcu i księżycowi.
Siedem Wielkich Komand - dzieł w stworzeniu przypisuje się wężowi.
Czterech Sekretnych występuje pod wieloma imionami w zależności od kultury różnych ludzi.

Najbardziej znani:

1. Czterech Wspaniałych
2. Czterech Najpotężniejszych
3. Czterech Wielkich Królów
4. Czterech Potężnych Mędrców
5. Czterech Potężnych Architektów-Budowniczych
6. Czterech Potężnych Geometrów
7. Cztery Wielkie Filary
a dzisiaj nazywamy ich Czteroma Archaniołami.


Wg. legend cztery filary świata powstały po zatopieniu MU.

Aby wyjaśnić wszystkie legendy mówiące o Czterech Sekretnych należy poświęcić na to odrębny temat. W tym miejscu w skrócie spróbuję przedstawić symbolikę związaną z Czterema Sekretnymi.
W różnych miejscach na Ziemi przedstawiani w różny sposób. Wiele symboli towarzyszy tej Sekretnej czwórce. Utożsamiani z kwadratem, z czteroma filarami świata, symbolem ptaków, w Meksyku i w Egipcie (Bóg Seb). W Egipskiej księdze zmarłych Bóg Seb jest zwany ojcem bogów, pierwszym z bogów. Jego symbolem jest gęś a takie pozostawił słowa:

... Ja ochraniam jajo Wielkiego, niech się pięknie rozwija, niech daje życie, niech oddycha powietrzem...

W tradycji Hawajczyków na samym początku była tylko woda ale kiedy wielki ptak z wysoka usiadł i złożył na niej jajo, z niego narodziły się Hawaje.
Również w Meksyku znaleziono ptaka, który jest połączony z Boskością.
Wyspy Wielkanocne, mają podobną legendę jak hawajczycy.
Legendy Indian z Ameryki Północnej również z ptakami symbolizują Czterech Sekretnych, nazywają ich Grzmiące Ptaki.
Również ten sam symbol znaleziono w Babilonii, u Chaldejczyków, w Asyrii, a nawet w Biblii.

Tak samo kiedy patrzymy na totemy Indian z Ameryki Płn widzimy na nich dużo symboli ptaków. I tak Czterech Sekretnych jest określanych wieloma symbolami ale najbardziej specjalnym ich symbolem jest jeden, używany od najstarszych czasów - równoramienny krzyż (+). Ten krzyż był już wspominany na Starej Ziemi MU.

Jeśli z tego krzyża wytniemy dolną linię, pod linią poziomą, pozostanie tz, krzyż piramidy, na nim opiera się budowa piramidy.
Z tego samego krzyża (+) wychodzi swastyka. Kiedy połączymy wszystkie cztery punkty utworzymy kwadrat, mocną stabilną formę - fundament.
Liczba 777 również związana jest z Czterema Sekretnymi, czterema trójkątami w piramidzie, czterema filarami powstrzymującymi Wszechświat, cztery wielkie kardynalne punkty: północ, południe, wschód i zachód.
Kiedy wokół każdego ramiona krzyża robimy lupki - otaczamy wokół łukiem tworzymy cztero płatowy kwiatek.
Kwadrat i poprowadzone do każdego rogu linie po przekątnej, dają inny krzyż (X) a jak postawimy kwadrat na jednym rogu znowu mamy (+).
Z tej formy również wychodzi piramida. Z krzyża równoramiennego można utworzyć wiele form.

Swastyka, z początku była symbolem powodzenia ... wszystko co jest najlepsze przychodzi do człowieka....
Krzyż równoramienny jest na świecie znany co najmnie 3 500 lat.
Używali go kapłani-Brahmani w Indiach, którzy znali Naacal - pismo z Ziemi MU prawdopodobnie długo leżało pokryte kurzem, nieużywane i zapomniane w świątyniach dalekiego wschodu. Również znaleziono te znaki na tablicach w Meksyku. Czterech Sekretnych znanych było też w Chinach i tam również znaleziono wele symboli z nimi związanych.
Sekretny Emblemat Chin jest symbolem Czterech Sekretnych.

Znany z Egiptu skarabeusz jest dużo starszy. Był używany na Ziemi MU jako symbol twórczej energii, tysiące lat wcześniej niż ukazał się w Egipcie. W starych pismach egipskich czytamy, że skarabeusz jest Emblematem Stwórcy.

Na jednej z tablic uczeni odczytali, że stare mocarstwo Naga w Indiach istniało 25 000 lat temu. Brahmani w Indiach starożytny język z MU nazwali Hanferit (Naagal). Jest uznawany za najstarszy jaki znają.
Hindusi przez dłuższy czas byli w posiadaniu wielkiej sekretnej wiedzy.
Później przekazali ją Grekom, którzy odwiedzali Indie właśnie w tym celu.
Symbole, które były używane w religijnych naukach wczesnego człowieka były trzymane tak aby jego oczy zwracały na nie uwagę i aby jego umysł był na nie skoncentrowany. Często człowiek myśli, że taki symbol jest tylko obrazkiem aby mógł go podziwiać. Ale te wszystkie symbole kiedy na nie patrzymy są wielkim dobrodziejstwem w życiu. Wzmacniają i utrzymują zdrową energię. Na samym początku używano tylko trzy symbole. Kiedy je zrozumiano tworzono nowe symbole.

Pierwsze trzy symbole:
1. Koło
2. Trójkąt równoramienny
3. KwadratKOŁO

Jest zdjęciem słońca, symbol nieskończoności. Jest jednym z najsilniejszych symboli. Na samym początku koło było używane jako symbol Boskości.
Nagas umieścili w środku koła w centrum kropkę.

Papirus Anana - pisarz egipski żyjący ok 1320 p.n.e.za Faraona Seta II pisze:

"... Człowiek nie żyje tylko raz, jest zsyłany zawsze wiele razy,
żyje w wielu miejscach, nie zawsze na Ziemi.
Między swoimi życiami znajduje się za zasłoną ciemności.
Drzwi będą wreszcie otworzone i zobaczy nas w komnacie.
Nasza religia uczy nas, że my żyjemy wiecznie.
Wieczność nie ma końca i nie ma początku, to jest koło ... "Mamy wiele symboli oznaczających słońce jako RA, którego używano w starożytności.

- Z ośmioma promieniami,
był to symbol z MU, przedstawia Najwyższą Hierarchię.
Słońce z promieniami reprezentowało słońce z jego meridianami w niebiosach.

- Słońce w połowie wschodzące nad horyzontem bez promieni
ma podwójne znaczenie:
a. jest symbolem zasiedlania Ziemi,
b. i również symbolem koloni MU przed tym zanim została mocarstwem.

- Wschodzące w połowie słońce z promieniami nad horyzontem
było symbolem mocarstwa MU.

RÓWNORAMIENNY TRÓJKĄTTak zwany trójkąt hermetyczny ma podwójne znaczenie w zależności jak zostanie użyty.
Symbolizuje Stwórcę - Ojca - męskość,
Matkę - żeńskość,
Syna Bożego - Chrystusa.
Doskonała Trójca stanowiąca Jedność co wyrażano zwrotami:
Trójca w Jedni lub Jednia w Trójcy.
Zbudowany z trzech równych ramion, dokładnie zamkniętych.
Posiada biegun dodatni ( + ) biegun ujemny ( - ) - lewe ramię trójkąta,
stan neutralny ( 0 ) - stan harmonii i równości.
W zamierzchłych czasach używany przez pierwszych ludzi symbolizował związek wynurzenia człowieka z trzech lądów, które uformowały Ziemię MU.
Trójkąt równoramienny jest bardzo stary, używany na Ziemi MU, w Egipcie, w Chinach.
Wszędzie, gdzie występował zawsze znaczył: Trójca w Jedności, Jedność w Trójcy.

KWADRATod zarania dziejów pokazywał cztery kardynalne punkty: północ, południe, wschód i zachód,
cztery potężne filary - Czterech Sekretnych.
Trójkąt równoramienny z 3-ma gwiazdkami w środku symbolizuje Niebo.
Trójkąt z 5-cioma gwiazdkamisymbolizuje Stwórcę + Czterech Sekretnych.

Trójkąt równoramienny umieszczony na kwadracie,
ten glif zbudowany z dwóch symboli symbolizuje Ziemię i Niebo.
Ziemia na dole (kwadrat) i Niebo w górze (trójkąt).
Również znaleziono na Jukatanie glify,
na kwadracie ułożony trójkąt z 3-ma gwiazdami,
znaczy Święta Trójca ponad Ziemią.
I na kwadracie trójkąt z 5-cioma gwiazdami
- znaczy nad Ziemią, Bóg Ojciec i Czterech Sekretnych
oraz miejsce wstąpienia wszystkich świętych.

TAU ( T )Bardzo stary symbol z MU, bardzo interesujący.
Znaczy zmartwychwstanie i wynurzenie.
Oznacza wynurzenie się lądu z wody i jego nowe życie. Tak było z Ziemią MU.
Za każdym razem po zatopieniu lądu życie odradzało się ponownie.
W kalendarzu Majów ten znak ( T- ik ) oznacza powietrze, wiatr.
Symbolizuje spiralny ruch powietrza.
Znane również w Indiach i w kulturze Wikingów.
Dzisiejsze TAU nie różni się zbyt mocno, ma co najmniej 25 000 lat.
Według sekretnych pism: symbolizował zatopiony ląd MU.
"Naga Vignette: "
... Dzieci MU mieszkańcy macierzystej Ziemi pod wodą ... "

Wynurzona MU buduje swoje nowe życie.Symbol oznaczony odwróconą literką (L - połowa kwadratu), starożytny glif, który również używają dzisiaj Masoni - tz, kwadrat Masonów.
Symbol Czterech Sekretnych, który po zatopieniu MU był używany tylko aby wyrazić podziw dla twórczej siły Czterech Sekretnych.
W Egipcie symbolizował sprawiedliwość i prawdę.
Często przedstawiany na papirusach i w "Egipskiej Księdze Zmarłych".
Wladca Ozyrys siedzi na tronie, trzyma w ręku ten symbol. Egipcjanie wiedzieli, że oznacza sprawiedliwość i prawdę, dobro wyniesione ponad zło
a nad nim panował jeden Wielki Sprawiedliwy.

Kiedy przyjrzymy się bliżej rycinom ze starożytnych egipskich papirusów i każdy kto zna troszkę mity i legendy z Ziemi MU łatwo zauważy, że umieszczone są na nich stare symbole z macierzystego lądu.

GWIAZDA SZEŚCIORAMIENNAZbudowana z dwóch trójkątów równoramiennych też sięga swoją historią do starożytnego lądu.
Dwa trójkąty połączone razem, jeden nieco wyżej - jednym rogiem do góry oznacza Najwyższego i Jego Królestwo - Niebo a drugi trójkąt odwrócony rogiem w dół oznacza życie na Ziemi. Według sekretnych symboli Ojciec to Sprawiedliwość i Prawda. Na Ziemi tą rolę przejmował Wielki Kapłan, który trzymał w ręku Prawo.
Ten symbol był również znaleziony w kulturze Majów. Wielki Król - Wąż przedstawiony przez Popala Vuha w "Sekretnej Księdze Majów."

FILAR


Ważnym symbolem jest filar - kolumna, bardzo stary, znany ok. 70 000 lat, kiedy powstała na Ziemi MU pierwsza świątynia. Dwa filary były niczym drzwi do tej świątyni.
Były symbolem mocy, symbolem Potęgi Czterech Sekretnych.
Później nad dwoma filarami zbudowano łuk - bramę.

Znaleziono świątynię z takim wejściem na tablicach w Meksyku, ustalono jej wiek na 12 000 lat.
Stare zapisy, pochodzące od Greków mówią, że filary były poświęcone Świątyni Posejdona na Atlantydzie - 11 000 lat temu.
Filary są znane w Egipcie, w Grecji,
jest bardzo słynna brama - furta w Świątyni Salomona


"... a potem ustawił te kolumny w przedsionku świątyni.
Ustawiwszy prawą kolumnę nazwał ją, Jachin
a ustawiwszy lewą kolumnę, nazwał ją Boaz
Na wierzchołku kolumn wyrobiony był kształt lilii.
W ten sposób dokończono robotę nad kolumnami ... "
(1 Księga Królewska 7:21-22)Ten opis jest utożsamiany ze świątynią Sprawiedliwości i Prawdy za panowania Ozyrysa.
Również bardzo często spotykamy w Płn Ameryce - w Kanadzie Indiańskie Totemy.
Legendy z nimi związane sięgają do Ziemi MU.

Podobne totemy są budowane przez Maorysów na wioskach w Nowej Zelandii.

OSIEM DRÓG NIEBAStary diagram symbolizujący osiem dróg do Nieba, osiem promieni słońca przestawiający jak człowiek powinien żyć aby znalazł właściwe drogi i podążył ku słońcu - Bogu. Jest osiem dróg do Nieba i dusza podróżuje po tych drogach do furtek powyżej Ziemi. Aby je otworzyć dusza musi pokazać, że jej ziemskie ciało obejdzie 12 wielkich Virtuos. Kiedy to zobaczy i doświadczy wówczas może pójść dalej i zjednoczyć się z Bogiem. Będzie otworzona dla niej furtka do Tronu Niebieskiego, gdzie siedzi Bóg - Ojciec.
Virtuoz: pierwsza jest miłość, nadzieja, dobroczynność, miłosierdzie, wiara, ubóstwo, pokora, jałmużna, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, modlitwa i post.
Osiem dróg do Nieba jest nauką religijną, pomaga zrozumieć Wszechświat.
Najlepszym naszym nauczycielem uczącym jak osiągnąć te furtki Nieba był Jezus Chrystus.
Nie uczył On nowej religii, przekazywał starą wiedzę. Te same nauki można znaleźć w religii Ozyrysa.
Jezus je tylko rozwinął do nowożytnych potrzeb a te nauki biorą początek na Ziemi MU.

ANKH


Symbol życia, symbol Venus.
Zbudowany z krzyża zakończonego kółkiem,
które symbolizowało triumf duszy ponad materią.
Dusza wzbiła się nad materializm.

SPIRALACzęsto spotykamy symbole spirali, które oznaczają
... droga do jednego celu ... kiedy jest ślimak skierowany w kierunku wskazówek zegara, kiedy jego droga kończy się na prawo.
I druga spirala - droga w przeciwną stronę, odwrotnie do wskazówek zegara, kończy się na lewo, znaczy ... przychodzę skąś ...

ZYGZAK

VVVVVVVVVVVVVVVV - stary antyczny symbol,
dominuje w egipskiej mitologii,
znaczy - brzęczący - dźwięczący ogień.
Otchłań topiąca się w ogniu bez płomienia.

DRZEWO I WĄŻSymbol drzewa jabłoni i okręconego na jego pniu węża - szatana, kusiciela Ewy i Adama.
Stare pisma z MU mówią, że jabłoń oznacza życie, jabłko jest owocem życia.
W starożytnych pismach "vigette" wąż - Kham znaczy wielka woda - ocean.
Adam i Ewa skosztowali owoce życia z drzewa lądu, który wynurzył się z wody, z otchłani.

ZNACZENIE NIEKTÓRYCH CYFR

3 - zwane często szczęśliwym numerem,
starożytny symbol z MU symbolizuje Świętą Trójcę, jest to bardzo spirytualna cyfra.

4 - Czterech Sekretnych, którzy wspierają nas w naszym materialnym życiu. W antycznych czasach 4-rka była bardzo silną cyfrą, symbolizowała kwadrat, mocny - stabilny, cztery filary, bardzo mocny materialny numer.

7 - święta cyfra, odnosi się do poleceń - komand Boga. Wydał je Czterem Sekretnym aby wzięli w swoje ręce Jego Polecenia. Byli wykonawcami Świętej Woli Ojca.

Z siódemką kojarzy się wiele legend.
- Chaldejczycy: siedmiodniowy deszcz kończy się powodzą.
- Perskie: siedem arjańskich koni prowadzi Chariot Słońca.
- Hinduskie: siedem stopni Buddy daje jego narodzenie.
- Greckie: siedem sekretnych wysp, siedem głów Hydry zabitej przez Herkulesa.
- Hebrajskie: siedem lamp Przymierza, siedem gałęzi w Złotym Świeczniku, siedmioro ludzi ocalało z wielkiej powodzi
- Chrześcijanie: siedem Złotych Świeczników, siedem kościołów na siedmiu anielskich głowach, siedem głów bestii wynurzającej się z morza, siedem pieczęci, siedem plag.
- Atlantyda: siedem wielkich miast w Atlantydzie,
- Ziemia MU: siedem sekretnych miast z ich złotymi bramami.

3 + 4 = 7

Trzy bardzo silne cyfry, które rządzą Wszechświatem.

Ciekawostka: 13 uchodzi za nieszczęśliwą liczbę, szczególnie kiedy jest w piątek.
Mówi się, że Ziemia MU została zniszczona w piątek, 13 dnia miesiąca Zac (białe usta).
Być może do dzisiaj przetrwała pamięć tego dnia z macierzystego lądu MU.
"Vignette"- sekretne pismo z MU tak przedstawia powstanie życia na Ziemi.1. Prosta pozioma kreska - przestrzeń.
2. Wąż o siedmiu głowach wyrusza w tą przestrzeń, zakreślił koło.
3. Fale poziome - ziemska woda.
4. Koło - symbol świętości.
5. Krzyż prosty, równoramienny - symbol Czterech Sekretnych wyruszyło na Ziemię z polecenia Najwyższego.
6. Krzyż w kółku - Bóg Ojciec i Czterech Sekretnych, Twórcze Moce.
7. Lahun - koło podzielone na dwie równe części, podwójna natura męsko - żeńska Boga.
8. Ogień na Ziemi.
9. Promienie przerywane od koła - symbol słońca, które daje Ziemi moc światła.
10. Promienie od słońca - symbolizują wzmocnienie Ziemi światłem.
11. Promienie faliste od słońca - symbolizuje, słońce umacnia Ziemie swoim gorącem - wypala.
12. Przerwane promienie od słońca - pierwszy deszcz uderzył na Ziemię, z kosmicznego jaja formuje się woda.
13. Słońce ogrzewa Ziemię i tworzy ląd.
14. Symbol wody jako Matki Życia.
15. TAU - symbol zmartwychwstania i wynurzenia.
16. Drzewo życia i wąż - symbole,
wąż - woda
drzewo ­- Matka Natura jako Matka człowieka, zaistniało życie.


Według meksykańskich tablic odnośnie krzyża,
jest on najbardziej wartościowym symbolem jaki zaistniał i został dany cywilizacji na Ziemi.
Bardzo istotny w znaczeniu religijnym jak i naukowym, materialnym.
Krzyż mówi ludziom, że wszystkie źródła Wszechświata biorą początek od Najwyższego. Kontrolują życie, cały ruch materii od atomu do atomu. Kiedy przebiega według planu i nawet wówczas kiedy wymyka się spod kontroli, pokazuje człowiekowi przyczyny co się wówczas dzieje, kiedy ruch cząstek atomów pracuje niewłaściwie. Wskazuje jak powinny pracować wielkie źródła i organizować doskonałe i regularne ruchy w każdym ciele we Wszechświecie.
Wszystkie ramiona Krzyża są symbolami Pierwszych Źródeł wychodzących od Najwyższego
Są one skierowane na wschód, również wszystkie pracują w jednym kole, idą równo ma wschód.SWASTYKA
Krzyż symbolizujący Czterech Sekretnych.


Sekretny symbol znany od 12 000 lat, znaleziony w Meksyku. Bardzo dobrze znany na dalekim wschodzie.
Ukazuje jak rytmicznie ruch tworzy życie kiedy jest niczym nie zakłócony.
Wtedy panuje we Wszechświecie ład i porządek. Energie są planowo podawane, pracują harmonijnie.
W chwili zakłócenia, niewłaściwego przepływu energii następują różne odkształcenia.
Życie zaczyna schodzić z właściwej drogi i przybiera formę destruktywną.
Następnym bardzo ważnym glifem Czterech Sekretnych
jest ukazanie się lądu, ten fakt zaznaczyli następująco:


- zewnętrzne koło - Wszechświat
- falista linia - woda
- następne koło - Ziemia
- ogień - wulkaniczne gazy.
Symbol pokazuje jak rosły lądy.LEGENDA O STWORZENIU

Według pisma Naacal znalezionych na meksykańskich tablicach:.
We Wszechświecie panował tylko Duch. Nie było żadnych innych form ani żadnego życia. Była cisza spokój. Nie istniał żaden dźwięk, tylko mgły i ciemności. I przyszło do Ducha pragnienie utworzyć światy i mieszkać razem z nami. Utworzył Ziemię, źródło tryskającego życia. Wydał siedem wielkich komand - poleceń. Przebudził Cztery Wielkie Źródła Mocy, wykonawców swojego pragnienia.

SIEDEM KOMAND


1. Niech wszystkie gazy, które bez żadnej formy pływają w przestrzeni skupią się razem i niech utworzą świat.
W tem gazy skupiły się razem w jedną kulistą masę.

2. Niech gazy utworzą mocną strukturę Ziemi. W tem gazy umocniły się. Ciemność podzieliła się na dwie grupy. Nadal wszystko trwało bez żadnego dźwięku.

3. Niech z gazów oddzieli się woda i atmosfera. I gazy rozdzieliły się. Jedna część utworzyła wodę a druga atmosferę ale ciągle nie było widać żadnego lądu.
Promienie ze słońca spotkały się z promieniami zawartymi w atmosferze, narodziło się światło.

4. Niech stanie się ogień. I ogień wyrósł ponad wodę, ukazał się ląd, sucha ziemia.

5. Niech wyjdzie życie z wody.
Wtem utworzyło się z wody, mułu i ziemi kosmiczne jajo. Z jaja wyszło życie.

6. Niech życie wyjdzie na ziemię. Promyk słońca spotkał na lądzie kurz, utworzyl kosmiczne jajo. Z jaja wyszło życie.

7. Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo, dajmy mu moc królowania nad ziemią, naszą siedmiogłową inteligencję. Stwórca wszystkiego we Wszechświecie stworzył człowieka i umieścił w jego ciele własne tchnienie, które dało mu życie.
I człowiek był stworzony na podobieństwo Boga. Przekazano mu również inteligencję i zdolności mistyczne.

Kiedy czytamy Biblię, stworzenie świata i człowieka widzimy podobieństwo i różnice w tych dwóch zapisach.
Pisma starożytne piszą o siedmiu komandach - poleceniach, jest ich siedem.
W Biblii całe stworzenie trwało sześć dni a siódmego dnia Bóg odpoczywał.
Uważam, że należy zapoznać się, że wszystkimi źródłami aby zrozumieć lepiej dzieło stworzenia.Tablice meksykańskie:
człowiek był stworzony o cechach podwójnych, jako mężczyzna i kobieta.
Stwórca uśpił człowieka (mówi się, że była to jego śmierć) i kiedy się przebudził został zmieniony (narodził się od nowa) jako dwie osoby: mężczyzna i kobieta.


(Tablice meksykańskie)

Starożytny Egipt był inspirowany sekretnym pismem z MU.
Pierwsze pochodziło z Indii od Nagas, było w rękach władców Górnego Egiptu.
Drugie od Atlantów, przywiezione do Egiptu przez Thotha, który osiedlił się w dorzeczu Nilu, w Dolnym Egipcie.
Prawdopodobnie stąd się biorą różnice w tłumaczeniu dzieła stworzenia.


Hindusi
zainspirowani pismem z MU Naacals, od nich powędrowało do Babilonu i Górnego Egiptu.
Chaldejczycy nabyli tą wiedzę podobnie jak Babilon.

Hawaje - wyspy na Pacyfiku, Stwórca utworzył kobietę z kości mężczyzny i nazwał ją Ewa, podobny jest zapis w Biblii. Polinezyjczycy też nazywają tą kobietę Ivi.
Greckie lrgendy: dają inny zupełnie pogląd na stworzenie mężczyzny jak i kobiety.
Platon powiedział: Ludzka istota była stworzona bardzo oryginalnie. Mężczyzna i kobieta byli wkąponowani w jedno ciało.
Każde ciało miało cztery ręce i cztery nogi. Ciało człowieka było okrągłe i kiedy się poruszało musiało się toczyć, używając nóg i rąk. Ale w tej formie człowiek bardzo dokuczał bogom, nawet ludzie zaatakowali Olimp. Jeden bóg powiedział: trzeba ich zabić, są groźni.
A drugi stwierdził, że to zły pomysł, że lepiej te ciała rozdzielić na dwa aby oba były skoncentrowane bardziej na sobie. Aby jedno mogło troszczyć się o drugie. Będą wtedy zbyt zajęci i nie będą już groźni.
W hinduskich legendach też mamy postacie przypominające ten grecki zapis, człowieka z podwójnymi kończynami.

UIGHUR

Starożytne miasto Uighur (18 000 - 20 000 lat temu), w chińskich zapiskach jest powiedziane, że istniało 19 000 lat temu.
Według nich, jednym ciele mieszkało dwie dusze, mieli wspólny mózg i wspólnie połączoną duszę.Dzisiaj określa się, że człowiek posiada bliźniaczą duszę a jeszcze inni mówią, że jeden biegun nazywa się materializmem a drugi biegun spirytualizmem.
Ten podział człowieka na mężczyznę i kobietę jest zaznaczony symbolem koła podzielonego na dwie równe połówki. Symbol znany w wielu kulturach.
Był znaleziony w meksykańskich piramidach na Jukatanie, na kamieniach w Brazylii, w Brytyjskiej Gujanie i w wielu amerykańskich jaskiniach
Również posiadają go takie kultury jak: Uighur, Indie, Babilon, Egipt.
Orginalne pisma Naacal ukazują również ten glif.
Tzu Tao the King w Chinach tuż przed narodzeniem Confuciusza napisał:
Jeden stał się dwoma,
dwa wyprodukowały trzy.
Od trzech wyszło całe życie.

Również to zdarzenie jest symbolizowane za pomocą sekretnych symboli.
Znaleziono jedno koło podzielone na trzy części. Dużo takich symboli znajduje się w Meksyku.

WODA - MATKA ŻYCIAPierwsza pojawiała się woda a dopiero później suchy ląd.
Naukowcy twierdzą, że panowała wówczas na ziemi bardzo wysoka temperatura.
Ląd ukazał się kiedy temperatura obniżyła się do 175 F.
Jeszcze później w miarę oziębiania się globu pojawiło się drobne życie.
W tym samym czasie kiedy podzielił się człowiek na mężczyznę i kobietę, również podzielił się wąż na dwie klasy.
Od tej chwili zaczął występować jako:

1. Antyczny wąż symbolizujący Stwórcę.
2. Zwykły wąż, który jest symbolem wody, ten nazywa się Khan.
Właśnie ten wąż (Khan) jest związany z pięcioma komandami, symbolizuje pierwsze życie w wodzie, a później pierwsze życie na lądzie.
Znajdujemy na egipskich papirusach ok 3 000 p.n.e. walkę właśnie z tym wężem.
Również inne legendy mówią o walce człowieka z wężem np. u greków, Apollo zabił Pytona, w Indii Krishma zabił węża Anatha.
Chaldejczycy walczyli z Belmardukiem.
Ich legendy mówią, że był czas, że było tylko Niebo.
Człowiek widział już wówczas różnice jakie panują w życiu w Niebie i w życiu na Ziemi, gdzie ciągle ktoś zakłócał doskonały niebiański ruch energii.Biblia też wspomina węże:
Wąż Mojżesza i węże magów faraona, które pożarł wąż Mojżesza.
Są tacy, którzy twierdzą, że Mojżesz posiadał wiedzę z czystej religii Ozyrysa, przekazanej mu przez Thotha.
Dziesięć Przykazań jest zapisane w Wielkim Holu Prawdy Ozyrysa.
Są bardzo stare, ok. 70 000 lat temu były znane na Ziemi MU.
Mojżesz przypomniał je ludziom, kiedy zobaczył, że zaczynają upadać.


(Mojżesz)

Również jak twierdzą naukowcy, że niektóre przypowieści Salomona są dużo starsze i pochodzą z Theb od Kaplana Amenemopeta,
Żył kilka setek lat wcześniej niż Salomon.
Salomon wybudował świątynię w Jeruzalemie, ale była według planów Ozyrysa.


Kwiat najbardziej sekretny ze wszystkich kwiatów jakie są znane na Ziemi.

Dlaczego zapytajnik

Ponieważ ukazał się na Ziemi jako pierwszy. Wynurzył się z wody, z błota.
Od najdawniejszych czasów towarzyszy człowiekowi. Spotykamy go na starych kamieniach, w świątyniach, król Salomon ozdobił swoją świątynię liliami.
Lotus wykwitł na pierwszej Ziemi MU jako pierwsza roślinka jaka wynurzyła się z wody i nadal posiada wielkie mistyczne znaczenie.Pierwszy alfabet z MU umieścił ten kwiat na czołowym miejscu. Był bardzo ważny w życiu człowieka. Wszystkie następne znaki powstały tak jak tworzyło się życie, krok po kroku, postępowało naprzód i przybywało więcej symboli.

Kwiatem Lotosu oznaczamy czakry.
W miarę jak duchowo rozwija się człowiek również rozwijają się jego czakry, każda wyżej położona czakra w ciele posiada więcej płatków w swoim lotusie aż w końcu kiedy człowiek otworzy czakrę siódmą wykwita już 1000 płatowym lotusem. 
Człowiek jest gotowy do zjednoczenia z Bogiem.

Następuje jego wynurzenie z otchłani, wzrasta wyżej do słońca i szybuje do Boga. Opuszcza świat materii i wchodzi do świata ducha.
Czakra swoim wyglądem przypomina Lotus, jest energetycznym przepięknym kwiatem, utkanym z tęczowego światła. Kiedy po raz pierwszy było mi dane zobaczyć czakrę w ciele człowieka byłam zafascynowana jej pięknym widokiem. Każdy posiada swoje barwy, każdy człowiek jest niepowtarzalny. Również było mi dane zobaczyć 1000 płatowy Lotus. Niezapomniany jest to widok.
Człowiek żyje i kwitnie jak roślina i w miarę dojrzewania i wzrastania wykwita coraz mocniej i coraz piękniej. Czakry w ciele człowieka są ludzkimi kwiatami życia.

Pierwszy alfabet MU, symboliczny
ukazuje jak powstawało życie na Ziemi.


1. Jako pierwszy znak był Lotus
2. Znak oznaczający ziemię.
3. Matka człowieka.
4. Znak liczby 3.
5. Dwa skrzyżowane lotusy jako symbol dwóch wysp razem połączonych, które utworzyły MU.
6. Otwarty lotus używany jako dekoracja świątyń.
Rozłożone płatki świadczą o tym, że zbliża się śmierć.
7. Znak znany z MU, znaleziony również u Majów, wprowadził do świata nauki duże różnice poglądów.
Jedni twierdzą, że znaczy połączenie dwóch lądów,
inni, że oznacza piersi matki, karmicielki człowieka.
8. Umierający lotus - oznacza koniec życia pierwszego lądu.
9. Ląd idzie pod wodę.
10. Mu zatopione, nie ma światła, żadnego życia, żadnej religii, jest ciemność ale Matka życia wychodzi ponad wodę.
11. Nadal jest ciemność, nie ma światła, ziemia jest pod wodą.
12. Znak Ziemi MU w tym czasie, oznaczony przez Majów.
13. Ląd Kui - według Majów.
14. Pojawiają się w wodzie pierwsze skały, tworzy się nowy ląd.
15. Tym znakiem oddano honor zatopionemu lądowi.
16. Znak alfabetu z "Egipskiej Księgi Zmarłych".17. Znak znaleziony na starej skale w Newadzie. Światło nad MU zgasło.
18. Następny symbol znaleziony w Newadzie. MU leży pod wielką wodą.
19. Drzewo życia i wąż - już się zbliża twórcza siła nowego życia.
20. Wąż okręca drzewo życia, rozpoczyna się nowe życie.
21. Ukazuje się pierwsza forma - znak alfabetu z MU.
22. Znak Mocarstwa - nowego państwa MU. Stara ziemia zginęła - powstała nowa.Według tego zapisu można przypuszczać, że cywilizacja MU została utworzona na innej, jeszcze starszej. Na starych glifach z tamtego okresu widzimy już Kwiat Lotosu ponad głową człowieka.

Czy był to zwykły przypadek, że na tablicy umieszczono 22 znaki alfabetu z MU zapytajnik

22 - potężna wibracja mistrzowska.
22/4 Spirytualny Mistrz - Architekt na materialnym planie. Przybył na Ziemią aby pomagać i podnosić ludzkość w jej rozwoju ewolucyjnym. 22/4 jest najsilniejszą energią jaką można znaleźć na ziemskim planie, która poprzez materialne życie wznosi człowieka i daje możliwość wybalansowania energii materialnych i spirytualnych w ciele człowieka. Jest to energia geniuszu, jej symbolem jest kwadrat i sześcian, który jest złożony z czterech kwadratów, bardzo silna i stabilna figura geometryczna zasilana Potężną Energią Boga.


Legendy i stare malarstwo na ołtarzach świątyń mówi o Czterech Sekretnych jako o czterech wielkich źródłach tworzenia, wyszły z ust Najwyższego. On był pierwszym wykonawcą, wydał pierwszą komandę. Zaprowadził porządek nad chaosem, ustalił prawo. Czterech Sekretnych byli wykonawcami tego porządku i Stróżami Najwyższego Prawa. Wszystkie świątynie w krainie MU i Wielcy Kapłani RA byli podporządkowani Bogu.

Legendy meksykańskie ukazują,
że był czas kiedy świątynia zbudowana na Ziemi MU poszła pod wodę ponieważ nie przestrzegano Wielkiego Prawa. Tablice określają jej położenie, ten ląd był na zachód od Ameryki, dzisiejszy Pacyfik.

I jak głosi jedna z legend, Bóg przemówił przez własne usta tymi słowami:

"... Ziemia MU, Mocarstwo Słońca,
ziemia na zachodzie upadła, pogrążyła się w otchłani.
Powodem była ciemność religijna.
Wtedy zostało zabrane jej słońce.
Więcej nie królowała ponad światem...."


Wiele jest jeszcze różnych zapisów przedstawiających upadek MU. Majowie, Egipcjanie, plemiona amerykańskie - wszyscy mówią zgodnie:

"... Stwórca zniszczył Macierzyński Ląd
a Czterech Sekretnych było egzekutorami Jego polecenia.
Spowodowali zatopienie lądu, przykryli go wodę, pogrążyli w otchłani...."


"Vignette" - pismo z " Egipskiej Księgi Zmarłych" określa zniszczenie MU w trzech punktach.

1. Zatopienie
2. Ogień.
3. Ogień ogarnął ziemię a później nastąpiło jej zatopienie.

Indianie Nootka mówią, że MU płonęło pod wodą.

Kamienne tablice z Meksyku
- są to kamienie bardzo kolorystyczne, glazurowane, wyglądają jak szkło.
Były cięte ze skał i używane przez kapłanów, którzy na nich rzeźbili swoje zapisy.

Najwięcej zachowało się tych źródeł z okresu ok 12 000 lat temu podążając za legendą dowiadujemy się, że:

"... Największe Mocarstwo ziemskie już nie istnieje.
Było wstrząśnięte wielkimi trzęsieniami ziemi w wielu miejscach.
Ziemia stoczyła się do oceanu.
Tonęła pod wodą, w ogniu wulkanów, zanurzała się w ognistą otchłań.
Jako Wielkie Mocarstwo upadł ten ląd.
Ponad nim wyrosły płomienie ognia, staczało się w wodę i tonęło.
Wielkie Mocarstwo, zwane Kuiland zatonęło..."Największy opis tego lądu można znaleźć w "Egipskiej Księdze Zmarłych", rozdział 110.Stare pismo "Vignette" opisuje życie człowieka na Macierzystym Lądzie. Te zapisy są użyte w Biblii, przedstawiają powstanie Raju.

"... Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie.
Tam umieścił człowieka, którego stworzył
I sprawił Pan Bóg. że wyrosło z ziemi wielkie drzewo
Przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia
oraz drzewo życia w środku ogrodu
i drzewo poznania dobra i zła.
A rzeka wypływała z Edenu aby nawadniać ogród.
Potem rozdzieliła się na cztery odnogi.
Nazwa pierwszej Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila,
gdzie jest złoto...."

(Genesis :2: 8-11)


W Ameryce Płn. było używane dużo imion Twórców Życia na Ziemi.
Indianie Quiches nazywali ich Gucumatz.
Majowie Quetzal - Quetzalcoatl, wąż Stworca ten, który siedzi na tronie.

Quetzaltowie byli białą rasą i mieli blond włosy.
Zamieszkiwali Ziemię MU a ich symbolem była kobra-de-capella, zwana inaczej Naga. Ich wąż miał siedem głów, symbolizuje siedem komand. Właśnie ta grupa zwana Naga była najwcześniej osiedlona w Ameryce.

Popall Vuh również pisał, że Quetzal byli ostatnimi królami z białej rasy, którzy osiedlili się w środkowej Ameryce.

Pochodzenie czerwonej rasy Indian.


Nie wszyscy Indianie pochodzili z Ziemi MU. Była duża grupa, która dostała się na kontynent amerykański przez cieśninę Beringa z Azji.
Niezależnie skąd przybyli na ten kontynent inne grupy Indian to jednak w swoich legendach wspominają o wielkiej powodzi - potopie, jaki ogarnął ziemię. Również wspominają, że do Ameryki przybyli ludzie z Krainy Słońca, tak też nazywano Mocarstwo MU. Indianie, którzy osiedlili się niedaleko Alaski wykonywali interesujące totemy, przedstawiające wielkich orłów, nazywali je "Grzmiące Ptaki". Jak już wspominałam była to jedna z nazw Czterech Sekretnych. Indiańscy mędrcy rozumieli doskonale mądrość własnych legend. Utożsamiali "Grzmiące Ptaki" ze Stwórcą. Mówili, że ptaki symbolizują źródła, które są wykonawcami Najwyższego. Mieli również symbol węża zwanego Khanab, symbolizował wodę. Mieli jeszcze inny znak, tak zwany -" Wieloryb - zabójca", miał on prawdopodobnie związek z zatopieniem 64 000 000 milionów ludzi na Ziemi MU.

Sekretne Symbole w zamierzchłych czasach były figurami geometrycznymi.

Pitagoras
, kiedy powrócił do Aten z podróży po Egipcie powiedział do swoich uczniów
" ... numery i geometryczne wzory są stworzone w Imię Boga... "

Z biegiem czasu symbole były rozwijane coraz mocniej,
np. z koła powstała stokrotka, symbol słońca i jego promienie.


(Stokrotka)

W kwadrat wpisano czteropłatowy kwiat, zwany Syringa - oznaczał Czterech Sekretnych.


(Syringa)

W trójkąt wpisano lilię - symbol Nieba.


(Lilia - symbol Nieba)

Najstarsza na świecie figura z brązu jest figurą z MU, utożsamiana z miastem Ulighur, które istniało ponad 18 000 lat temu.


(Figura z brązu z Ulighur)

(Figura z brązu - projekt zbudowany z trójkątów)

W starożytnej Grecji i Rzymie mocno rozwijały się symbole geometryczne, szczególnie formy kwiatowe, uważane przez nich za święte. Hindusi, Egipcjanie i Majowie i wiele innych starożytnych kultur oznaczało kwiatem lotosu Ziemię MU.

Również bardzo popularne były symbole z drzewem życia.
Statua z brązu była dokładnie analizowana i określono jej wiek na ok 18 000 lat temu. Zaprojektowana i wykonana w oparciu trójkąta równoramiennego. Jest to rzadkie na świecie i zdumiewające dzieło,
ułożone na geometrycznym wzorcu. Nie był to przypadek, że użyto do jej budowy Symbolu Nieba. Ta figura być może reprezentuje Boginię Matkę - MU zapytajnik

Świat twierdzi, że religia i nauka są dwiema bliźniaczymi siostrami.
Nauki Kapłanów "Rishi" w Indiach tak nas uczą:

"...Mózg człowieka jest wielkim magazynem wiedzy,
ale pojemność tego magazynu jest ograniczona.
Dlatego nigdy nie wkładaj tam nic co nie ma żadnej wartości
dla twojego rozwoju duchowego, lub jeśli coś jest zbędne
dla twojego rozwoju materialnego ciała, aby dokonczyć inkarnację,
abyś mógł wejść do świata, który jest powyżej.
Ucz się i magazynuj wiedzę poprzez naturę.
Natura jest wielką szkołą aby osiągnąć mądrość.
Natura jest głosem Boga.

Materializm ogólnie jest nic warty.
Jedynie wtedy kiedy wyniesiesz swój umysł i duszę,
wówczas wzrastasz na wyższe plany.
Przygotowujesz życie dla świata powyżej.
Jest to następny krok w wyższe życie.
Pamiętaj, kiedy otworzysz życie powyżej
ty opuścisz cały materializm poniżej.
Nie weźmiesz nic z sobą, nie będziesz tego pamiętać,
tylko zapamiętasz miłość.
Miłość powoduje, że dusza nie może umrzeć.
Niebieski Ojciec jest pełen miłości.
Jego kochające ramiona zawsze są do ciebie wyciągnięte
i czeka na ciebie.
Kiedy ty się zatrzymujesz i kiedy upadasz On jest cierpliwy.
On ci wybaczy ponieważ jest Wielką Miłością ..."


Ląd Mu i legendy z nim związane jakie świat dzisiaj zna mówią wyraźnie, że Ziemia MU istniała bardzo długo, a zginęła ok 12 000 lat temu.
Wielkie Mocarstwo MU rozpadło się. Zniszczone przez ogień i wodę ale z jego prochów powstały nowe narody i wzrosły również w potęgę.

Czy nasza cywilizacja - piąta rasa ludzi przetrwa dalej, czy również któregoś dnia nastąpi jej koniec zapytajnik

Przepowiednie nie wróżą najlepiej. Należy się zastanowić co człowiek może naprawić aby ocalić naszą Ziemię przed podobną zagładą.