Prezentacja sylwetek świętych, błogosławionych, męczenników, wyznawców, osób wybitnych oraz skromnych bohaterów dnia powszedniego... (60 pozycji). Większość tekstów została zaczerpnięta z obu edycji miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" (wersja krajowa - Niepokalanów, polonijna - Santa Severa) oraz z archiwum pogadanek "Godziny Różańcowej" (Rosary Hour). Opracowane na stronie zakonu franciszkanów. www.ralf.franciszkanie.pl

Oblicza wielkości

Wykaz świętych -- Kalendarz świętych

.

KATALOG: a b - 5 pozycji


KATALOG: c d - 6 pozycji


KATALOG: e f - 7 pozycji


KATALOG: g h - 4 pozycje


KATALOG: i j - 4 pozycje


KATALOG: k l - 7 pozycji


KATALOG: m n - 7 pozycji


KATALOG: o p - 7 pozycji

KATALOG: r s - 6 pozycji


KATALOG: t u - 2 pozycje


KATALOG: w z - 5 pozycji** Słowa uczą, przykłady życia pociągają **