Walenty Majdański był wybitnym pisarzem katolickim, walczącym przez całe lata o zdrową rodzinę polską. Już we wczesnej młodości przewidywał, że "wrogowie Boga i ludzkości będą niszczyć rodziny na świecie i w Polsce. Ta wizja nie dawała mi nigdy spokoju. Całe swoje życie poświęciłem ratowaniu rodziny".

W służbie polskiej rodzinie

Walenty Majdański (1899-1972)


Walenty Majdański i jego żona ReginaŻycie i działalność

       Walenty Majdański urodził się 14 lutego 1899 r. we wsi Strzałków w ziemi kaliskiej. Pochodził z wielodzietnej rodziny rolniczej. Do szkoły zaczął uczęszczać w r. 1906 w Kaliszu. Zdołał ukończyć pięć klas gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, bowiem wybuch 1. wojny światowej przeszkodził w kontynuowaniu nauki. W wieku 16 lat został nauczycielem i pracował w różnych miejscowościach. Po wojnie dalej się dokształcał, kończąc w r. 1928 wyższy kurs nauczycielski w instytucie pedagogicznym w Katowicach. Nadal pracując w szkolnictwie, angażował się w działalność katolicko- narodowych organizacji młodzieżowych na terenie diecezji włocławskiej. Wówczas dał się poznać jako wybitny społecznik i umiejętny organizator.
        Na początku lat 30. z powodu wydatnej działalności społeczno-kulturalnej próbowano złamać jego postawę ideową. Gdy się to nie powiodło, został przez władze oświatowe przeniesiony na Polesie i w niedługim czasie zwolniony ze szkolnictwa. Na Polesiu zawarł w r. 1934 związek małżeński z Reginą Nita. Wkrótce sprowadził się do Włocławka i został powołany na sekretarza generalnego katolickiego stowarzyszenia młodzieży męskiej. Od r. 1937 mieszkał w Warszawie, gdzie pracował w szkolnictwie prywatnym i oddawał się działalności społecznej i pisarskiej.
        Ten okres okazał się przełomowy w życiu Majdańskiego. Założenie własnej rodziny i wezwanie episkopatu do odrodzenia polskiej rodziny wyzwoliły w jego duchowym rozwoju nowe postawy moralne, wyrażające się w zrozumieniu i dowartościowaniu roli życia małżeńskiego i rodzinnego. Sprawiło to, że swoje przekonania upowszechniał na piśmie i udzielał się jako prelegent.

        Druga wojna światowa rozdzieliła rodzinę Majdańskich. Żona wraz z trójką dzieci i rodzicami została w r. 1940 wywieziona na zesłanie do tajgi pod Archangielskiem. Zesłańczą tragedię pogłębiła śmierć najmłodszej córeczki. Dopiero po przeszło 15 latach nastąpiło spotkanie z rodziną.
        W okresie powojennym zajmował się badaniem problematyki prawidłowego rozwoju demograficznego narodów w ścisłym związku z rozwojem rodziny. Na zlecenie jednego z biskupów opracował w r. 1946 program perspektywicznego duszpasterstwa rodziny dla całej Polski. Zawsze kładł szczególny nacisk na ratowanie życia dzieci nie narodzonych. Stał się prekursorem ruchów obrony życia nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Przyczynił się wydatnie do powstania pierwszych struktur duszpasterstwa rodzin i parafialnych poradni małżeńsko-rodzinnych.
        Od r. 1947 publikacje Majdańskiego nie znajdowały uznania w cenzurze państwowej. Do r. 1953 zamieszczał artykuły w prasie katolickiej już tylko pod pseudonimami. W l. 50. i 60. był niemal całkowicie przemilczany i nie miał możliwości publikowania swoich prac. Mimo wielu przeciwności zawsze pozostał wierny orientacji katolicko-narodowej. W okresie reżymu komunistycznego był nękany, zastraszany i ośmieszany. Raz został napadnięty i brutalnie pobity, przez co do końca życia nie odzyskał już całkowicie zdrowia. Musiał ograniczyć swoją aktywność, chociaż nigdy nie osłabła jego żarliwość w głoszeniu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Zmarł 10 grudnia 1972 r. w Warszawie.

Dorobek pisarski

        Problematyka prac publicystycznych Majdańskiego obejmuje następujące zagadnienia: populacja jako nauka o ludności, przygotowanie do małżeństwa, prawo do życia dzieci nie narodzonych, odpowiedzialne rodzicielstwo, etyka okresu dziecięctwa i młodości, etyka służby zdrowia, Kościół i naród. Bardzo leżała mu na sercu sprawa zagrożeń moralnych i biologicznych narodu. Na te tematy pisał sugestywnie i z pasją. Potrafił dosadnie zło nazwać po imieniu, budząc w ten sposób sumienia. Opublikował przeszło 320 artykułów, 6 książek i 2 broszury. Ponadto, zachowało się ok. 100 pozycji nie wydrukowanych.
        Eksplozja w publicystyce Majdańskiego nastąpiła w l. 1937-1939. Autor ogłaszał artykuły jednocześnie w kilku czasopismach. Pisał m.in. do Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Kółka Różańcowego, Posłańca Serca Jezusowego. Od r. 1938 nawiązał współpracę z Rycerzem Niepokalanej, w którym zamieścił 106 artykułów. Zaczął od kampanii "w obronie życia niemowląt", a następnie podjął cykl pod hasłem Idą młodzi święci. Ponadto, 5 artykułów wydrukował w Kalendarzu Rycerza Niepokalanej.
        Wśród pozycji książkowych znajdują się: Państwo rodziny (Kalisz 1935), Giganci (Warszawa 1937, trzy wydania, tłumaczenia na języki obce), Rodzina wobec nadchodzącej epoki (Poznań 1946), Kołyski i potęga (Niepokalanów 1946), Polska kwitnąca dziećmi (Niepokalanów 1947), Lekarz, dziecko, populacja (Niepokalanów 1948).

        W swojej pierwszej publikacji (Państwo rodziny) ukazał niezastąpioną rolę zdrowej rodziny w ustroju państwowym. W następnych książkach bezkompromisowo stawał w obronie życia dzieci nie narodzonych i poszanowania zasad etyczno-moralnych w małżeństwie i rodzinie. Przebija z nich troska o szczęśliwą przyszłość narodu, ale też niepokój wynikający ze złej sytuacji demograficznej. Zawarte w nich wnioski poparte są dokumentami, zestawieniami faktów, opiniami naukowych autorytetów.
        Nie doczekały się wydania m.in.: Planowanie zaludnienia, O równe prawa dla ludzkości prenatalnej i wiele tekstów poświęconych duszpasterstwu Kościoła nad rodziną. Na wydrukowanie czeka również ostatnie jego dzieło pt. Cywilizacja franciszkańska, w którym już na samym początku stwierdza: "Światu potrzeba franciszkańskiej wizji życia". Pokazuje w tym dziele, że czasy obecne wymagają heroizmu na miarę św. Franciszka i św. Maksymiliana. Odnowę życia trzeba zacząć od rodzin, które stanowiłyby "trzeci zakon cywilizacji". Autor podziwia pionierskość poczynań o. Kolbego i nazywa go jednym z najszczęśliwszych ludzi wieku XX. Docenia apostolskie wysiłki Rycerstwa Niepokalanej jako zespołu ludzi świeckich i duchownych, którzy chcą uczynić z Polski najbardziej Boży naród w świecie. Marzy mu się "Niepokalanów cywilizacyjny, ruch elitarny wszystkich klas i narodów, świat dzieci Maryi, a przez Nią Boga jako Ojca oraz Chrystusa jako Brata".

"Dobrze zasłużonemu"

        Pisarz odegrał wybitną rolę w polskiej kulturze katolickiej. Zdecydowanie przeciwstawiał się narastającej w w. XX i przybierającej różne formy "kulturze śmierci". "Walenty Majdański - napisał kard. Karol Wojtyła w liście z 28 stycznia 1970 r. - stawiał zawsze jasno z wielką odwagą najtrudniejsze problemy moralne naszego polskiego życia. Małżeństwo, rodzina, wychowanie, przyszłość narodu nie przestawały być głównymi tematami jego publikacji, które wprawdzie od dawna już nie mogą oglądać światła dziennego, lecz stale tworzą kapitał myśli i zaangażowania w najtrudniejsze sprawy naszego życia".
        Za całokształt działalności na rzecz chrześcijańskiej wizji rodziny papież Paweł VI odznaczył go orderem Benemerenti ("Dobrze zasłużonemu"). Uroczystość wręczenia orderu odbyła się 15 lutego 1970 r. w Niepokalanowie podczas obchodów 50-lecia jego pracy pisarskiej. Przy tej okazji kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, powiedział: "Pięćdziesiąt lat walki piórem o Polskę kwitnącą dziećmi i świętością (...). Człowiek, patrzący promieniami Bożymi w przyszłość i maczający pióro w wierze i w sercu wielkiej miłości, przewidział niebezpieczeństwa grożące naszemu narodowi. Niemalże proroczy sposób patrzenia w przyszłość cechował tego człowieka. Bóg dał mu taką moc (...). On nie tylko pisał Gigantów, on był gigantem!".

        Mimo upływu lat od śmierci Majdańskiego i prawie całkowitego milczenia o nim nie można przecenić dzieła, które dokonał w trosce o wspaniałą przyszłość narodu polskiego. Dobrze, że jego chlubne idee i pionierskie inicjatywy kontynuuje dziś instytut studiów nad rodziną w Łomiankach pod Warszawą, związany z Akademią Teologii Katolickiej (obecnie UKSW). Ten instytut założył abp Kazimierz Majdański, brat Walentego. Studiująca w nim młodzież przygotowuje się do nowej ewangelizacji trzeciego tysiąclecia w rodzinach i przez rodziny.
        Tę spuściznę upowszechnia także ruch obrony życia im. Walentego Majdańskiego, działający w Starej Miłośnie pod Warszawą. Z okazji 25. rocznicy śmierci pisarza odsłonięto tam obelisk upamiętniający jego dzieło. Umieszczony na nim napis wymownie streszcza życiową misję pisarza: "Niestrudzony obrońca dzieci nie narodzonych oraz świętości małżeństwa i rodziny, żarliwy budziciel sumień, wybitny katolicki działacz, pisarz i publicysta, oddany bezgranicznie Polsce, Kościołowi i narodowi".

O. Sławomir Gajda