Patron polskiej młodzieży

Św. Stanisław Kostka (1550-1568)


Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie pod Przasnyszem jako syn kasztelana zakroczymskiego. Mając czternaście lat, został wyprawiony wraz ze starszym bratem Pawłem oraz pedagogiem Bilińskim do Wiednia. Uczęszczał tam do gimnazjum cesarskiego prowadzonego przez jezuitów. Jednocześnie wiódł intensywne życie religijne. Gdy w 1565 r. zapadł na krótką, ale niebezpieczną chorobę, rozkwit życia duchowego zaznaczył się wyraźnie doznaniami mistycznymi, związanymi z jego gorącym nabożeństwem do Matki Najśw. Konkretyzowały się jednocześnie jego własne życiowe zadania. Odtąd zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego.Stanisław Kostka (1550-1568) - patron młodzieży
          Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć, w sierpniu 1567 r. potajemnie opuścił Wiedeń, a dotarłszy pieszo do Bawarii, zgłosił się w Dylindze do św. Piotra Kanizjusza, który wówczas był prowincjałem jezuitów niemieckich. Kanizjusz rozpoznał w nim te same wartości, co wychowawcy w Wiedniu. Licząc się jednak z dalszymi protestami rodziny, skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu. W październiku tego samego roku Stanisław został przyjęty do nowicjatu jezuitów przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Zachwyciwszy wszystkich swoją dojrzałą duchowością i rozmodleniem, zapadł w sierpniu następnego roku na malarię i po kilku dniach zgasł - w wigilię Wniebowzięcia NMP.
          Spontanicznie zrodził się od razu jego kult. Już w 1605 r. papież Paweł V zezwolił na oddawaniu mu niektórych dowodów czci publicznej. Kanonizacji św. Stanisława Kostki dokonał papież Benedykt XIII w 1726 r. Na początku XX w. obrano Stanisława patronem polskiej młodzieży. (rn)

          Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.