Nadzieja na przyszłość świata

Edyta Stein (Teresa Benedykta od Krzyża, 1891-1942)


          Zawsze byłem przekonany, że św. Maksymilian i św. Edyta Stein to męczennicy Oświęcimia, którzy prowadzą nas ku przyszłości. Dzisiaj jestem świadom, że zamyka się jakiś cykl. Dziękuję Bogu za to i cieszę się, że w naszej ojczyźnie kult świętej rośnie i rozszerza się. Takie znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty 11 października 1998 r. podczas Mszy św. sprawowanej na Placu Św. Piotra, wpisując imię s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), karmelitanki, do kalendarza świętych.

Świat składa się z przeciwieństw, ale na końcu nic z 
nich nie pozostanie: ostanie się jedynie wielka miłość (Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein)          Kim była nowa święta? Urodziła się w 1891 r. we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Była doktorem filozofii i asystentką twórcy fenomenologii, Edmunda Husslera, w Getyndze. Do trzydziestego roku życia deklarowała się jako ateistka. Pod wpływem wybitnych mistrzów: Adolfa Reinacha i Maxa Schelera, przyjęła chrzest w Kościele katolickim w 1922 r. Wykładała filozofię, psychologię i pedagogikę w Instytucie Pedagogii Naukowej w Monasterze. Prowadziła wykłady naukowe w najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Europie. W 1933 r. wstąpiła do Karmelu w Kolonii, gdzie na polecenie przełożonych kontynuowała pracę naukową. Karmelitanki, zagrożone jej obecnością w klasztorze (z powodu jej żydowskiego pochodzenia), przeniosły ją do holenderskiego karmelu w Echt. W sierpniu 1942 r. aresztowało ją gestapo i zesłało do holenderskich obozów zbiorczych, a później deportowało (wraz z siostrą) do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęły 9 lub 10 sierpnia 1942 r.

          Św. Teresa Benedykta od Krzyża jest dla współczesnego człowieka przykładem osoby poszukującej sensu życia, którego pełnię można odnaleźć tylko w Bogu. Jej życie wiary przebiegało w trzech różnych etapach: od ateizmu poprzez filozofię do życia całkowicie oddanego Bogu. Była to droga poszukiwania prawdy, którą Teresa ujrzała w mozaice wydarzeń przygotowywanych przez Opatrzność. (...) Prawda, poszukiwana dotąd w filozofii, objawiła się w mocy Chrystusa i duchowości św. Teresy z Avila. "Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby nawet tego sobie nie uświadamiał" - dopowie później Edyta w swojej autobiografii. Odtąd będzie tę prawdę "wcielać w miłości". Prawda i miłość stały się dwiema podstawowymi zasadami jej życia. (...)

O. Paweł Warchoł