śpiewnik
 

Dobranoc, Głowo Święta

1 Dobranoc, Głowo Święta Jezusa mojego, D G A h G A
Któraś była zraniona do mózgu samego, D G A h G A

Ref.: Dobranoc, kwiecie różany, A D G
Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. A D G A D

2 Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,
Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

3 Dobranoc, boku święty, z którego płynęła
Krew najświętsza, by z grzechów człowieka obmyła.

4 Dobranoc, serce święte, włócznią otworzone,
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.