Sobota III tygodnia Adwentu 18 grudnia 2010r.

Jezus potomkiem Dawida

KSIĄDZ:
- Wczoraj - jak pamiętacie - rozpoczęliśmy czas bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Będzie on trwał aż do Wigilii oczekiwanych przez nas świąt, czyli do 24 grudnia.
To czas szczególnie dla nas ważny i staramy się jak najlepiej te ostatnie dni przeżyć i na przyjście Pana Jezusa dobrze przygotować. Dlatego...

KSIĄDZ:
- Będziesz Biblię...

DZIECI:
... czytał codziennie!

KSIĄDZ:
- No właśnie, mam nadzieję, że razem z rodzicami utworzyliście wczoraj domowy krąg biblijny i przeczytaliście głośno z Pisma Świętego Nowego Testamentu fragment o przodkach Pana Jezusa. Może nawet ktoś sięgnął jeszcze do Ewangelii według św. Łukasza?... Bo tam też - jak Wam wspominałem - od razu w pierwszych rozdziałach autor opisuje, z jakiego rodu wywodzi się Pan Jezus. Bo Pan Jezus również, tak jak każdy z nas, miał ziemskich rodziców, dziadków i dalszych przodków.
Mam nadzieję, że rozmawialiście też wczoraj z rodzicami - jak Was o to prosiłem - o swoich dziadkach, pradziadkach i może jeszcze bardziej wstecz. Bo człowiek musi wiedzieć, skąd pochodzi. Pan Jezus wiedział, że Jego rodzice pochodzą z królewskiego rodu Dawida i że Jego przodkiem jest Abraham. Przypomnijcie, jakimi słowami ewangelista Mateusz zaczyna opis o przodkach Pana Jezusa?

Pytania do dzieci:
- Jakimi słowami ewangelista Mateusz zaczyna opis o przodkach Pana Jezusa? ("Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama")
- Z jakiego rodu wywodzi się Pan Jezus?
(Z królewskiego rodu Dawida)

KSIĄDZ:

- Tak, Abraham, król Dawid - to byli przodkowie Pana Jezusa. Wnukiem Abrahama był Jakub, który miał dwunastu synów. Jednym z nich był Juda. Umierający ojciec przekazał mu słowa błogosławieństwa.
Wczoraj usłyszeliśmy je w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Macie je wklejone w domowej księdze roratniej i na pewno znacie na pamięć. Co przed śmiercią obiecał Jakub swoim synom?

Wszyscy recytują głośno fragment z piątku:
"Nie zostanie odjęte berto od Judy
ani laska pasterska spośród jego kolan,
aż przyjdzie Ten, do którego ono należy,
i zdobędzie posłuch u narodów!"
(Rdz 49,10)

KSIĄDZ:
- Bardzo dobrze idzie Wam recytacja, tym bardziej mi się podoba, że nie był to łatwy fragment do nauczenia.
Powiedziałem Wam wczoraj, że w tych dniach, aż do Bożego Narodzenia, czyli do najbliższego piątku włącznie, będziemy podczas Mszy św. słyszeć czytania bezpośrednio zapowiadające przyjście Pana Jezusa.
Kiedy Jakub mówił swoim synom o ich królewskiej przyszłości, nie miał na myśli swoich dzieci, ale ich potomków. Te słowa zapowiadały Króla, którego panowanie nigdy nie przeminie. Wiecie, o kim mówię, prawda? Oczywiście o Panu Jezusie.
Dzisiaj - pewnie zwróciliście uwagę - przed chwilą usłyszeliśmy podobne słowa. Prorok, który je wypowiadał, pojawił się w tym Adwencie po raz pierwszy.

Pytanie do dzieci:
- Jak nazywa się prorok, który mówił dziś po raz pierwszy w liturgii słowa, w pierwszym czytaniu? (Jeremiasz)

KSIĄDZ:
- Jeremiasz pojawił się jakieś sto lat po znanym nam już doskonale proroku Izajaszu. Urodził się w kapłańskiej rodzinie w Anatot, blisko Jerozolimy, mniej więcej 650 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Pan Bóg powołał go, by był prorokiem w królestwie judzkim, czyli na terytorium należącym do pokolenia synów Jakuba: Judy i najmłodszego Beniamina. To było kilkaset lat po śmierci króla Dawida.
Izraelici dawno odeszli od Pana Boga. Znów żyli po swojemu i Pan Bóg posłał do nich Jeremiasza, żeby się opamiętali, bo inaczej znów czeka ich wygnanie i długa niewola. Ale oni nie chcieli słuchać o nadchodzącej katastrofie. Jeremiasz bardzo cierpiał, bo wiedział, jak straszny los czeka jego naród. Jednak w tej smutnej przyszłości Jeremiasz widział światełko nadziei. Posłuchajmy nagrania:

NAGRANIE XVII - czytane powoli i wyraźnie
- "Pan mówi: Oto nadejdą dni,
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:
}}Pan naszą sprawiedliwością{{" (Jr 23,5-6).

KSIĄDZ:
- Pan Bóg nie zostawi swojego narodu. Przez proroka Jeremiasza powiedział, że kiedy ludziom otworzą się oczy i zobaczą swoją niewierność i złe postępowanie, przyjdzie nowy czas. Przyjdzie ktoś, kto wybawi Izraela, kto sprawi, że ten naród znów będzie bezpieczny. O kim mówi prorok Jeremiasz?

Pytanie do dzieci:
- Kto przyniesie Izraelowi wybawienie i bezpieczeństwo i jak go prorok Jeremiasz nazywa? (Odrośl sprawiedliwa)
- Kto to jest Odrośl sprawiedliwa? (Mesjasz, Jezus)

KSIĄDZ:
- Jeremiasz wyraźnie mówi, że Mesjasz, ten, który będzie postępował zgodnie z prawem, będzie pochodził z rodu Dawida. Przez Jeremiasza Pan Bóg mówi: "Wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą".
A co mówi św. Mateusz w dzisiejszej Ewangelii napisanej kilka wieków później? Zobaczmy, co jest napisane w naszej księdze roratniej.

Wybrana osoba odwraca kartkę i czyta głośno:
Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"
(Mt 1,20).

KSIĄDZ:
- No i wypełniają się zapowiedzi proroków. Mówiłem Wam wczoraj, że tak będzie aż do Wigilii Bożego Narodzenia. Ewangelista Mateusz pisze, że anioł wyraźnie podkreślił pochodzenie Józefa. Nazwał go synem Dawida, czyli - inaczej potomkiem Dawida.

Nauczcie się dziś na pamięć słów, które macie na obrazku, a w domowym kręgu biblijnym przeczytajcie jeszcze raz ten fragment z dzisiejszej Ewangelii. Na obrazkach jest zaznaczone, w którym rozdziale szukać tego fragmentu.

Pytania:
1. Jak nazywał się prorok wzywający Izraelitów do nawrócenia przed niewolą babilońską? (Jeremiasz)
2. Jak Pan Bóg przez Jeremiasza nazwał Pana Jezusa?
(Odroślą sprawiedliwą Dawida)

Zadania:
1. W gronie rodzinnym przeczytać fragment
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 1,18-24).
2. Nauczyć się na pamięć słów:
Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"
(Mt 1,20).
3. Pomodlić się za tych kolegów, którym nie chce się przychodzić na Roraty.

Obrazek:
Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"
(Mt 1,20).

Rozważania na Roraty 2010r.
przygotowane przez miesięcznik "Mały Gość Niedzielny"

Dalej

Powrót Roraty

.