Untitled Document
 

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna jedność; uwielbiajmy
Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje.
Dzięki Ci, Boże, że raczyłeś objawić nam prawdę o sobie, jedynym Bogu, żyjącym w
trzech osobach.
Odwieczny, święty i wszechmocny jesteś Boże Ojcze; odwieczny, święty i wszechmocny
jesteś Synu Boży; odwieczny, święty i wszechmocny jesteś Duchu Święty, Boże. Niech
sławią Cię wszystkie narody!
Jezus Chrystus powiedział nam: "Kto Mnie miłuje, tego i Ojciec miłuje, do niego
przyjdziemy i mieszkanie u Niego założymy" (J 14,23). Boże w Trójcy jedyny, wierzę,
że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą, że otrzymując życie Boże, zarazem i Ciebie
przyjmujemy. Jakże nas uszlachetniasz, uświęcasz i podnosisz w godności, sprawiając,
że Twoim jesteśmy mieszkaniem. Dzięki Ci za tę wielką łaskę. Święty Boże, działaj w
nas, prosimy z pokorą, podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność i dopomagaj,
abyśmy w postępowaniu pamiętali o swej godności i chrześcijańskim życiem okazali
wdzięczność za łaskę Twojego, Boże, życia w nas.
Udziel nam, Boże Trójjedyny, również wielkiego daru wytrwania w dobrym do końca
życia, a potem daj nam oglądać Ciebie twarzą w twarz, żyć z Tobą na wieki i cieszyć się
nieskończonym przebywaniem z Tobą. Amen.

 

O wieczne Bóstwo

O wieczne Bóstwo, wiekuista Trójco!
Ty sprawiłaś, ze przez zjednoczenie z Bożą naturą
krew Twojego Jednorodzonego Syna nabrała takiej ceny.

Ty, Trójco wieczna jesteś morzem głębokim,
w którym im więcej szukam,
więcej znajduję,
a im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam.

Ty w nienasycony sposób nasycasz duszę;
w Twojej głębokości tak nasycasz duszę,
że zawsze pozostaje ona złakniona Ciebie, Trójco wieczna,
i pragnie ujrzeć Ciebie, Światłości, w Twoim świetle.

Zakosztowałam i światłem mojego umysłu,
w świetle Twoim ujrzałam Twoje przepastne głębiny,
Trójco wieczna, i piękno Twojego stworzenia.
A oglądając siebie w Tobie, ujrzałam, że jestem obrazem Twoim.
Bo z Twej mocy, wiekuisty Ojcze,
i z mądrości, którą jest Syn Twój Jednorodzony,
udzieliłeś mi; a Duch Święty,
który od Ciebie i od Syna pochodzi,
dał mi zdolność kochania Ciebie.

Ty, wiekuista Trójco, jesteś Stwórcą, a ja stworzeniem.
W odrodzeniu, którego dokonałeś we mnie przez Krew Syna Twego Jedynego,
ujrzałam, że rozmiłowałeś się w piękności twego stworzenia.
O przepaści, o Trójco Boska i wieczna, o morze głębokie!
Cóż mogłeś mi dać więcej nad siebie samego?
Jesteś ogniem, który swoim żarem spala,
wszelką miłość własną duszy,
Jesteś ogniem, który usuwa wszelką oziębłość
i który oświeca wszelki umysł swoim światłem.
W tym świetle dałeś mi poznać Twoją prawdę.

W odblasku tego światła poznaję Ciebie,
Dobro Najwyższe, Dobro ponad dobrami,
dobro błogosławione i niepojęte, Dobro bezcenne,
Piękności nad pięknościami, Mądrości nad mądrościami, Mądrości sama!
Ty chlebie aniołów, z żarem miłości oddałeś się ludziom.

Jesteś szatą, która okrywa moją nagość,
jesteś pokarmem, który swoją słodyczą żywi zgłodniałych.
Jesteś słodyczą bez sadu goryczy.
O Trójco wieczna!