Filary wiary

1. Wierzę
1a. w Boga, Ojca wszechmogącego,

2. Stworzyciela nieba i ziemi.

3. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

4. który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.

5. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

6. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał,

7. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego.

8. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych

9. Wierzę w Ducha Świętego,

10. święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,

11. grzechów odpuszczenie,

12. ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

"Gość Niedzielny" 2006r.

Statystyka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Skrzynka pytań

.