Header image header image 2  
 
  |
   
 
Modlitwa do ducha świętego

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
w intencjach Kościoła i odnowy świata (wer.I)

TAJEMNICE

1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35)
2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3, 16)
3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1)
4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2, 2)
5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3, 16)

PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY

Na małych paciorkach 7 razy
W. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
O. I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Na dużych paciorkach 1 raz
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE KORONKI:

Chwała Ojcu. (3 razy)
Wierzę w Boga Ojca.