"Część trzecia "Tajemnice światła"

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


M


Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Który niech w nas pomnaża wiarę.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Który niech w nas wzmacnia nadzieję.
Który niech w nas rozpala miłość.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początki teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.


Chrzest Jezusa w Jordanie

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Chrzest Jezusa w Jordanie

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początki teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

O mój Jezu odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początki teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

O mój Jezu odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początki teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

O mój Jezu odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Przemienienie na górze Tabor

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Przemienienie na górze Tabor

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początki teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

O mój Jezu odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Ustanowienie Eucharystii


Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Ustanowienie Eucharystii

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początki teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

O mój Jezu odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


    (Następna część druga - Tajemnice bolesne)