św. Teresa z Avila

SPIS

–   KSIĘGA FUNDACJI  –

 

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

 

  Prolog
1. W jaki sposób poczęła się pierwsza myśl tej fundacji i innych.
2. Przyjazd ojca generała do Awili, i co z jego przyjazdu wynikło.
3. W jaki sposób i z jakimi środkami przystąpiono do założenia klasztoru Św. Józefa w Medina del Campo.
4, Opowiada o szczególnych łaskach, jakie Pan czyni siostrom w tych klasztorach, i daje przestrogi dla przełożonych, jak się wobec nich mają zachowywać.
5. Mowa tu o modlitwie i objawieniach. — Uwagi i przestrogi przydatne szczególnie duszom powołanym do pracy zewnętrznej.
6. Mówi o szkodach, jakie może sobie wyrządzić dusza w życiu duchowym, gdy nie wie, kiedy i jak należy sprzeciwiać się duchowi. — O pożądaniu Komunii świętej i jakie w nim mogą ukrywać się złudzenia. — Ważne wskazówki i przestrogi dla przełożonych klasztorów.
7. Jak należy postępować z duszami podlegającymi melancholii. — Uwagi bardzo potrzebne dla przełożonych.
8. Podaje kilka uwag o objawieniach i widzeniach.
9. Opowiada o wyjeździe z Medina dcl Campo na fundację Św. Józefa w Malagónie.
10. Opowiada o fundacji domu w Valladolid pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny z Góry Karmel.
11. Dalszy ciąg rozpoczętego opowiadania o tym, jaki zakon obrała sobie dońa Casilda de Padilla, wykonując swój zamiar wstąpienia do klasztoru.
12. Opowiada o życiu i śmierci Beatryczy od Wcielenia, którą Pan do tegoż domu powołał, a której życie było tak cnotliwe i śmierć tak piękna, iż słusznie należy zamieścić to wspomnienie.
13. Opowiada, w jaki sposób i za czyją sprawą powstał pierwszy, według Reguły pierwotnej, klasztor Karmelitów Bosych, roku 1568.
14. Dalszy ciąg o założeniu pierwszego domu Karmelitów Bosych.— Jakie życie w nim wiedli pierwsi dwaj ojcowie, i jakie dobro począł Pan przez nich sprawiać wśród okolicznej ludności na swoją cześć i chwalę.
15. Opowiada o fundacji domu chwalebnego Św. Józefa w Toledo roku 1569.
16. Opowiada o niektórych szczegółach z dziejów wewnętrznych tego klasztoru Świętego Józefa w Toledo, by się objawiła cześć i chwała Boża.
17. Opowiada o fundacji dwóch klasztorów, męskiego i żeńskiego, w Pastranie, tegoż roku 1569.
18. Opowiada o fundacji klasztoru Świętego Józefa w Salamance w roku 1570. — Podaje kilka ważnych uwag dla przeorysz.
19. Opowiada w dalszym ciągu o fundacji domu Św. Józefa w Salamance.
20. O fundacji klasztoru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Alba de Tormes, roku 1571.
21. O fundacji Karmelu Św. Józefa w Segowii, w sam dzień św. Józefa, roku 1574.
22. O fundacji klasztoru Św. Józefa i Zbawiciela w mieście Beas, w dzień św. Macieja, roku 1575.
23. O fundacji Karmelu Św. Józefa w mieście Sewilli, w dzień Świętej Trójcy, roku 1575.
24. Dalszy ciąg o fundacji tegoż klasztoru Św. Józefa w mieście Sewilli.
25. Dalszy ciąg o fundacji tegoż klasztoru Świętego Józefa w Sewilli, i ile trudu kosztowało nabycie własnego domu.
26. Dalszy ciąg o fundacji klasztoru Św. Józefa w Sewilli. — Kilka szczegółów godnych zaznaczenia o pierwszej zakonnicy do tego klasztoru przyjętej.
27. O fundacji klasztoru pod wezwaniem chwalebnego Świętego Józefa w miasteczku Karawaka w dzień Nowego Roku 1576.
28. Fundacja klasztoru w Villanueva de la Jara.
29. O fundacji klasztoru Św. Józefa u Matki Boskiej Nadrożnej w Palencji, w dzień św. króla Dawida r. 1580.
30. Opowiada o fundacji klasztoru Trójcy Przenajświętszej w mieście Soria, w dzień świętego Ojca naszego Elizeusza roku 1581.
31. O fundacji klasztoru Św. Józefa u Św. Anny w mieście Burgos, dnia 19 kwietnia, w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego 1582 r.
  Zakończenie

 

Dzieła - spisśw. Jan od Krzyża Dzieła - spisśw. Teresa z Lisieux

21