.

"Mała tajemnica"

Przedmowa
Nowe życie!
Dźwignia niebieska
Niema małej tajemnicy
bez ofiary!
Mała tajemnica a dusze ofiarne
Mała tajemnica przerabia
człowieka wewnętrznie
Mała tajemnica przynosi
wiele radości i szczęścia
Mała tajemnica pociechą
w pokusach i utrapieniach
życia!
Mała tajemnica
prowadzi do Jezusa

św. Teresa od dzieciątka Jezus
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Anna Katarzyna Emmerich
Św. Franciszek z Asyżu.
Boski pocałunek

Wypiski: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Źródło:

.