.

"Mała tajemnica"

Sekret Duchowny
uświęcenia życia codziennego

Ks. Flawjan Himmel
Salwatorjanin

Wszystko cokolwiek czynicie...
wszystko ku chwale Bożej czyńcie
Kol. 3,17. 1Kor. 10,31

Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze
1Tes 4,3

.

Przedmowa

Wychowywać świętych - oto czego potrzeba dzisiejszemu zmaterializowanemu światu. Obecny wiek bowiem wychowuje ludzi tylko dla tego świata, goniących za uciechami, wygodami i przyjemnościami doczesnemi, ludzi pełnych fałszu, zdrady i nieuczciwości, ludzi o zwichniętych charakterach, zdolnych do wszelkich zbrodni i przestępstw aż do pozbawienia się własnego życia. Jak długo te prądy w dzisiejszem społeczeństwie nurtować będą, tak długo nie będzie lepiej na ziemi.

Temu rozszerzającemu się złu, musimy przeciwstawić dobro i piękno duszy oraz doskonałość, do której człowiek powołanym został. A osiągnąć ją możemy ciągłą i ustawiczną pracą nad sobą, przez ukształtowanie serca swojego na wzór Serca Bożego. Wszak jesteśmy chrześcijanami t.zn. mamy być drugimi Chrystusami - alter Christus.

Niniejsza broszura ma nam właśnie wskazać drogę, po której bezpiecznie i z powodzeniem postępować możemy. Idea, którą tutaj poruszamy, zapaliła już miljony dusz a pisma traktujące o niej, rozeszły się zagranicą w kilkuset tysiącach egzemplarzy. Wszędzie myśl ta znalazła podatny grunt i wywołała entuzjazm niebywały. Dusze postępujące tą drogą doszły do wielkiej doskonałości i świętości.

Puszczamy tedy tę pracę w szeroki świat w nadziei, że dotrze do rąk szczególnie tych wszystkich, którzy życia doczesnego nie uważają za rozrywkę, lecz za drogę i pielgrzymkę do niebieskiej ojczyzny.

Autor.

 

<< "Mała tajemnica"
.