Święta Październikowe


1 Października
   Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
   Międzynarodowy Dzień Lekarza
   Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ)
4 Października
   Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
   Światowy Dzień Habitatu (ONZ) //pierwszy poniedziałek października
5 Października
   Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ)
6 Października
   Światowy Dzień Mieszkalnictwa
   Międzynarodowy Ogranizacznia Klęsk Żywiołowych (ONZ) //druga sroda pazdziernika
9 Października
   Światowy Dzień Poczty (ONZ)
   Dzień Znaczka Pocztowego
10 Października
   Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ONZ)
   Dzień Przeciwko Karze Śmierci
13 Października
   Dzień Ratownictwa Medycznego
14 Października
   Dzień Edukacji Narodowej
   Światowy Dzień Normalizacji
15 Października
   Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 Października
   Światowy Dzień Żywności (ONZ)
   Dzień Papieża Jana Pawła II
17 Października
   Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ONZ)
18 Października
   Dzień Łącznościowca
   Dzień Poczty Polskiej
22 Października
   Światowy Dzień Jąkających się
24-30 Października
   Tydzień Rozbrojenia (ONZ)
24 Października
   Dzień Walki z Otyłością
   Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
   Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ONZ)
27 Października
   Zmiana Czasu Letniego Na Zimowy
30 Października
   Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (katolickie)
31 Października
   Halloween
   Światowy Dzień Oszczędności