Święta Lutowe2 Lutego
   Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
   Dzień Handlowca
   Dzień Świstaka
   Ofiarowanie Pańskie
3 Lutego
   Ostatki - Koniec Karnawału
4 Lutego
   Światowy Dzień Walki z Rakiem
8 Lutego
   Dzień Bezpiecznego Internetu
9 Lutego
   Międzynarodowy Dzień Pizzy
10 Lutego
10-11 Lutego
   Światowy Dzień Chorego
14 Lutego
   Walentynki
   Dzień Chorego na Padaczkę
15 Lutego
   Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
17 Lutego
   Światowy Dzień Kota
21 Lutego
   Dzień Języka Ojczystego (ONZ)
22 Lutego
   Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
   Dzień Myśli Braterskiej
23 Lutego
   Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
28 Lutego
   Tłusty Czwartek