DROGA KRZYŻOWA - na ulicach miasta Poznania
 

Ojciec Wojciech Popielewski OMI, "Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą (Jn 15, 20) - Droga Krzyżowa Mistycznego Ciała Chrystusa prześladowanego na początku XXI wieku". Rozważania wygłoszone podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej na ulicach miasta Poznania pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 26 lutego 2009.


Wprowadzenie
Tekst biblijny
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. (...) To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. (Jn 15,18-16,4).
Rozważanie
Droga krzyżowa Chrystusa trwa przez wieki; także dziś uobecnia się w Kościele Jego opuszczenie, samotność, okrutna męka i bolesna śmierć w osamotnieniu. Chrystus jest - jak pisał św. Augustyn - Caput martyrum: Głową Umęczonego Mistycznego Ciała - Kościoła. Przez wieki Chrystus cierpi, walczy i zwycięża w męczennikach. Oni zaś są strugami krwi, jakie Chrystus nieustannie wylewa za swój Kościół; męczennicy są dziś krwawym potem umęczonego Chrystusa. Statystyki podają, że w ostatnich latach ze względu na Jego imię ginie co roku 170 tysięcy chrześcijan. Na całym świecie z powodów religijnych prześladowanych jest obecnie 200 milionów uczniów Chrystusa, którzy często stoją w obliczu utraty życia ze względu na wiarę!
Ojciec św. Benedykt XVI przypomina, że "w dziejach Kościoła zawsze będzie męka, prześladowanie". Wiedząc o tym pragniemy przejść stacjami drogi krzyżowej przywołując świadectwa heroicznej miłości współczesnych męczenników. Czynimy to ze świadomością, że należymy do Kościoła, który od początku był, nigdy nie przestał i także dzisiaj jest Kościołem męczenników, których świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele.
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty także dzisiaj w swoich uczniach dajesz świadectwo miłości do końca. Przez tajemnicę Twojej drogi krzyżowej, przez zasługi Twojej męki umocnij  - prosimy - wiarę tych, których wzywasz dziś do męczeństwa.  Nam zaś, idących śladami Twojej krzyżowej drogi, daj łaskę wierności i odwagi w pokornym dawaniu świadectwa Tobie i Twojej Ewangelii w codzienności naszego życia.


Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć przez Piłata
Tekst biblijny
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.  Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53, 3-4).
Rozważanie
Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, ze mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? - pytał Piłat milczącego Chrystusa, skazując Go na śmierć. Iluż uczniów Chrystusa stawało przez wieki przed trybunałami i sądami, słysząc podobne jak Chrystus słowa? Szacuje się, że na przestrzeni dwudziestu wieków historii życie za wiarę oddało około siedemdziesięciu milionów chrześcijan, z czego ponad czterdzieści milionów uczniów Chrystusa usłyszało wyrok skazujący i poniosło śmierć za wiarę w XX wieku.  Początek XXI wieku przyniósł prześladowanie 10% uczniów Chrystusa na świecie. Dotyczy to zwłaszcza Indii, Iraku, Sudanu, Indonezji, Timoru Wschodniego i Egiptu, Chin, Turcji, Pakistanu, Republiki Burundii.
Mam władzę ciebie ukrzyżować słyszy u początku XXI wieku co dziesiąty z uczniów Chrystusa.
"Wrócili męczennicy" ... - odzywają się echem jakże aktualne słowa Jana Pawła II, wypowiedziane pod koniec XX wieku. Wrócili także dzisiaj - u początku XXI wieku.  O niektórych wiemy więcej, o innych tylko tyle że są, że cierpią i umierają w samotności; są to często męczennicy nieznani, jak gdyby "nieznani żołnierze" wielkiej sprawy Bożej. Skazywani na śmierć, bo należący do Chrystusa. Każdy z nich słyszy słowa, jakie usłyszał ich Pan u początku swojej drogi krzyżowej: Mam władzę ciebie ukrzyżować.
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, czekający w milczeniu na wyrok śmierci, czekający wówczas i czekający dziś. Umocnij wiarę Twoich uczniów, skazywanych na cierpienie i śmierć z powodu Twego imienia. Zmiłuj się także nad dzisiejszymi Piłatami i obudź sumienie świata - milczącego świadka wyroków śmierci wydawanych na Twoich uczniów.


Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Tekst biblijny
On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53, 4).
Rozważanie
To najbardziej widoczne i spektakularne prześladowanie, jakim jest fizyczna tortura, długoletnie więzienie, głód i ból to jeden, ale nie jedyny krzyż, jaki przygniata dzisiaj ramiona Mistycznego Ciała Chrystusa. Istnieje także inny, bardziej subtelny, ale nie mniej bolesny środek represji ze względu na wiarę. To dyskryminacja ideologiczna i prawna, to marginalizowanie chrześcijańskich wartości, wyrzucanie Ewangelii poza nawias życia społecznego, prawodawstwa i szkolnictwa, to deprecjonowanie tych wartości w mediach, spuszczanie zasłony milczenia nad rolą Kościoła w kształtowaniu współczesnej cywilizacji - nie tylko Europy. To także dyskryminacja chrześcijan, którzy w pluralistycznym, wydawałoby się - nowoczesnym i tolerancyjnym społeczeństwie - przyznają się publicznie do swojej wiary. Brytyjska pielęgniarka została zawieszona w pracy po tym, jak jednej z pacjentek obiecała modlitwę. To samo spotkało pracownicę jednej z linii lotniczych, która przyszła do pracy z krzyżykiem na szyi. Oto belki krzyża, które dzisiaj wkładane są na ramiona Mistycznego Chrystusa. Oto krzyż, który w ostatecznym rozrachunku zadaje śmierć społeczną i cywilną. Ale to także krzyż, który wzywa do świadectwa, wymaga odwagi i heroicznej wiary. Naznacza on przede wszystkim Europę - kontynent, który, choć wyrasta z Ewangelii, odcina się od własnych korzeni. Patrząc na marginalizację wartości Ewangelii w życiu społecznym współczesnej Europy, na szykany, jakie spotykają w niej uczniów Chrystusa, na próby eliminacji symboli religijnych z życia społecznego, trzeba by powtórzyć pytanie, jakie padło kiedyś pod adresem Pierworodnej córy Kościoła i zawołać: Europo, co uczyniłaś z twoim chrztem?
Modlitwa
Chryste, biorący krzyż na swoje ramiona, prosimy Cię za tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy ze względu na Ciebie cierpią udrękę ducha, tracą pracę, dobre imię, miejsce w społeczeństwie, uznanie i prestiż. Odnów w ich sercach radość Twojego błogosławieństwa: "Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie" (Mt 5, 11-12).


Stacja III: Pan Jezus upada pod krzyżem
Tekst biblijny
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.  Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego (Iz 53, 10).
Rozważanie
Kiedy przygniata krzyż, tym, co najbardziej boli, jest samotność, poczucie opuszczenia, obojętność i milczenie innych. Ostatnie dwa lata przyniosły falę pogromów chrześcijan w Indiach. Wierzący w Chrystusa stanowią zaledwie 2% ludności tego kraju. Nie bój się, mała trzódko (Łk 12, 32) mówi Chrystus do udręczonego Kościoła w Indiach. Tylko  od sierpnia do października 2008 r. zamordowano 57 uczniów Chrystusa, 18 000 chrześcijan zostało rannych, spalono 400 kościołów, tysiące domów i wysiedlono 70 000 osób. 30 tysięcy ukrywa się w lasach.
Kiedy krzyż pogromów w aktach przemocy, gwałtów i okrutnych zbrodni spadł na Kościół w Indiach, świat milczał. Biskupi prześladowanych diecezji wzywali społeczność międzynarodową o pomoc. Nadaremno. Ogromowi cierpienia chrześcijan w Indiach towarzyszyła swoista zmowa milczenia. Uczniowie Chrystusa zmuszani są do wyparcia się wiary i Kościoła, a kiedy tego nie czynią, niszczone są ich domy, a oni bestialsko zabijani lub wypędzani. A świat milczy. Wspólnota międzynarodowa biernie przygląda się męce Kościoła w Indiach. Milczą komercyjne środki przekazu. Zwycięża poprawność polityczna. Co bardziej boli - cierpienie czy obojętność? Co bardziej przeraża - wygnanie czy świadomość bycia opuszczonym, pozostawionym samemu sobie?
Modlitwa
Panie Jezus Chryste, samotny w Twoim spotkaniu z krzyżem, umocnij naszych prześladowanych braci w Indiach i obudź sumienia rządów, organizacji, środków przekazu, państw i społeczeństw. Niech ich wspólny wysiłek pomoże nie tylko położyć kres okrucieństwu, jakiemu poddawany jest Twój Kościół, ale niech umacnia jedność i braterstwo na świecie.


Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Tekst biblijny
Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy,  ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego (Iz 53, 10).
Rozważanie
Maryjo, Matko Bolesna - Oto Syn Twój, oto - podążający od XX wieków swoją krzyżową drogą Kościół, Mistyczne Ciało Twojego Syna. Najbardziej pośród cierpienia i doznawanej męki poszukują Twej matczynej obecności ci, których Jezus wezwał do kapłaństwa, a potem do męczeństwa. Oni ze szczególnego tytułu szukają Twego miłującego spojrzenia, Twej matczynej obecności i miłości.
18 sierpnia 2008 r. w indyjskim stanie Andhra Pradeś zamordowano 38-letniego karmelitę - o. Thomasa. Jego zmasakrowane ciało z okaleczoną twarzą, wyłupionymi oczami, połamanymi rękami i nogami znaleziono na drodze. Zabity kapłan był zakonnikiem od 21 lat. Oto syn twój... Ilu ich umęczono przez wieki, ilu oddało życie w ostatnich latach, ilu cierpi obecnie, ilu idzie dziś na śmierć - jak Twój Syn - szukając Ciebie w godzinie męki?
W pierwszych siedmiu latach obecnego wieku męczeńską śmiercią zginęło 3 biskupów oraz 144 kapłanów. Wielu z nich doszło na Golgotę swego życia drogą bolesnej męki. Jeden z nich został zmasakrowany, inny, zastrzelony, jeszcze inny, zasztyletowany... Każdy z nich na tej drodze spotkał Maryję. Każdy z nich w godzinie swej męki słyszał słowa Jezusa - Oto Matka Twoja.
Modlitwa
Matko kapłanów, bolesna Matko z drogi Krzyżowej Jezusa. Umocnij w godzinie męki tych wszystkich twoich synów kapłanów, którzy z miłości do Twojego Syna oddają życie i giną, zostawiając świadectwo miłości i wierności łasce chrztu i powołania do końca. Niech ich krew będzie ziarnem, z którego wyrosną nowe zastępy uczniów Twojego Syna.


Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Tekst biblijny
On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał (Iz 53,2).
Rozważanie
Chiny - ziemia nieprzerwanego pasma cierpień wyznawców Chrystusa. Kraj pełnej kontroli nad Kościołem katolickim, ziemia porwań, aresztowań, wieloletnich więzień biskupów, kapłanów i wiernych z Kościoła podziemnego, ziemia cichej i nieustannej męki Mistycznego Ciała Chrystusa. Ziemia nad którą rozlega się niepojęte milczenie świata!
W obozach pracy przymusowej więzieni chrześcijanie wpierają się w niesieniu nieopisanego ciężaru krzyża. Łączy ich nie tylko wspólnota męki, nie tylko odmowa zdrady Chrystusa i Kościoła, nie tylko ból rozłąki z najbliższymi, ale także wspólnota miłości okazywanej sobie wzajemnie w imię Chrystusa w miejscach odosobnienia, obozach pracy i więzieniach.
Pomoc niesiona sobie wzajemnie na drodze krzyżowej to znak heroicznej miłości. Ale z tej ziemi współczesnych męczenników rozlega się potężne wołanie do całej społeczności międzynarodowej o pomoc, o przerwanie milczenia, o ratunek. Oto słowa płynące jakby wprost  z piątej stacji drogi krzyżowej, a wypowiedziane głosem więzionej przez 21 lat w obozach pracy przymusowej chińskiej katoliczki Margherity Chou: "Proszę was o modlitwę za Chiny. Kościół katolicki jest tam wciąż prześladowany. Rząd nadal więzi biskupów, zakonników i wiernych. Zniszczyli nasze kościoły i nasze Sanktuarium. Potrzebujemy nie tylko waszych modlitw, potrzebujemy również waszego działania. Podziemny Kościół katolicki potrzebuje waszego głosu i zorganizowanego działania, by zapewnić wreszcie swym wiernym Chińczykom wolność religijną, którą wy cieszycie się u siebie".
Modlitwa
Panie Jezu Chryste umocnij wiarę prześladowanych pasterzy i wiernych w całych Chinach, ale - błagamy -  odwróć obojętność wspólnoty międzynarodowej. Niech ci, którzy stają w obronie praw człowieka, staną się głosem tych, którzy są pozbawieni głosu, którzy idą po Twoich śladach drogą krzyżową w Chinach i czekają na gest Szymona.


Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi
Tekst biblijny
Jak wielu osłupiało na Jego widok -  tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi (Iz 52,14).
Rozważanie
Na twarzy Chrystusa widać nagromadzone przez wieki znaki bolesnych podziałów wśród Jego uczniów. Tym, co ich jednoczy w niezwykły sposób, jest udział w Jego męce. Cierpią i umierają chrześcijanie wszystkich wyznań. W Egipcie porywani i torturowani są koptyjscy mnisi, atakowane i palone koptyjsko-prawosławne kościoły, nasila się fala porwań młodych chrześcijańskich dziewcząt, żeby nawrócić je siłą na islam, wydać wbrew ich woli za muzułmanina i wysłać na drugi koniec kraju tak, by rodziny nie mogły ich odnaleźć. Na Białorusi wzrosła liczba katolickich i prawosławnych duchownych, którym odmówiono wjazdu do kraju. Aresztowania, represje i deportacje dotykają zarówno katolickich kapłanów, jak i duchownych innych wyznań chrześcijańskich.
Jan Paweł II mówił: "Odwaga, z jaką wzięli na siebie krzyż Chrystusa, przemawia donioślejszym głosem niż to, co nas dzieli: ekumenizm męczenników jest może najbardziej przekonujący (por. Tertio millennio adveniente, 37). Miłość posunięta aż do ofiary oczyszcza Kościoły z wszystkiego, co może zatrzymać lub opóźniać dążenie do pełnej jedności".
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, który w przeddzień męki prosiłeś Ojca o jedność wszystkich Twoich uczniów, spraw, prosimy, aby ofiara cierpienia, jaka dotyka chrześcijan wszystkich wyznań przyspieszyła dzień ich pełnej jedności. Niech ich wspólny udział w Twojej męce oczyści Kościół z grzechów przeciwko jedności i przyspieszy dzień naszego pełnego zjednoczenia w Twoim Kościele.


Stacja VII: Pan Jezus ponownie upada pod krzyżem
Tekst biblijny
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich (Iz 53,7).
Rozważanie
Co czuje człowiek prześladowany, dręczony i umierający w mękach za wiarę w stosunku do swych oprawców? Okrutne prześladowania chrześcijan w ostatnim wieku i w na początku wieku obecnego przyniosły liczne przykłady nie tylko wytrwania i wierności, ale także przebaczenia oprawcom i miłości nieprzyjaciół. Oto jedno ze świadectw, jedno, ale nie jedyne, a płynące z mroku jednego z chińskich więzień: "Kocham Jezusa, mojego Pana. Kocham mój Kościół. Kocham i szanuję moich kapłanów. Ale kocham także moich wrogów".
Męczeństwo chrześcijańskie jest - jak przypomina obecny papież - "aktem miłości do Boga i do ludzi, również do prześladowców (...) Chrześcijański męczennik, na wzór Chrystusa i poprzez zjednoczenie z Nim, godzi się w swym sercu na krzyż, na śmierć i przemienia ją w akt miłości". Kościół, czcząc męczenników i starając się przechować i przekazać świadectwo ich heroicznej wiary, przyjmuje z dumą to niezwykłe dziedzictwo "nie z pragnienia zemsty nad prześladowcami, ale w celu ukazania nadzwyczajnej mocy Boga, który nie przestał działać w każdym czasie i w każdym miejscu. Czynimy to, przebaczając za wzorem tak wielu świadków, którzy umierali z modlitwą za prześladowców".
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, które umierałaś, modląc się za Twoich oprawców, uwolnij serca prześladowanych naszych braci od lęku i nienawiści. Przebacz także tym, którzy dziś zadają katusze Twemu Mistycznemu Ciału. Okaż im swoje miłosierdzie i pozwól także im znaleźć drogę do Ciebie.


Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Tekst biblijny
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. (...) Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42,1-2).
Rozważanie
Pocieszcie, pocieszcie mój lud... (Iz 41,1) - wołanie, które rozlega się głosem udręczonego Mistycznego Chrystusa z Arabii Saudyjskiej. Chrześcijanie stanowią 3,5% ludności w kraju islamskim, gdzie wolność religijna jest zabroniona także z formalnego punktu widzenia. Na "Ziemi Mahometa" nie jest możliwe praktykowanie nawet tolerowanych "religii księgi" - judaizmu i chrześcijaństwa. Zabronione jest manifestowanie swej wiary innej niż muzułmańska; nie wolno nosić krzyżyka, różańca, nie wolno posiadać Biblii, ani publicznie się modlić. Religijna policja o ogromnej władzy dokonuje aresztowań i poddaje torturom chrześcijan. Jeden z jej członków zamordował własną córkę, gdy odkrył, że jest chrześcijanką; najpierw odciął jej język, a następnie spalił żywcem. Nie trafił do więzienia, bo zabicie apostaty nie jest tam przestępstwem.
Pocieszcie, pocieszcie mój lud... (Iz 41,1).
Księża nie są wpuszczani do kraju, chrześcijanie pozbawieni są jakiejkolwiek opieki duszpasterskiej.
Pocieszcie, pocieszcie mój lud... (Iz 41,1).
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o wolność religijną wszędzie tam, gdzie z powodu jej braku nasi bracia cierpią i umierają. Prosimy Cię, by religia nigdy nie była powodem do nienawiści i dyskryminacji, ale stawała się drogą do pokoju i jedności na świecie.


Stacja IX: Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Tekst biblijny
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich (Iz 53, 6).
Rozważanie
Krzyżem, jaki w niezwykle bolesny sposób przygniata Kościół Chrystusa u początku XXI wieku, jest system totalitarny, który w programowy sposób walczy z religią. Tak dzieje się obecnie m.in. w Korei Północnej, gdzie totalitarny reżim zakazuje praktykowania religii. W drugiej połowie ubiegłego wieku zginęło tam ok. 300 000 chrześcijan, księża i siostry zakonne zostali wymordowani. Obecnie w obozach pracy ok. 80 000 chrześcijan narażonych jest na głód, tortury i w końcu na śmierć. Religia jest określana jako "trucizna, którą trzeba koniecznie wyplenić i czuwać, żeby nie powróciła". Podpisane w 2008 r. porozumienie między Chinami a Koreą Północną czyni sytuację chrześcijan jeszcze bardziej tragiczną. Ci, którzy próbują uciec z Korei z przyczyn religijnych, a zostają schwytani w Chinach, po zatrzymaniu są albo rozstrzelani na miejscu, albo trafiają do obozów koncentracyjnych.
Za naszych dni powtarza się to tragiczne doświadczenie, o którym Jan Paweł II mówił: "Żyjąc pod panowaniem straszliwych systemów ucisku, które oszpecały oblicze człowieka, w miejscach cierpienia, pośród dotkliwego niedostatku, na szlakach wyczerpujących marszów, wystawieni na zimno i głód, torturowani, cierpiący na różne sposoby - głośno świadczyli o swojej przynależności do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał".
Modlitwa
Wejrzyj, miłosierny Panie, na Twój Kościół przygnieciony ciężarem krzyża prześladowań i represji ze strony okrutnych i siejących terror i nienawiść systemów władzy. Niech krople męczeńskiej krwi stają się na tej nieludzkiej ziemi zaczynem Twojego zwycięstwa.


Stacja X: Pan Jezus odarty z szat
Tekst biblijny
Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50,7).
Rozważanie
Cierpienie fizyczne, jakkolwiek straszne samo w sobie, przynosi ból tym większy, kiedy jest związane z upokorzeniem, kiedy jego zadawanie ma na celu odarcie z godności, wystawienie na publiczne pośmiewisko, pogardę, wyszydzenie. Kiedy tortura fizyczna i udręka psychiczna zostają zadane w tym samym czasie, cierpienie osiąga niewypowiedzianą głębię.
Co działo się w sercu dwóch sióstr zakonnych zgwałconych grupowo przez hinduistów w czasie pogromów w 2008 r. w Indiach? Co działo się w sercu Dyrektora Centrum Pomocy Duszpasterskiej w Kanhamal - o. Thomasa, kiedy był bity, torturowany, rozebrany do naga i wystawiony na widok publiczny, a potem oblany benzyną? Nie spłonął tylko dlatego, że strugi padającego deszczu nie pozwalały rozpalić się pochodniom. Co czuło dwóch innych kapłanów rozebranych do naga, pobitych i wypędzonych do dżungli? O tym wie tylko Ten, który na Golgocie został odarty z szat.
Powtarza się zatem doświadczenie upokorzeń męczenników ostatnich dziesięcioleci, o których Jan Paweł II mówił: "Niektórych spotkała śmierć, gdyż za przykładem Dobrego Pasterza pragnęli pomimo gróźb pozostać ze swymi wiernymi. Na każdym kontynencie i przez całe dwudzieste stulecie byli tacy, którzy woleli zginąć, niż sprzeniewierzyć się swojej misji. Zakonnicy i zakonnice wcielali w życie swoją konsekrację aż do przelania krwi. Wierzący mężczyźni i kobiety umierali, składając swoje życie w ofierze z miłości do braci, zwłaszcza najuboższych i najsłabszych. Niemało kobiet straciło życie broniąc swojej godności i czystości".
Modlitwa
Chryste z szat obnażony, przyjmij ofiarę, jaką składają Ci nasi bracia i siostry nieludzko  upokarzani, odzierani z godności i dobrego imienia z powodu Ciebie i Twojej Ewangelii. Niech ich cierpienie i ofiara życia wyjedna nam umiłowanie czystości małżeńskiej, kapłańskiej i zakonnej. Niech przywróci nam łaskę wierności, a ich krew niech będzie posiewem nowych powołań.


Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża
Tekst biblijny
On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).
Rozważanie
Chrystus na krzyżu - unieruchomiony, bezsilny, pozbawiony jakiejkolwiek możliwości działania. Tak, ale tylko pozornie. Z krzyża płynie wciąż niezwykła moc, która przyciąga, pozwala przełamywać lęk, daje gotowość oddania życia. Przybicie Chrystusa do krzyża nie zatrzymało potęgi Jego miłości.
Prześladowanie Kościoła, przybijanie go do krzyża, nie pozbawia go mocy. Ono ją wyzwala. Jak bardzo prawdziwe stają się i dziś słowa Tertuliana: "Wasze okrucieństwo, choćby nie wiem, jak wyszukane, na nic się nie przyda. Co więcej, dla naszej wspólnoty staje się ono wezwaniem. Po każdym waszym ciosie stajemy się liczniejsi: krew chrześcijan jest zasiewem (semen est sanguis christianorum). Prawdę tych słów i to, jak wielką siłę przyciągania ma Ukrzyżowany, pokazuje sytuacja Kościoła w Wietnamie. Komunistyczny reżim próbuje zatrzymać rozwój Kościoła. Ale ani tortury chrześcijan stosowane przez tajne służby, ani nagonka na arcybiskupa Hanoi, ani aresztowania, ani okrutna śmierć zadawana wyznawcom Chrystusa nie są w stanie tego uczynić. Ciągle rośnie liczba kandydatów na kleryków. Władze nie pozwalają wprawdzie na przekroczenie limitu zezwalającego na studiowanie w seminarium, ale wielu ludzi wciąż czeka w kolejce, by oddać swe życie Kościołowi. Mimo utrudnień, szykanów, ograniczeń administracyjnych, aresztowań, mimo działalności policji politycznej, wspólnota chrześcijańska w Wietnamie ciągle się powiększa.
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Prosimy Cię, niech nie ustaje wiara naszych braci w Wietnamie; niech wszędzie tam, gdzie wzmaga się zło, objawia się moc Twojego zwycięstwa na Krzyżu.


Stacja XII: Pan Jezus na krzyżu umiera
Tekst biblijny
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego (Iz 53, 10).
Rozważanie
Męczeństwo chrześcijańskie nie jest ani aktem protestu, ani desperacji; jest pełnym owocem łaski chrztu i świadectwem wierności tej łasce. Afryka - podobnie jak w wieku ubiegłym - stała się na początku obecnego stulecia ziemią, na której przeobficie owocują rzucane w nią ziarna chrześcijańskiego życia dzisiejszych męczenników. Owocuje ucisk Kościoła w Sudanie, który wciąż musi podejmować zmagania o to, by w ogóle istnieć, gdzie chrześcijanie są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Fizyczne znęcanie dotyka dzieci oraz młodych ludzi. 20-letni ochroniarz biskupa bity jest regularnie kijami w szkole państwowej przez nauczycieli za to, że odważa się opuszczać w niedzielę lekcje, by być na Mszy św. Owocuje śmierć zamordowanych w ataku samobójczym młodych chrześcijan wracających z niedzielnej Mszy św., owocuje śmierć pracownika organizacji humanitarnej zamordowanego za opiekę nad chrześcijanami z obozów dla uchodźców. To ziarna, które - wpadłszy w ziemię - przyniosą plon.
Jan Paweł II mówił: "Owym ziarnem pszenicy, które umierając wydało owoce nieśmiertelnego życia, jest Chrystus i śladami ukrzyżowanego Króla podążali Jego uczniowie, tworząc w ciągu wieków niezliczone zastępy 'z wszystkich krajów, ras, ludów i języków': apostołów i wyznawców wiary, dziewic i męczenników, odważnych głosicieli Ewangelii i milczących sług Królestwa.
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś pszenicznym Ziarnem, które obumarło, by dać nam życie. Przyjmij świadectwo wierności złożone Tobie i Twemu Kościołowi przez naszych uciskanych i prześladowanych braci. Niech ich krew stanie się umocnieniem dla wspólnot Twoich wyznawców.


Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża
Tekst biblijny
Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało (Iz 53,9).
Rozważanie
W swojej męce i śmierci Chrystus ukazał piękno człowieczeństwa, które wybiera Boga, Bogu mówi radykalne "tak" i płaci za ten wybór największą cenę. Postawa Chrystusa była i jest jednocześnie radykalnym opowiedzeniem się po stronie człowieka - jego prawa do prawdy, wolności i życia. Jednym z powodów, dla których Kościół cierpiał ucisk w minionym wieku i cierpi na początku wieku obecnego, jest jego postawa w obronie podstawowych praw człowieka. Ciągle aktualne są słowa zamordowanego Arcybiskupa Salvadoru Oscara Romero: "Dla Kościoła nic nie jest ważniejsze niż ludzkie życie, osoba ludzka, zwłaszcza ubodzy i uciskani (...) Przelana krew, śmierć - wszystko to wykracza poza sferę polityki, porusza serce samego Boga". Wierny tej zasadzie Kościół angażuje się w obronę praw człowieka, w obronę praw plemion indiańskich, czego przykładem jest Brazylia. Za to zaangażowanie płacił i płaci wielką cenę. W ciągu ostatnich kilku lat kilkanaście osób: księży, zakonnic i świeckich zginęło w tajemniczych okolicznościach. Tajemnice niektórych zbrodni wychodzą na światło dzienne po kilkunastu latach. Męczennicy są świadectwem, że Kościół w Brazylii żyje i rozwija się również dzięki przelanej krwi męczenników.
Ofiara dzieci Kościoła w obszarze obrony praw człowieka jest ogromna. I rozciąga się dziś od Wenezueli poprzez Kolumbię, Chile, Meksyk, Senegal, Kamerun i Ugandę aż po Chiny, Koreę Południową, Indię, Wietnam i Laos.
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty stanąłeś po stronie ubogich i odrzuconych, wejrzyj na pasterzy Kościoła, kapłanów, katechistów, zakonników i świeckich służących sprawie pokoju i sprawiedliwości. Niech ich cierpienie przybliży dzień pojednania i pokoju, a oni sami niech cieszą się owocami Twojego błogosławieństwa: łaknący i sprawiedliwości Bożej niech zostaną nasyceni oglądaniem Twojego oblicza i niech będą dla nas świadkami nadziei.


Stacja XIV: Pan Jezus złożony do grobu
Tekst biblijny
Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu  i oręduje za przestępcami (Iz 53, 11-12).
Rozważanie
Jedną z niezwykle bolesnych form męczeństwa współczesnych chrześcijan są więzienia. Wielu zamkniętych w nich wyznawców Chrystusa nie ujrzy już światła wolności; cierpiąc i umierając w opuszczeniu, będzie czekało na światło nowego życia. Więzienie staje się ich grobem; pogrzebani jakby za życia czekają na światło Chrystusa w chwili śmierci. Sami niosą w te pełne mroku i zła miejsca płomień wiary. Naszym obowiązkiem jest nie tylko o nich wiedzieć, ale modlić się, żeby ten płomień ich wiary nie zgasł.
Wspomnijmy tutaj więzienia w Erytrei, gdzie z powodów religijnych przebywa ponad 2 000 osób - w 95% są to chrześcijanie - aresztowani z powodu wiary, miesiącami i latami przetrzymywani bez oficjalnych zarzutów i procesu, często w więzieniach wojskowych, w bardzo ciężkich warunkach, bez opieki medycznej. To samo dotyczy chrześcijan w Laosie, którzy są coraz częściej prześladowani, zastraszani i osadzani w więzieniach, a jedynym ich przestępstwem jest "wiara w religię Jezusa Chrystusa". Jeden ze świadków okrucieństw związanych z więzieniem za wiarę tak pisze: "W komunistycznych więzieniach widziałem chrześcijan z ponad dwudziestokilogramowymi łańcuchami na nogach, torturowanych rozgrzanymi do czerwoności pogrzebaczami; chrześcijan, którym siłą wsypywano do gardła łyżki soli, po czym trzymano ich z dala od wody; chrześcijan głodujących, biczowanych i przemarzniętych, którzy żarliwie modlili się za komunistów. Po ludzku jest to niewytłumaczalne. Dokonała tego jednak miłość Chrystusa, która została wlana w nasze serca".
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, złożony w grobie, w którym zapaliłeś światło nadziei i z którego uczyniłeś bramę do domu Ojca. Wejrzyj na naszych braci przetrzymywanych w więzieniach z powodu Twego imienia. Niech nie zgaśnie w nich płomień wiary, niech tym płomieniem zapalą nadzieję w sercach współwięźniów. Wreszcie niech sami ujrzą światło, jakim Ty jesteś.


Zakończenie
Tekst biblijny
Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy (...) To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu (Ap 7, 9-17).
Rozważanie
Początek XXI wieku stał się dla wielkich rzesz chrześcijan czasem opłukania swych szat we krwi Baranka poprzez męczeństwo. Są wśród nich biskupi i kapłani, zakonnicy i zakonnice, katechiści oraz wielka rzesza wiernych świeckich, są młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, katolicy i uczniowie Chrystusa z innych Kościołów i wspólnot kościelnych. Wspominamy ich męczeństwo, ich udział w krzyżowej drodze Chrystusa, by błagać Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego o umocnienie w ucisku i wytrwanie w wierze dla nich samych, o moc wybaczania prześladowcom. Błagamy także o to, by Pan dał swemu Kościołowi wolość i pokój. Błagamy, by obudził sumienie społeczności międzynarodowej, organizacji walczących o prawa człowieka, by nasi bracia nie cierpieli  i umierali przy cichym przyzwoleniu opinii międzynarodowej. Prosimy wreszcie, by ich męczeńska krew stawała się zaczynem świętości w Kościele.
"Jest ich bardzo wielu! Pamięć o nich nie może zaginąć" - wołał Jan Paweł II.
Modlitwa
Boże nasz Ojcze, Ty otwierasz bramy zbawienia tym, którzy oddają życie z miłości do Chrystusa i Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby rzesza świadków, która nas otacza, pomagała wszystkim nam, wierzącym, wyrażać z taką samą odwagą naszą miłość do Chrystusa - Tego, który jest zawsze żywy w swoim Kościele: jak wczoraj, tak i dzisiaj, jutro i zawsze!