„Na jego korzyść [Jezusa], jako żywej prawdy, przemawia tyle
niepodważalnych dowodów, zarówno pozytywnych jak i
negatywnych, rzeczowych i poszlakowych, iż każdy inteligentny
sąd na świecie zawyrokuje, że historia zmartwychwstania jest
prawdziwa.
Jedynym zadowalającym wyjaśnieniem tych faktów jest to, iż
Jezus rzeczywiście powstał z martwych i tym samym potwierdził,
że był i jest Synem Bożym”.

- Lord Darling -  prawnik, były przewodniczący Sądu Najwyższego Anglii

Prawda o Jezusie i Ewangeliach- Sąd nad Jezusem:Opis: http://www.wiara.us/sitebuilder/images/sad-592x443.jpg
Prawda o Jezusie iPrawnik; - John Sigleton Copley (Lord Lyndhurst):

“Dobrze wiem, co znaczą dowody, i powiem wam, takie dowody,
jakie istnieją na Zmartwychwstanie, nigdy nie zostały jeszcze
podważone”

- John Sigleton Copley (Lord Lyndhurst) - uznawany jest za jeden z
najwybitniejszych umysłów prawniczych w historii brytyjskiej, ale również były
prokurator generalny i polityk oraz przewodniczący Sądu Kanclerskiego.

Prawnik; - J.N.D. Anderson:

Po gruntownym zbadaniu i przedstawieniu dowodów na zmartwychwstanie Jezusa w
jednym ze swoich opracowań: „Christianity: The Witness of History”, oraz w obliczu
oświadczył m.in.:

,„Jak w takim razie, fakt Zmartwychwstania może być
zaprzeczony”

oraz w odniesieniu do osób niewierzących:

„W końcu, można zapewnić z przekonaniem, iż mężczyźni i
kobiety [nie wierzący] nie wierzą w historię Wielkiej Nocy, nie z
powodu dowodów, ale wbrew tym dowodom”

- J.N.D. Anderson – to dziekan wydziału prawa na Uniwersytecie Londyńskim oraz
naczelna postać ,Instytutu Zaawansowanych Studiów Prawniczych’, uczony o
międzynarodowej reputacji.

Prawnik i Sędzia; - Lord Caldecote:

Badając historię Jezusa, Lord Caldecote, powiedział:

„Jego Zmartwychwstanie, tak często jak próbowałem badać
tego dowody, doprowadzało mnie do przekonania, że jest to
fakt niekwestionowany”

- Lord Caldecote, przewodniczący Sądu Najwyższego Anglii.

*Thomas Sherlock “Trial of the Witnesses of the Resurrection of Jesus Christ”

Generał Lew Wallace:

Lew Wallace, wytrawny ateista, wielka postać literatury, generał, osoba nie
wierząca. Spędziwszy parę lat na poszukiwaniu prawdy o Jezusie i przekopawszy
grube tomy materiałów źródłowych, chcąc obalić mit dotyczący Chrześcijaństwa, a
które to argumenty pragnął następnie przedstawić w swojej książce na ten temat,
w pewnym momencie zwątpił. Kiedy doszukał się niezbitych argumentów
dowodowych, na kolanach wykrzyknął prawdę o Jezusie:

„Mój Pan i mój Bóg”

- Lew Wallace, napisał następnie słynną powieść o misji Jezusa i Chrześcijaństwie
na podstawie, której to nakręcono później głośny film p.t. „Ben Hur”- jeden z
najbardziej nagrodzonych Oskarami filmów w historii kinomatografii.

Profesor Simon Greenleaf:

Profesor Simon Greenleaf w swoich rozważaniach oświadczył, że
Zmartwychwstanie Jezusa  jest jednym z najlepiej potwierdzonych zajść w historii
na podstawie prawa dowodowego – na podstawie dowodów, jakie stosuje się w
sądach. Po zakończeniu swoich badań w tym temacie, profesor pozyskał wiarę.
Powiedział on między innymi:

,,A zatem byłoby to niemożliwe, aby [autorzy Ewangelii] tak
mocno trwali w ogłaszaniu prawd, które opisywali, gdyby nie
widzieli rzeczywiście Jezusa wskrzeszonego z martwych, i
gdyby nie traktowali tego faktu z taką sama pewnością, jak
jakiegokolwiek innego faktu"

Profesor Greenleaf swoje rozważania zakończył wnioskiem:

„Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najbardziej
potwierdzonych faktów w historii”

- Simon Greenleaf, prawnik, autor głośnego traktatu p.t. „A Treatise on the Law
of Evidence” - (Traktat o Prawie Dowodowym), które to opracowanie przez
niektórych wciąż traktowane jest jako jedno z najbardziej kompetentnych
opracowań odnoszących się do dowodów wykorzystywanych w prawie sądowym.
Profesor Greenleaf uznany został za jednego z najbardziej światłych umysłów
prawniczych, które kiedykolwiek narodziły się w Stanach Zjednoczonych.
Odznaczony został również sławetnym tytułem „Royal Professor of Law”,
prestiżowej uczelni Harvard’u.

Dr. Benjamin Gilber-West:

Dr. Bejamin Gilbert-West z Uniwersytetu Cambridge był także jednym z tych
naukowców, którzy usilnie chcieli skompromitować Chrześcijaństwo. Odstawiając
na bok swoje zajęcia zabrał się za studium i pisanie książki, która miała być
uwieńczeniem jego zamierzeń. Jednak, w wyniku wnikliwego studium, doszedł do
całkiem przeciwnych wniosków zostając gorliwym wyznawcą Jezusa. Powiedział:

„Nie odrzucaj, dopuki nie zbadasz dowodów”

Dr. West napisze później książkę p.t. „"Observations on the History and
Evidences of the Resurrection of Jesus Christ"- (Obserwacja Historiii i Dowodów
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa).

Profesor E.M. Blaiklock:

“Uznaję siebie za historyka. Moje podejście do Klasyki jest
historyczne. I oznajmiam wam, że dowody, co do życia, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa są lepiej udokumentowane niż
większość faktów ze starożytnej historii”

- E.M. Blaiklock, Profesor Klasyki, historyk


Profesor Thomas Arnold:
“Przez wiele lat studiowałem historię innych czasów i badałem
i wyważałem dowody tych, którzy o tym pisali, i nie znam ani
jednego faktu w historii ludzkości, który potwierdzony jest
lepszymi i pełniejszymi dowodami wszelkiego rodzaju, niż ten
wielki znak, który Bóg podarował nam, że Chrystus zmarł i
ponownie zmartwychwstał ze śmierci”

- Profesor Thomas Arnold, były przewodniczący wydziału historii na
Uniwersytecie Oxfordzkim, autor słynnego wydania „Historia Rzymu”.

Profesor Clive Staples Lewis:

Clive Staples Lewis, profesor na uczelni Oxfordzkiej, pisarz, autor wielu głośnych
opracowań jak: „Chronicles of Narnia” (Kroniki Narni) powieści na podstawie,
której nakręcono równie głośny film. Clive S. Lewis był bliskim przyjacielem J.
Tolikien’a, autora głośnej trylogii „Lord of the Rings”. Będąc ateistą, pod
wpływem przekonywujących argumentów przedstawionych mu przez J. Tlkien’a i
dokonaniu własnej analizy, po wielu latach zmagań w wieku 33 lat powrócił
wkońcu do Chrystusa.

W swoim opracowaniu „Surprised by Joy” (Zaskoczony przez Radość), napisze
wkońcu:

„Dostąpiłem Chrześcijaństwa kopiąć i wrzeszcząc”

Później Lewis napisze też znaną książkę, opracowanie teologiczne p.t. „Mere
Christianity” (Zwyczajne Chrześcijaństwo).

Prawnik i reporter śledczy: - Lee Patrick Strobel:

Prawnik i dziennikarz, absolwent kierunku prawa na prestiżowej uczelni Yale
oraz kierunku dziennikarstwa na Uniwersytecie Missouri. Były reporter śledczy,
który pracował dla znanej w świecie gazety „Chicago Tribune”. Wyróżniony
prestiżową nagrodą za dziennikarstwo śledcze. Człowiek, który przebył długą
drogę startując z pozycji ateisty do Chrześcijanina. Po paroletnim
przestudiowaniu dowodów dotyczących misji i życia Jezusa jako Mesjasza, w
1981 roku oświadczył:

„W świetle takiej lawiny dowodów wskazujących na Prawdę
o Chrześcijaństwie, musiałbym mieć więcej wiary, aby
pozostać ateistą niż naśladowcą Jezusa Chrystusa. W
zgodzie z tymi dowodami, najbardziej logiczny i racjonalny
krok, jaki mogę podjąć, jest krok w kierunku wiary i
zawierzenia Jezusowi”.

Lee Patrick Strobel, były twardy ateista, jest obecnie autorem wielu uznanych
pozycji chrześcijańskich wskazujących na dowody potwierdzające
autentyczność misji Jezusa oraz Jego Zmartwychwstania, jak również
wskazujących na Prawdę o istnieniu Boga.

Prawnik; - Lionel Luckhoo:

Lionel Luckhoo (1914-1997) słynny prawnik, a właściwie geniusz prawniczy,
którego nazwisko zapisane zostało w Księdze Rekordów Guiness’a jako
prawnika, który wygrał najwięcej spraw w historii w procesach o morderstwa w
ilości aż 245. Nagabywany przez innych, by jako geniusz prawniczy i
jednocześnie ateista wypowiedział się odnośnie prawdy o Jezusie Chrystusie,
zdecydował się, a następnie po podięciu tego wyzwania oraz prześledzeniu
faktów, powiedział:

„Poświęciłem więcej niż 43 lata swojego życia w pracy jako
prawnik, adwokat i obrońca na rozprawach sądowych,
ukazując się w wielu zakątkach świata i wciąż jeszcze
pracuję w tym kierunku. Miałem to szczęście, iż osiągnąłęm
wiele zwycięstw w procesach karnych i oświadczam
jednoznacznie, iż świadectwo na Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa jest tak przytłaczające, że wymusza ono
zaakceptowanie tego faktu na podstawie dowodów, które
absolutnie nie pozostawiają miejsca na wątpliwości”

W 1980 roku Luckhoo otworzył ośrodek kształcenia świadomości
Chrześcijańskiej oraz tworzył liczne opracowania pisemne w tym kierunku.

Dla przypomnienia:

Historyk Philip Schaff tak opisał wszechogarniający
wpływ, jaki Jezus miał na całą późniejszą historię i kulturę
świata:

"Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej
milionów niż Aleksander Wielki, Cezar, Mahomet i Napoleon;
bez pomocy nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to, co boskie
lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez
akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich
nigdy wcześniej nie słyszano i wywołał skutki, jakich nie
opowie żaden mówca czy poeta; choć sam nie napisał ani
jednej linijki, wprawił w ruch więcej piór i dostarczył tematów
do większej ilości kazań, przemówień, dyskusji, uczonych
tomów, dzieł sztuki i pieśni pochwalnych niż cała armia
wielkich mężów antyku i współczesności."

Ostatecznie, w obliczu powyższych wniosków, do jakich na
podstawie wnikliwych badań i analizy dowodowej doszli wskazani
tu, niewierzący wcześniej światli prawnicy i historycy– zasadniczo
już moglibyśmy zawierzyć ich ustaleniom.

W końcu zrobili oni za nas już całą robotę, a w dodatku były to osoby
nadwyraz wiarygodne, gdyż startujące z pozycji neutralnej, a nawet
przeciwstawnej wierze.

Były to jednocześnie osoby nieprzeciętnie światłe i biegłe w
dochodzeniu do prawdy na podłożu prawa dowodowego,
potwierdzeni specjaliści w tym zakresie. Ale idzmy jeszcze dalej!