INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2020Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Intencje wyjaśnienia

INTENCJE MODLITEWWNE OJCA ŚWIĘTEGO POWIERZONE JEGO ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2020

STYCZEŃ

Intencja modlitwy za ewangelizację – Promocja pokoju w świecie Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

LUTY

Intencja modlitwy powszechnej –Usłyszeć wołanie migrantów Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

MARZEC

Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

KWIECIEŃ

Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

MAJ

Intencja modlitwy za ewangelizację– Za diakonówMódlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

CZERWIEC

Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

LIPIEC

Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

SIERPIEŃ

Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

WRZESIEŃ

Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwny i z poszanowaniem.

PAŹDZIERNIK

Intencja modliwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

LISTOPAD

Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

GRUDZIEŃ

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy

 

Papież Franciszekopr. mg/mg