W dniu jubileuszu 7 rocznicy Święceń Kapłańskich chcemy w imieniu Parafian  i swojm złożyć księdzu Markowi, naszemu wikariuszowi, najserdeczniejsze życzenia.
Ks. Marek uzyskał święcenia kapłańskie w maju 2013 r.


Księże Marku,
…Można powiedzieć, że kapłan został poczęty na długiej modlitwie, modlitwie w czasie, której Pan Jezus rozmawiał z Ojcem”.

„ Kapłan to człowiek, który nie ma rodziny, a jednak należy do rodziny całego świata. Występuje jako świadek i doradca przy wielkich uroczystych czynnościach życia społecznego. Bez niego nie można się urodzić ani umrzeć, bierze on niejako człowieka z łona jego matki i nie wypuszcza ze swych ramion, dopóki nie złoży w grobie. Błogosławi kołyskę i trumnę, łoże ślubne i katafalk... U stóp jego składają ludzie największe tajemnice, przed nim wylewają najbardziej gorzkie łzy. We wszystkich cierpieniach duszy i ciała umie on pocieszyć. Jest dyskretnym i zaufanym, znajomym bogactwa i biedy.”

Ks. Marku
życzymy Ci wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej, byś przez kapłańskie ręce niósł ludziom Jezusa.
Niech zawsze towarzyszy Ci łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie zarówno w poczynaniach, jak i troskach.
Życzymy także dobrego zdrowia, dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej.


Polecamy Cię nieustannej opiece Maryi Panny!