Życzenia dla ks. Proboszcza kanonika

z okazji 48-lecia kapłaństwa

Z okazji 48 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich i  urodzin

życzymy księdzu proboszczowi Jerzemu dużo zdrowia i sił na dalszą posługę duszpasterską, Bożej miłości, wielu łask Matki Bożej oraz obfitych Darów Ducha Świętego.

Święty Jan Paweł II powiedział, że rocznice i jubileusze obchodzić trzeba, bo one dają poczucie wspólnoty i są okazją do modlitwy i dziękczynienia Panu Bogu.

Możemy powiedzieć, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Oby zawsze jej nie zabrakło w pracy kapłańskiej ks. Jerzemu, niech nie zabraknie nigdy ludzkiej życzliwości i solidarnej współpracy, jak również sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej.

(Św. Franciszek z Asyżu powiedział)

Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić oraz mądrość, bym potrafił je rozróżnić.

Natomiast w Psalmie 121
Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. Pan cię chroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.

Ks. Twardowski w „Autobiografii” napisał:
„W świecie niewiary próbuję mówić o wierze,
w świecie bez nadziei – o nadziei,
w świecie bez miłości – o miłości.”

 Dziękujemy za świadectwo życia kapłańskiego i życia rodzinnego.

                                                                                                                   BÓG ZAPŁAĆ