„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas
z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania”.

ks. Jerzy Mroczyński
21 V 1972-2017
Pelplin - Czersk - Pruszcz

       Panie, błogosław Wszystkim, do których mnie posłałeś, a Zmarłym daj wieczny pokój.

 

 

 

 

Z okazji 45 rocznicy

przyjęcia święceń kapłańskich,

życzymy księdzu proboszczowi Jerzemu dużo zdrowia i sił na dalszą posługę duszpasterską, Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości, świętych z charakterem  i wytrwałości Hioba.

Patrzymy na te wszystkie lata na ks. Jerzego przez pryzmat daru kapłańskich dłoni i ust.
Dłoni udzielających sakramentów świętych, dłoni błogosławiących, dłoni otwarcie przyjmujących do wspólnoty parafialnej.
Kapłańskich ust zatroskanych o prawdy Boże, o naukę religii, o duchowy i materialny kształt parafii.
Ust zatroskanych o chorych i cierpiących, potrzebujących wsparcia duchowego, Ust przebaczających.

Czcigodny Księże Jubilacie Jerzy, czterdzieści pięć lat pracy kapłańskiej to przede wszystkim dowód wierności Chrystusowi. Godziny spędzone w kancelarii, tysiące wypełnionych dokumentów i zaświadczeń, Msze święte, posługa sakramentalna - to wyraz służby człowiekowi, ale przede wszystkim służby Chrystusowi.
Od czterdziestu pięciu lat w szczególny sposób uczestniczysz w posłudze nauczania, uświęcania i pasterzowania w Kościele Chrystusowym. Odkrywasz piękno i doniosłość kapłańskiej posługi, doświadczasz ogromu ludzkich trosk, zmartwień i problemów, z których wiele udało Ci się rozwiązać w duchu ewangelicznym.

Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię przez życie. Niech ta wierność prostą drogą zaprowadzi Cię do Chrystusa i pozwoli Ci się z Nim spotkać. 

Dziękujemy za świadectwo życia kapłańskiego i życia parafialnego.
                                      
                                                                                                                  BÓG ZAPŁAĆ

                                                            
   Pruszcz dn. 19 maja 2017                                                      wtyczka