Orędzie o jedności.
Ich podział oddzielił Moje Serce od ich serc.

7 października 1991

– Wszystko, co posiadam, pragnę poświęcić dla Twojej Chwały. Nie mam wiele, właściwie nie mam prawie nic, gdyż jestem ograniczona, biedna, słaba i najnędzniejsza, jednak cokolwiek mogłabym mieć, weź to, mój Panie.
– Moja zażyłość z tobą rozpaliła w tobie ogień, ocaliła ciebie oraz innych. Pragnę twojej wolnej woli. Ofiaruj Mi się, a Ja sprawię, że popłyną z ciebie strumienie. Potrzebuję radykalnego ubóstwa, aby na powierzchnię wynurzyły się Moje Dzieła. Nakarmię twoją duszę, bo jesteś Moją małżonką. Vassulo, wasze miasta pełne są umarłych, a ich odór wznosi się aż do nieba. Rozpadają się milionami. Módl się, módl się o pokój, o miłość, o wiarę i jedność.
Najświętszy jest udręczony tym, co ma nadejść, zasmucony ponad wszelkie wyobrażenie. Będę musiał pozwolić Mojej Ręce spaść na to złe pokolenie. Córko, z miłości do Mnie weź Mój Krzyż Jedności i nieś Go poprzez świat. Idź od kraju do kraju i mów tym, którzy rozmawiają o jedności – nie przestając jednak nigdy myśleć o czymś przeciwnym i żyć nadal w sposób jej zaprzeczający – że ich podział oddzielił Moje Serce od ich serc.
Wołaj, aż wreszcie Mój Głos przedrze się przez ich głuchotę. Jestem z tobą w tym spustoszeniu, a więc nie bój się. Powierzyłem ci Mój Krzyż. Ten Krzyż uświęci cię i zbawi, zatem nieś Go z miłością i pokorą. Wzywaj bez przerwy Mojego Imienia. Twoja Misja, Moje dziecko, to dawanie świadectwa Miłości i ukazywanie Mojej Świętości wobec ich braku miłości i wierności. Idź naprzód bez obawy i bądź Moim Echem. Dawaj świadectwo z radością, z żarliwością. Dawaj świadectwo z miłością dla Miłości. Jeśli nawet Moi wrogowie przeszyją cię, ciesz się! Ofiaruj Mi wszystkie twoje rany, a Ja natychmiast je opatrzę. Za każdym razem, gdy podniesiesz oczy szukając Mnie, Moje Serce, bogate w Miłosierdzie, nie oprze ci się. Jesteś Moim dzieckiem, które przyjąłem, wychowałem i nakarmiłem, dlatego nie bój się ludzi. Nie mogą cię zniszczyć. Wkrótce cię uwolnię. Do tego czasu podążaj drogą z Moim Krzyżem Jedności i uwielbiaj Mnie. Bądź obrońcą
Prawdy i Jedności Kościoła, który Ja Sam zbudowałem. Idź do każdego narodu i stań przed nim. Mów im, że Ja pragnę Pokoju i Jednego Jedynego Kościoła pod Moim Świętym Imieniem. Powiedz im, że człowiek uważający się za sprawiedliwego, a mimo to trwający w rozłamie, będzie jadł owoc, który posiał, i umrze. Powiedz im też, jak bardzo brzydzę się sercami, którym brak szczerości. Ich uroczystości i dyskusje męczą Mnie. Powiedz im, jak bardzo odwracam się od ich wielkości i od ich sztywności. Nie Mnie, lecz ludziom ich sąd wydaje się wielki i wywołujący wrażenie. Nie mogę pochwalać Kościoła umierającego, zbliżającego się do rozkładu. Powiedz tym, którzy chcą słuchać, że
jeśli nie uciszą swoich głosów, nigdy nie usłyszą Mojego. Jeśli zaś uciszą swoje głosy, wtedy zaczną słyszeć Mój i tak spełnią Moją Wolę. Ja jestem Jeden, jednak każdy z nich uczynił sobie własnego Chrystusa. Ja jestem Głową Mojego Ciała, tymczasem wszystko, co widzę, to ich głowy, a nie Moja. Powiedz im, aby schylili swoje głowy, a zobaczą Moją. Powiedz im, niech uniżą siebie, abym mógł ich wznieść do Mnie.
Nie daj się zastraszyć, Moje dziecko. Bądź cierpliwa, jak Ja jestem cierpliwy. Bądź rozważna, pozostając u Mojego Boku. Poniesiesz Moje Klejnoty, aby pozostać Mi wierną. One sprawią, że będziesz o Mnie pamiętać.
Módl się, Moja oblubienico, proś twojego Małżonka, a Ja na koniec cię wynagrodzę. Uwielbiaj Mnie. Mówię ci: troski, ofiary – nic nie będzie daremne. Powiedz wszystkim, że ustanowię Moje Królestwo pośrodku
ubóstwa. Moja Dusza raduje się tymi, którzy mają czas słuchać Mojego Ducha, uwielbiać Mnie i czynić Moją Wolę! Córko, kocham cię pomimo twojej nędzy. Pozwól Mi kontynuować w tobie Moje Dzieła. Dostosuj się do Mnie, jak i Ja dostosowuję się do ciebie, a przez ciebie będzie odczuwalna Moja Obecność i pociągnę to pokolenie do jedności. Ufaj Mi, bo jestem z tobą. Moja Pieczęć jest na twoim czole. Przez tę Pieczęć oraz przez Moją Łaskę Moje Królestwo na ziemi zostanie ustanowione, jak tego chcę. Miej Mój Pokój. Pamiętaj: Ja jestem z tobą przez cały czas. Pójdź, wejdź w Moje Rany.