Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch

15 kwietnia 1991

– Panie, przyjdź do nas z całą mocą, z Twoim Świętym Duchem. Najczulszy Abba, Ty uwielbiłeś Twego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił. Nadeszła godzina, aby podobnie Twój Święty Duch Prawdy uwielbił Twojego Syna. Udowodnij światu, że Twoje Słowo, nie jest tylko słowem wydrukowanym na papierze, lecz żyjącym i działającym. Niech Twój Święty Duch "skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom" (Ml 3,24).
– Pokój wam. Vassulo, Pisma nigdy nie kłamią. Zostało powiedziane, że w ostatnich dniach, które mają nadejść, ludzie będą okazywać zewnętrzne pozory pobożności, ale wyrzekną się jej wewnętrznej mocy. Ach, Moi umiłowani! Czy przy Moim Powrocie zostanie jeszcze odrobina wiary?
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, żyjący i działający w Nim. Jak serce w ciele, tak Mój Święty Duch stanowi Serce Mojego Ciała, którym jest Kościół.
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch udzielający w obfitości i rozdzielający Swe Dary i Łaski w taki sposób, aby Kościół z nich korzystał. Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, Przypomnienie Mojego Słowa, nie objawiający nic nowego, lecz przypominający te same wskazania, dane przez tego samego Ducha.
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch przemieniający, wznoszący i przekształcający was w prawdziwe kopie Mnie Samego.
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, Ogień, który was ożywia, oczyszcza i czyni z waszego ducha kolumny ognia, gorejące ogniska miłości, żywe pochodnie światła dla ogłaszania bez lęku Mojego Słowa, stające się świadkami Najwyższego i uczące innych poszukiwania jedynie rzeczy niebieskich.
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła jest Mój Święty Duch, Życie, Tchnienie zachowujące was przy życiu i sprawiające, że wasz duch pragnie Mnie, nazywając Mnie: Abba.
Moje dziecko! Jeśli odrzucisz i jeśli stłumisz dary Mojego Świętego Ducha, jaką posługę będziesz mógł wypełnić i ofiarować Mi? Nie bądź podobny do trupa, zachowując zewnętrzne pozory religii, lecz odrzucając wewnętrzną moc przez czcze spekulacje ograniczające Mnie w Mojej Boskości. Nie zatrzymuj tych, którzy jak dzieci przychodzą do Mnie, żyjąc kultem Ducha Świętego. To Ja wzywam ich do zaślubin Mojego Świętego Ducha.
Tajemnica świętości polega na pobożności wobec Mnie, waszego Boga. Nic nie możecie uczynić z samych siebie. To Mój Duch żyjący w was prowadzi was i poucza o rzeczach niebieskich.
Zaprawdę powiadam ci: kto boi się Mnie, ten przyjmie Moje upomnienie. Nie śpij więc teraz, bo to są Czasy, w których powinno się być bardziej niż kiedykolwiek przebudzonym i czuwającym. To są Czasy, w których należy otworzyć uszy i słuchać Mojego Ducha bez lekceważenia Go. Nie udawaj mądrego w złym momencie, usuwając Tchnienie Mego Świętego Ducha i zabijając w ten sposób wewnętrzną moc ożywiającą Mój Kościół. Chcesz być roztropny? Otwórz więc oczy. Chcesz być roztropny? Otwórz swoje serce oraz uszy, Mój przyjacielu, a nie swój rozum. Osoba roztropna nigdy nie lekceważy ostrzeżenia Ducha. Jedynie pyszny nie zna lęku. Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości. Chcesz być roztropny? Odszukaj Prawdę, która rozpaczliwie pochyla się nad twoją nędzą, aby cię ocalić! Zobacz, Kto pochyla się nad waszą nędzą i niegodziwością, aby was pociągnąć do Siebie, wydobyć was z grobów i ponownie tchnąć w was Życie! O, pójdź! Nie myl się co do Mnie: Ja cię nie zmuszam ani nie próbuję pogwałcić twojej wolności!
Miałem litość nad tobą, pokolenie. Nie powtarzaj, że wszystko, co miałem do powiedzenia zostało już powiedziane. Dlaczego przypisujecie Mi wasze ograniczenia? Ja jestem Przypomnieniem Mojego Słowa, tak, wewnętrzną mocą Mojego Kościoła i mogę w sposób wolny zsyłać wam nowe cudowne zjawiska i dokonywać nowych cudów. Mogę w sposób wolny wznieść cię, pokolenie, wylać leczniczy balsam pochodzący z Bogactw Mojego Najświętszego Serca, kiedy chcę i na kogo chcę. Buduję, tak, odbudowuję Mój Kościół leżący teraz w ruinach.
Kiedy więc staniesz przede Mną, pokolenie, twarzą w Twarz, w Dniu Sądu, obym nie musiał ci powiedzieć: ty byłeś jednym z tych Moich prześladowców, którzy burzyli, kiedy Ja budowałem.
Miłosierdzie znajduje się teraz u waszych drzwi, Moje Współczucie puka do waszych drzwi w tych czasach ucisku.
Uważacie się za świętych? Dajcie Mi dowód waszej świętości, uwielbiając Mnie. Okażcie, że jesteście święci, pokazując Mi dusze, które nawracacie i przyprowadzacie do Mnie. Moje Królestwo bowiem nie polega na słowach ani na zewnętrznych przejawach religijności, ale na Wewnętrznej Mocy, której Ja sam mogę wam udzielić przez Mojego Świętego Ducha, jeśli będziecie Go szukać.
Odczujcie Moją Obecność i Miłość do każdego z was. Ja, Jezus Chrystus, jestem obecny i wszystkich was błogosławię z głębokości Mojego Najświętszego Serca, pozostawiając Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach.
Bądźcie jedno. Kościół ożyje.