Nigdy nie jesteś sam, Ja jestem zawsze z tobą

9 lutego 1990

– Pokój niech będzie z wami. Wszystko, o co was proszę, to miłość. Dzieci umiłowane, to Ja, wasz Jezus, dałem wam tyle Orędzi, aby przypomnieć wam Moje Prawo, aby przypomnieć wam, Kim jestem. Jeśli uczynicie sobie mieszkanie z Mojego Słowa, wasza dusza zostanie wzniesiona do Mnie i dosięgniecie Mnie.
Przyjdźcie do Mnie, zanim zawiedzie was wasz umysł. Przyjdźcie rozmyślać nad wszystkim, co wam dałem. Przyjdźcie rozważać Moje pragnienia. Szukajcie Mnie, pragnijcie Mnie. Przyjdźcie rozmyślać nad wszystkim, co wam dałem, i weźcie sobie Moje Słowa do serca. Pragnę, abyście aktywnie realizowali w życiu wszystko, czego wam udzieliłem, i abyście to troskliwie zachowywali.
Ach! Moje umiłowane dzieci... Gdybyście tylko wiedziały, jak ranione jest Moje Najświętsze Serce za każdym razem, kiedy ktoś z was odkłada na później wypełnienie Moich pragnień... Gdybyście tylko wiedziały, co Ja wam ofiarowałem i co nadal wam daję, wasza radość byłaby pełna.
Wychwalajcie Mnie, waszego Pana. Dniem i nocą uwielbiajcie Mnie za to, że nakarmiłem was Moją własną Ręką. Usłyszałem was z Wysoka i dlatego przybiegłem wam na ratunek. Czy Mnie więc nie posłuchacie? Przyjmijcie i poddajcie się Moim Pouczeniom oraz Moim pragnieniom, które zasiałem w was jak ziarna. Czyńcie to, o co proszę was Ja, wasz Zbawiciel, i nie zadowalajcie się samym słuchaniem Moich Orędzi, aby następnie pobłądzić. Moi umiłowani, wy, których kocha Moja Dusza, zaprawdę mówię wam, że pragnę modlitw płynących z serca. Pragnę, abyście modlili się za wszystkich biskupów i kapłanów. Chcę, abyście słuchali wszystkich pouczeń kapłanów, którzy Mnie reprezentują.
Życzę sobie, abyście pościli i czynili pokutę. Pragnę, abyście przyjmowali Moją Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko to możliwe. Chcę, abyście spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu. Moim pragnieniem jest, abyście czytali codziennie fragment Pisma Świętego. Pragnę, abyście podejmowali ofiary, wynagradzając za innych. Chcę, abyście odmawiali Różaniec i to – jeśli możliwe – wszystkie trzy części. Moim celem jest doprowadzenie was do świętości. Żyjcie w świętości, bo Ja jestem Święty. Takie są Moje Zasady. Pragnę waszego codziennego oddania. Jestem Źródłem Miłości i możecie wszyscy czerpać z Mego Serca, by dawać tę Miłość innym.
Następnie chcę, abyście nauczyli się Mnie adorować i pamiętać nieustannie o Mojej Obecności. Moja Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze przypominać sobie, że NIGDY nie jesteście sami. Ja jestem zawsze z wami.
Osiągnijcie doskonałość... Niech wyda owoc ta spieczona ziemia... Nie proszę was o rzeczy, których nie znacie ani o takie, które przekraczałyby wasze możliwości. Proszę was o wszystko, co jest święte; a wszystko, co Ja mam, jest Święte. Moje Ciało jest Święte. Przyjdźcie więc spożywać Moje Ciało i pić Moją Krew, Ja nie odwrócę się od tego, kto do Mnie przychodzi. Ja jestem Chlebem Życia.
Módlcie się, aby demon nie mógł was zwieść. Nie pozwólcie, aby Moje Oczy ze smutku zalewały się łzami. Rozgłaszajcie Moją Miłość na dachach waszych domów. Ogłaszajcie, że Moja Miłość przedniejsza jest od wina. Przypomnę wam, że wy wszyscy macie w Niebie Ojca kochającego was nieskończenie, a Jego Imię jest jak mirra wylewająca się z Niego, aby was namaścić i pobłogosławić. Jego Imieniem jest Miłość. Błogosławię każdego z was, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Miłość kocha was i jest z wami każdego dnia.
Orędzie naszej Najświętszej Matki.
– Pokój niech będzie z wami, Moje umiłowane dzieci. Czyńcie to, o co prosi was Pan. Módlcie się za tych Moich synów i córki, którzy są daleko od Nas. Módlcie się o ich nawrócenie. Szukajcie zawsze tego, co Święte. Bądźcie jak słoneczniki szukające słońca i zwracające się w jego stronę, podążające za Światłem. Popatrzcie na to, czym Pan was obdarza, i wychwalajcie Jego Święte Imię. Zbliżcie się wy wszyscy, którzy pragniecie, aby On był blisko was i nasyćcie się Jego Owocami.
Zbliżcie się do Boga w posłuszeństwie, słuchając Go i niczego Mu nie odmawiając. Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bóg jest waszym Stworzycielem i może być też waszym Nauczycielem.
Nie rezygnujcie z modlitwy, gdy tylko wszystko idzie wam dobrze. Módlcie się nawet w waszej radości. Przychodźcie Go uwielbiać, przychodźcie Go wysławiać. Bóg jest waszym Stróżem, zdajcie się na Niego, a On nigdy was nie zawiedzie, bo Jego Światłość jest waszym Przewodnikiem w ciemnościach. Zachowujcie Jego Przykazania, umiłowani, bądźcie ulegli w Rękach waszego Ojca. Gorąco pragnijcie przyjąć Mądrość jako waszego Nauczyciela i Przewodnika. Wzrastajcie w Mądrości, wzrastajcie w Duchu Pana, abyście mogli trwać w pokoju i doskonałej jedności z Panem.
Dziś jeszcze jedna rada: podążajcie ścieżką Wiary, zachowując Prawo. Proszę was, żyjcie Naszymi Orędziami, rozważajcie je. Uświadomcie sobie, jak wielką radość czerpiemy, Jezus i Ja, z pouczania was. Nasza radość osiągnie szczyt dopiero w dniu, kiedy całkowicie przezwyciężycie letarg i zupełnie zdacie się na Boga, zawierzając Mu. Błogosławię każdego z was. Pamiętajcie o Naszej Świętej Obecności, nie zapominajcie o Nas... Módlcie się, Moje umiłowane dzieci. Napełnijcie wasze dni Obecnością Miłości.