Nie jestem daleko

8 października 1986

– Tak! Niech pokój będzie z tobą. To Ja, Bóg, właśnie cię wołam. Oto Moje Orędzie:
Przypomnijcie sobie, że Ja, Bóg, żyję. Ja żyję, istnieję. Czy jeszcze w to wątpicie? Czy wciąż analizujecie, jak to się dzieje? Czy spędzicie całe swe życie na badaniu Mnie, na zastanawianiu się w czasie nie kończących się dyskusji, czy Ja Jestem czy Mnie nie ma? Po co to?
Słuchajcie Mnie: kiedy stworzyłem ziemię przepełniała Mnie radość. Posiałem gwiazdy i każdą z nich nazwałem. Byłem szczęśliwy stwarzając następnie was z miłością. Moimi własnymi Rękoma uformowałem was, dając wam tchnienie życia. Podniosłem was i pobłogosławiłem.
Ja jestem waszym Świętym Ojcem. Następnie wysłałem do was ludzi mądrych, aby was poprowadzili i pouczyli, jak zaczęło się całe Stworzenie. Sam objawiłem się wam, aby was pouczyć, gdzie znajdują się wasze korzenie, Kto jest waszym Stworzycielem. Ja, Bóg, jestem waszym Ojcem.
Tymczasem pokolenie za pokoleniem wciąż przesiewa Mnie przez sito, analizuje Mnie, pozostając w stałej ciemności, uciekając przede Mną, wywołując pośród was chaos. Czy trudno wam zrozumieć, jak się wzajemnie niszczycie, wywołując wojny, nienawidząc jedni drugich, wykorzeniając ludy i miasta, doprowadzając wasze ojczyzny do spustoszenia, czyniąc wasze żony wdowami, a z waszych dzieci robiąc sieroty, ujawniając jedynie nienawiść? Gdzie, gdzie są wszystkie Moje błogosławieństwa? Gdzie podziała się miłość, z jaką was pobłogosławiłem? Gdzie są Moje dzieci, gdzie one są, dokąd poszły? Nie umiem już ich rozpoznać. Dokąd poszły? Zło je przywołało, najmując je jak broń, aby zdmuchnąć w nich resztę światła, aby je całkowicie zniszczyć. Cierpię i płaczę widząc Moje ukochane dzieci stracone na zawsze! Czy to Ja wzbudzam gniew, nienawiść lub powoduję zniszczenie? Czyżbyście uwierzyli, że jestem Bogiem wojny? Czyż nie jestem Bogiem Pokoju i Miłości? Posłuchajcie Mnie, o dzieci! Zostałyście stworzone Moimi własnymi Rękoma. Wyszłyście z kołyski, którą dla was uczyniłem. Pochodzicie z Moich Rąk, które trzymały was na Mojej Piersi. Zostałyście pobłogosławione z głębi Mojego Serca, uleczone przez Mego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, umiłowane i bardzo ukochane przeze Mnie. Co się z wami stało? Jak wam się wydaje, dokąd idziecie?
Posłuchajcie Mnie: Powróćcie do Mnie, powróćcie do Mnie, do Tego, który was kocha. Uczcie się ode Mnie. Ja jestem Święty, bądźcie więc i wy święci, żyjcie w świętości. Nie, nie zapierajcie się Mnie mówiąc, że Mnie nie znacie i że nigdy Mnie nie znaliście!
Czy wyobrażaliście sobie, że Ja nigdy nie istniałem, albo że Moje Słowo było jedynie rozrywką dla Hebrajczyków? Wierzcie w Moje Słowo, bowiem Ja jestem jego Autorem. Moje Słowo jest żywe, jak Ja jestem żyjący. Gdyby to nie było prawdą, nie byłoby was.
Posłuchajcie Mnie: życie jest jedynie krótką wędrówką, którą wy szybko odbywacie. Jakże możecie czuć się szczęśliwi żyjąc w ciemności? Jakże ktokolwiek z was może sądzić, że potrafi żyć w ciemnościach? Nawet trzcina nie przeżyje bez światła. Ja jestem Światłością i trwając we Mnie, będziecie żyli. Ja jaśnieję, aby każdy widział i był w Moim Świetle. Moje Serce cierpi widząc was w szponach zła, pozostających w ciemności.
Słyszę was wszystkich, jak bardzo wątpicie i jak Mnie badacie, jak daleko odwracacie ode Mnie wasze twarze, odmawiając słuchania, odmawiając zobaczenia! Zamknęliście przede Mną wasze drzwi... Wy, Moi, Moje własne dzieci, badacie Mnie! Wielu z was Mi nie wierzy! Jak to się stało, że o Mnie zapomnieliście? Jakże dziecko może zapomnieć o swym własnym ojcu lub mieć najmniejszą wątpliwość, że on istnieje? Czy jest na ziemi dziecko, które myśli, że nigdy nie miało ojca? Pokażcie mi jedno dziecko, które sądzi, że pochodzi samo od siebie... Dlaczego, dlaczego niektóre z Moich dzieci tak Mnie zasmucają?
Ja, Bóg, jestem waszym Ojcem, waszym Stworzycielem i kocham was wszystkich. Rozpoznajcie Mnie... Nie powątpiewajcie o Mnie. Nie lękajcie się Mnie. Lękajcie się Mnie jedynie wtedy, gdy buntujecie się wobec Mnie. Dlaczego uciekacie ode Mnie? Miejcie Niebo za mieszkanie. Mój Dom jest waszym domem. Dzieci, dzieci, wypieracie się Mnie, bowiem Ja, Bóg, nie pasuję do waszego naukowego świata, jaki sobie utworzyliście? Próbujecie zniszczyć wasze życie duchowe? Wyśmiewacie się z tych, którzy jeszcze wierzą we Mnie, mówiąc, że oni śnią? Ci – z których się wyśmiewacie, mówiąc, że śnią – są w rzeczywistości przebudzeni i Mój Dom będzie ich domem. Będę dzielił z nimi wszystko, co posiadam, i na Moich pastwiskach będą wypoczywać. Nigdy niczego im nie zabraknie, nigdy więcej nie będą cierpieć.
Ja jestem Święty, bądźcie więc i wy święci, żyjcie w świętości. Uwielbiajcie Mnie, przyjmujcie Mnie. Wierzcie we Mnie i kochajcie Mnie. Przebywajcie w Mojej Światłości. Teraz posłuchajcie: Ja, Bóg, objawiam się na nowo w waszej epoce. Tak! W waszym czasie. Jestem Ten Sam. Jestem zawsze z wami.
Wychwalaj Mnie i pamiętaj o Mnie! Przywołam cię, Vassulo. Miej Mój Pokój. Poprowadzę cię. Kocham cię. Pamiętaj: zjednoczę was.
(Później)
– Czy jesteś szczęśliwa ze Mną? Porzuć teraz obawy i czuj się szczęśliwa. Ja, Bóg, jestem ten sam. Prowadzę Moich w ten sam sposób. Wszystkich was błogosławię. Dowiedz się, Vassulo, że to Ja, Bóg, cię prowadzę. Pozostań blisko Mnie, nigdy się Mnie nie lękaj.
Rozmyślaj więcej o Mojej Świętości, Moja córko. Teraz napisz:
Ja jestem Jahwe, który cię prowadzi. Córko, którą wybrałem, na początku czasów prowadziłem proroków izraelskich, pouczając ich, prowadząc i pomagając im Mnie rozpoznać. Ja, Jahwe, jestem tym samym Bogiem. Prowadziłem wielu ludzi mądrych. Ja, Bóg, działam w ten sam sposób. Zamierzam was wszystkich doprowadzić do Mnie. Pozostanę blisko was. Dowiedzcie się, że Ja, Bóg, zgromadzę was wszystkich, by zapełnić Moje świątynie. Na nowo objawiłem Siebie, by doprowadzić was do Mnie. Widziałem was rozproszonych, opuszczających Mnie i zapominających o Mnie. Czekałem, aż udoskonalicie wasze prawa. Przypomniałem wam, że wasze życie jest jedynie krótką wędrówką po ziemi. Przypomniałem wam, że was pobłogosławiłem. Jestem nieskory do gniewu. Ja, Bóg jestem pełen miłości.