ORĘDZIA MATKI BOŻEJ Z AMSTERDAMU


1

Widzę Panią. Daje mi znak, abym spojrzała na moją rękę. Patrzę i widzę dziwne rzeczy wychodzące z mojej dłoni. Rozpoznaję wielki smutek. Tak, wielkie strapienie leżące tu, na mojej dłoni, na które muszę patrzeć. Pani uśmiecha się i mówi:

Ale potem nadejdzie wielka radość.


 

Paray-le-Monial: Jezu, ufam Tobie


1

Oczywiście kult Serca Jezusowego istniał już w średniowieczu. Objawienia św. Małgorzaty Marii miały jednak kluczowe znaczenie w jego rozwoju. Oto co napisał o tym papież Pius XII w encyklice "Haurietis aquas": "Najważniejsze miejsce wśród tych, którzy krzewili kult Najświętszego Serca Jezusowego zajmuje św. Małgorzata Maria Alacoque. Zapalona niezwykłą gorliwością sprawiła, nie bez wpływu wierzących, że kult ten nabierał właściwych sobie rozmiarów, różniąc się od wszystkich innych form pobożności chrześcijańskiej, z podkreśleniem elementu miłości i wynagrodzenia". Pod wpływem objawień św. Marii Małgorzaty wprowadzono uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, którą Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała.

 

Nawrócenie w grocie


1

Objawienia w Tre Fontane były bardzo nietypowe. Matka Boża objawiała się wszak zwykle dzieciom lub dorosłym prowadzącym życie świątobliwe. Tymczasem w 1947 r. w Rzymie nie opodal kościoła Tre Fontane ukazała się człowiekowi, który... chciał zabić papieża. Bruno Cornacchiola kupił już nawet sztylet, na którym kazał wygrawerować napis: "śmierć papieżowi".

 

Objawienia w Syrii


1

Objawienia w Soufanieh - dzielnicy Damaszku, stolicy Syrii, są niezwykłe. Nie tylko dlatego, że obfitują w nadzwyczajne zjawiska. Jeszcze bardziej niezwykły był skutek, jaki wywołały: zostały zaakceptowane zarówno przez miejscowych hierarchów katolickich jak i prawosławnych. A we wspólnych modlitwach w miejscu objawień uczestniczą także duchowni muzułmańscy.

 

 

Objawienia w Heede


1

Niewiele objawień prywatnych zostało w pełni popartych autorytetem Kościoła. Czasem można się spotkać z akceptacją częściową. Biskupi nie wydają ostatecznych werdyktów, ale zezwalają na kult w miejscu objawienia. Tak stało się w małej niemieckiej wiosce Heede-im-Emsland, gdzie przez trzy lata Matka Boża, a potem również Chrystus, mieli się objawiać czterem dziewczynkom.

 

 

Objawienia świetej Anny


1

historii notowane są objawienia św. Anny w różnych miejscach. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby Jej ukazywanie się pod koniec XV w. w miejscowości Święta Anna oraz w latach 1623 - 1625 we francuskiej miejscowości Sainte-Anne d`Auray . Tego rodzaju nadprzyrodzone zdarzenie - według świadectw zawartych w dokumentach Biskupów Łuckich - miało również miejsce w Prostyni.

 

 

LUBLIN - ŁZY MATKI BOŻEJ


1

Fenomen płaczących obrazów i figur Madonny, jak również przekazywane przez Maryję Pannę orędzia, są znakiem dzisiejszych czasów, który - właściwie, z wiarą odczytany i przyjęty - może przyczynić się do przemiany i odnowy dzisiejszego świata. W książce "Madonna płacząca", autorstwa ks. R. Uklei, czytamy: "Zjawisko łez występujących wokół obrazów i figur Maryjnych, jak i również objawiającej się Matki Bożej jest bez wątpienia wymownym znakiem, który skłania do poważnej refleksji.(...)

 

 

Praskie Dzieciątko Jezus


1

"Wybrałem Ciebie, abyś czciła i uczyniła dostrzegalnym w tobie moje dziecięctwo i moją niewinność, gdy leżałem w żłóbku" - powiedziała jej pewnego dnia Boża Dziecina, gdy zakonnica modliła się przed Jej figurką, istniejącą po dziś dzień w klasztorze i znaną jako Król Chwały.

 

 

Objawień Matki Bożej w Kibeho (Rwanda)


1

Upłynęło już 20 lat od czasu, kiedy rozpoczęto badania nad objawieniami w Kibeho. Te niezwykłe wydarzenia rozpoczęły się bowiem 28 listopada 1981, w liceum w Kibeho. Czas ich trwania był znacząco długi.

 

 

Milczące objawienie Maryi


1 Przed stu laty nieznani wieśniacy z Knock, ożywieni wiarą i napełnieni łaską Najświętszej Panny, byli w stanie rozpoznać oznaki tego samego niebiańskiego spotkania. Wydarzenia w Knock stały się natchnieniem i otuchą dla kolejnych pokoleń. Knock, podobnie jak Nazaret, stał się miejscem w którym, za przykładem Maryi, człowiek może skłonić się w duchu wiary, zaufania i miłości i powtórzyć za Nią: "Niech mi się stanie według słowa twego".

 

Cud Eucharystyczny z Lanciano


1Cud ten zdarzył się w VIII stuleciu w małym kościółku pod wezwaniem świętego Legoncjana. Jak miało to miejsce na przełomie wieków często, tak i w tym wypadku cud zdarzył się z powodu wątpliwości pewnego mnicha bazyliańskiego w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii.
     
Podczas odprawiania przez niego Mszy św., po dokonanej konsekracji, hostia stała się Ciałem, a wino przemieniło się w żywą Krew krzepnąc w pięć nierównych i rożnych co do kształtu i wielkości grudek.

 

CUDOWNY KRUCYFIKS Z LIMPIAS


1Jak przekazuje tradycja, w r. 1755 wskutek trzęsienia dna morza, miasto znalazło się w niebezpieczeństwie zalania falami morskimi. Mieszkańcy Kadyksu zorganizowali uroczystą, błagalną procesję ze szczególnie czczonymi obrazami i figurami, lecz sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Wyruszono z drugą procesją. Tym razem silni mężczyźni nieśli Krzyż z Jezusem w Agonii. Gdy zbliżyli się ku rozszalałym falom morskim, zaczęły ustępować przed Krzyżem. Postępowali coraz dalej od brzegu, a fale cofały się. Ludzie uznali to zjawisko za cud. Miasto zostało uratowane.

 

Objawienia Boga Ojca- dane Matce Eugeni


1Matka Eugenia pochodziła z rodziny bardzo ubogiej. Przyszła na świat w szóstym miesiącu ciąży: 8 września 1907 r. Długo była maleńka, wątła, nie potrafiła mówić. Pewnego dnia, jej dziadek, mężczyzna pobożny, podjął decyzję o odbyciu pielgrzymki do Matki Bożej z Varese. Doszedł tam o północy. Zwracając się z ufnością do Maryi poprosił ją o uzdrowienie dziecka lub o wzięcie go z tego świata. .

 

Łzy z Syrakuz


1Ponad 50 lat temu, 29 sierpnia 1953, w Syrakuzach, gipsowa kopia płaskorzeźby wyobrażającej Matkę Bożą zaczęła płakać ludzkimi łzami...

 

Cudowny Medalik


1Niektóre objawienia prywatne wywarły ogromny wpływ na rozwój pewnych form pobożności. Miliony katolików na całym świecie noszą zawieszony na szyi medalik z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny. Noszą ufając, że medalik zapewni im łaski, choć chyba nawet nie wszyscy spośród nich słyszeli o św. Katarzynie Labouré, której w 1830 roku w Paryżu ukazała się Matka Boża i poleciła jej wybić taki medalik.

 

Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Lourdes (11.02.1858)    (link 2)


1NMP ukazała się w roku 1858 (11 lutego) Bernadetcie. 25 marca, kiedy dziewczyna zapytała o Jej imię usłyszała : "Jestem Niepokalanie Poczęta".

Obecnie NMP z Lourdes otaczana jest czcią we wszystkich zakątkach świata, do Lourdes przybywają licznie pielgrzymi a za wstawiennictwem Maryi zdarzają się niezliczone cuda, również uzdrowienia.

j.ang, niem, wł, hiszp, fr, hol (więcej)       j.pol (więcej- link 2)Fatima- symbol nadziei i przestrogi dla świata (13.05.1917) Objawienia Fatimskie

2Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima. Trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji Cudowna Pani powiedziała: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata".

Wcześniej, bo w 1916 r. dzieciom ukazał się kilkakrotnie Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
j.ang, port (więcej)Orędzie Bożego miłosierdzia- św. Faustyna (1905 - 1938)

3Siostra Faustyna jest znana jako apostołka Bożego miłosierdzia. Przez nią Pan Jezus przekazał światu swoje orędzie. Wysłał ją do całej ludzkości, której nie chce karać, ale pragnie uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca (por. Dz. 1588).

Misja s. Faustyny polegała na 3 zadaniach:

1. Przybliżaniu i głoszeniu światu prawdy o miłości miłosiernej Boga.
2. Wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla całego świata.
3. Doprowadzeniu do powstanie nowego zgromadzenia zakonnego.


Orędzie miłosierdzia przekazane siostrze Faustynie podczas wielokrotnych objawień przez ukazującego się jej Jezusa, zostało zapisane w "Dzienniczku". Faustyna Kowalska jest pierwszą rodowitą Polką, która została kanonizowana.
j.pol (więcej)j.pol (więcej) La Salette (19.09.1846)

4Kogo Matka Boża wybiera, aby się objawić? Zwykle ludzi biednych. Na La Salette wybrała dwoje dzieci, Maksymina Giraud i Melanię Calvat. Maksymin ma 11 lat, Melania 15 . Dzieci nie chodzą ani do szkoły, ani na katechizację, Melania nie jest dopuszczona do pierwszej Komunii świętej.

19 września 1846 r., kiedy rozpoczyna się objawienie, dzieci stoją nieruchomo, są zapatrzone w ognistą kulę, która wiruje i stopniowo się powiększa. Po chwili dostrzegają wewnątrz siedzącą, płaczącą kobietę. Piękna Pani (którą tak nazwały spontanicznie, nie wiedząc z kim mają do czynienia) podnosi się i mówi po francusku: "Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tutaj, aby wam opowiedzieć wielką nowinę". Maryja rozmawia z dziećmi i przekazuje każdemu z osobna tajemnicę.

W 1851 roku arcybiskup metropolita przekonał biskupa Grenoble, aby dzieci spisały te tajemnice. Zrobiły to po dużych wahaniach. Teksty doręczone papieżowi Piusowi IX nie zostają nigdy ogłoszone, ani przez niego, ani przez jego następców. Kiedy podczas audiencji ojciec Giraud, jeden z pierwszych superiorów generalnych Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, zapytał o nie, Papież odpowiedział: A więc, jeżeli nie będziecie pokutować, to wszyscy zginiecie - zdanie to pochodzi z Ewangelii św. Łukasza (Łk 13, 5).

19 września 1851 roku biskup de Bruillard ogłosił list pasterski, w którym uznał objawienie za prawdziwe.Medziugorje (Medjugorje) (od 24.06.1981 do chwili obecnej)  (link 2)

5Od 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako KRÓLOWA POKOJU w Medziugorje, maleńkiej wiosce w Hercegowinie (była Jugosławia, diecezja Mostar).

Objawienia trwają do dziś. Wszyscy widzący spotykają się z pielgrzymami, przekazują orędzie Maryi i podróżują po całym świecie. Od kilku lat, każdego 25 dnia miesiąca jedna z widzących- Maria- otrzymuje orędzie dla parafii w Medziugorje i dla świata. Maryja przekazała również widzącym tajemnice, które w przyszłości mają odegrać znaczącą rolę w historii Medziugorja i świata.

W jednym z pierwszym objawień Maryja powiedziała: "Jestem Królową Pokoju. świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga."
j.pol, ang, fr, niem, wł, chor, hiszp (więcej)    (więcej-link 2)Catalina Rivas (od 09.03.1995 do chwili obecnej)   (link 2)

6Jednym z miejsc, z którego Pan Jezus, poprzez nadzwyczajne znaki, kieruje do ludzi wezwanie do nawrócenia, jest miasto Cochabamba w centralnej Boliwii, a osobą przez którą otrzymujemy przesłania, jest Catalina Rivas (zwana też Katyą).

9 marca 1995 roku Catalina kupuje gipsową figurkę Pana Jezusa, stawia ją w domu na ołtarzyku i ku swojemu zdziwieniu widzi, że z oczu figurki obficie sączyą się krople prawdziwej, ludzkiej krwi (badania wykazały ludzkie DNA). Kobieta zaczyna po pewnym czasie słyszeć głos Jezusa i spisuje Boże przesłania dla świata. W ciągu niecałych trzech lat powstaje osiem książek, m. in. "Pasja", "Święta Godzina", "Wielka Krucjata Miłości", "Drzwi do nieba". W 1996 roku Catalina otrzymuje stygmaty. Chrystus mówi do Cataliny: "Ty jesteś Moim piórem, którym poruszam, aby kreśliło znaki wyrażające Moje słowa. To, co pisze twoja ręka, pochodzi ode Mnie i będzie powtarzane i nagłaśniane przez innych, tak, aż wypełni całą ziemię".

Orędzia Pana Jezusa przypominają ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, wzywają do przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcają do życia zgodnego z Dekalogiem.

Władze kościelne w Cochabamba, z arcybiskupem Rene Fernandezem na czele, głęboko poruszone Bożymi znakami, przekonawszy się, że są one prawdziwe, a zarazem bardzo istotne w ewangelizacji dzisiejszego świata, powołały organizację "Apostolat Nowej Ewangelizacji" zajmującą się rozpowszechnianiem Bożego orędzia.
j.ang, hiszp (więcej- link 1)       j.pol (więcej- link 2)Kurescek (09.12.1989)

7"To miejsce będzie miejscem cudownym, miejscem uzdrowienia chorób duszy i ran. Kto z wiarą w tym miejscu powierzy się Sercu memu i Sercu Syna mojego będzie uleczony i otrzyma pokój, który może ofiarować tylko niebo". To słowa Matki Bożej wypowiedziane do wizjonera Franca Szpelicza dotyczące miejsca o nazwie Kurescek w Słowenii.

Do 1999 roku Matka Boża przekazywała orędzia dotyczące nie tylko Kurescka, ale całego świata. Orędzia nawiązywały przede wszystkim do pokoju i pojednania oraz zawierały wiele wskazówek dla duszpasterzy.
j.pol, ang, niem, hiszp, fr, wł, sł (więcej)Guadalupe Meksyk (1531)    (link 2)

8Historia objawień, które przyczyniły się do przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez Indian, wiąże się z osobą nawróconego i ochrzczonego, 51-letniego Indianina Juana Diego.

Mieszkał on w pobliżu miasta Meksyk i udawał się do niego pieszo, pokonując każdego dnia 15 km drogi, aby uczestniczyć we Mszy św. 9 grudnia 1531 roku, w drodze do kościoła, w pobliżu świątyni bogini indiańskiej Tonantzin, usłyszał nagle śpiew jakby tysięcy ptaków i ujrzał po raz pierwszy piękną, młodą niewiastę, która rzekła:
"Wiedz i dobrze zrozum, najpokorniejszy z moich synów, że Ja jestem zawsze Dziewicą- świętą Maryją, Matką Boga prawdziwego, dla którego istniejemy, Stworzyciela wszystkich rzeczy, Pana nieba i ziemi. Chciałabym, żeby tutaj został wybudowany kościół, abym mogła wam ukazać i dać moją miłość, moje współczucie, moją pomoc i opiekę, gdyż jestem Matką miłosierną dla was, dla wszystkich mieszkańców tej ziemi i dla wszystkich, którzy Mnie kochają, wzywają i darzą ufnością."

W krótkim czasie po tym wydarzeniu chrzest przyjęło ponad 9 mln Indian, a obecną bazylikę (w której umieszczono cudowny, stanowiący wielką zagadkę dla współczesnej nauki obraz Matki Bożej) odwiedza corocznie prawie 20 mln wiernych.
j.pol, ang (więcej- link 1)      j.pol (więcej- link 2)Leandre Lachance (od 7.11.1996 do chwili obecnej)

9Leandre Lachance jest kanadyjczykiem. Ma żonę i 5 dzieci oraz 15 wnuków. Mimo, że jest biznesmenem, od wielu lat poświęca wiele czasu na modlitwę. Słowo Boże i Eucharystia stoją w centrum jego chrześcijańskiego zaangażowania.

Od 1996 roku Leandre prowadzi wewnętrzne rozmowy z Jezusem, który wiedzie go przez życie prywatne i zawodowe, pokazując jak powinien funkcjonować współczesny człowiek w odniesieniu do Boga, niezależnie od tego kim jest i co robi.

Jezus prosi o calkowite zaufanie Mu i zdanie się w każdej chwili życia na Jego pomoc. Nie żąda od ludzi niczego innego, jak tylko nieustannego wypowiadania "TAK", będącego zgodą na całkowite i bezwarunkowe wypełnianie woli Bożej.

Do takiej postawy, wręcz dziecięcego zawierzenia, Jezus wzywa każdego człowieka. Przepiękne i pouczające slowa Chrystusa zebrane zostaly w 3 tomach, zatytułowanych tajemniczo: "Ku radości Moim wybranym, Jezus".
j.ang, fr, niem, wł, hiszp, port (więcej)Ks. Stefano Gobbi (07.07.1973)

10Od 1973 do 1997 roku Matka Boża przekazywała orędzia włoskiemu kapłanowi, ks. Stefano Gobbiemu. Pod ich wpływem założył on światowy Ruch Maryjny, obejmujący dzisiaj kilka milionów świeckich oraz ponad 65 tys. kapłanów i biskupów.

Członkowie Ruchu Maryjnego starają się wypełniać wszystkie prośby przedstawione w orędziu Maryi z 1.11.73 roku. Maryja prosi szczególnie o:

- oddanie się Jej Niepokalanemu Sercu
- codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca
- wierność Papieżowi i tym biskupom, którzy są z nim zjednoczeni
- zachowywanie przykazań Bożych.

Wszystkie orędzia zostały zebrane w książce: "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej".
j.pol (więcej)Gietrzwałd (27.06.1877)

11Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce dziewiętnaście lat po Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce".

W wielkim skrócie przebieg objawień był następujący: Matka Boża objawiła się pierwszy raz Justynie, kiedy powracała z matką z egzaminu przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej. Następnego dnia "Jasną Panią" w postaci kobiety siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów- nad klonem przed kościoem- zobaczyła też Barbara Samulowska odmawiająca w tym czasie różaniec. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!" Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!".
j.pol, ang, niem, fr (więcej)Garabandal (18.06.1961)   (link 2)

12San Sebastian de Garabandal jest małą, górską wioską w Hiszpanii.

Wieczorem, 18 czerwca 1961 r. cztery dziewczynki: Conchita Gonzalez (lat 12), Mari Loli Mazon (lat 12), Jacinta Gonzalez (lat 12) i Mari Cruz Gonzalez (lat 11), bawiły się na skraju osiedla. Nagle usłyszały hałas podobny do grzmotu i zobaczyły świetlaną postać Anioła."Czy wiecie dlaczego przychodzę?" zapytał."Ogłaszam wam, że jutro, w niedzielę, Najświętsza Dziewica zjawi się jako Matka Boska z Góry Karmel". Taki był początek nadprzyrodzonych wydarzeń w San Sebastian de Garabandal.

Wiadomość obiegła szybko całą okolicę. 2 lipca, w niedzielę, pobliskie miasteczka zaroiły się od pielgrzymów podążających do wioski Garabandal. Było wśród nich wielu księży i lekarzy psychiatrów. Około szóstej wieczorem dziewczynki wierząc w to, co powiedział im Anioł, udały się na miejsce jego pojawienia się i wpadły w ekstazę. Matka Boska ukazała się im z dwoma aniołami po obydwu swoich stronach. Jednym z nich był święty Michał Archanioł, który przygotowywał je do objawień.

W Garabandal aż do 1965 r. na oczach tłumów wiernych miało miejsce wiele znaków i przekazanych zostało wiele orędzi, również dla całego świata. Matka Boża nawołuje w nich do czynienia dobrych uczynków, pokuty i częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu.

To właśnie w Garabandal ma nastąpić wielki znak dany nam od Boga, jego celem będzie wzmocnienie przed końcem czasów naszej słabnącej wiary.
j.pol, ang, fr, wł, hiszp, ros, węg, port, sł, ukr (więcej- link 1)      (więcej- link 2)Siekierki k. Warszawy (3.05.1943)

13Wieczorem, 3 maja 1943 roku (a więc w czasie wojny), w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, dwunastoletnia Władzia wróciła do domu spod pobliskiego krzyża, przy którym zbierali się wierni na majówce- tzn. śpiewie Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych. Dziewczynka wyglądała przez okno modląc się i podziwiając rozciągający się na brzegu Wilanówki, pełen kwitnących drzew sad, kiedy na tle kwitnącej wiśni zobaczyła świetlistą Postać podobną do Matki Bożej malowanej na obrazach. Widzenia te powtarzały się przez kolejne dni, miesiące i lata- aż do 15 września 1949 roku. Matka Boża i Pan Jezus przekazali Władzi podczas objawień wiele nauk i orędzi.

Zgodnie z otrzymanymi od Matki Bożej poleceniami, Władzia zaczęła gromadzić na wspólną modlitwę dzieci i dorosłych. Z biegiem czasu na miejsce modlitwy przychodziło coraz więcej wiernych. W sierpniu 1997 roku Prymas Polski, Kard. Józef Glemp ustanowił w tym miejscu Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Maryja określiła cel jej siekierkowskich objawień w ten sposób: "Przyszłam do was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli śladami Moimi, nie zginiecie". To przesłanie uniwersalne, skierowane do całego świata, ale najbardziej do tych, którzy stoją najbliżej przesłania z Siekierek - do nas, Polaków.
j.pol (więcej)Akita (12.06.1973)

14Niezwykłe objawienia Matki Bożej w diecezji Niigata, w Akita (Japonia), są potwierdzeniem i kontynuacją wydarzeń w Fatimie. Drewniana figura Maryi w klasztorze Służebniczek Eucharystii płakała 101 razy w latach 1975-81, by potwierdzić te objawienia. Matka Boża przemówiła kilkakrotnie do Siostry Agnieszki Katsuko Sasagawa. 13 października 1973 roku Maryja powiedziała:

"Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedzialam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kaplanów ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym..."

Ordynariusz Niigata, bp John Shojiro Ito, po wnikliwych badaniach, listem pasterskim z 22 kwietnia 1984 roku uznał, że objawienia te są autentyczne. Potwierdził to w czerwcu 1988 r. ówczesny Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kardynał Józef Ratzinger .
j.pol (więcej)Maria Valtorta (1897- 1961)

15Maria Valtorta urodziła się w roku 1897 we Włoszech. Miała bardzo trudne życie a od lat trzydziestych stan jej zdrowia pogorszył się tak znacznie, że praktycznie była przykuta do łóżka. Wówczas oddała się z zapałem modlitwie i twórczości pisarskiej.

Jej twórczość trwała 10 lat, od 1943 do 1953 roku. Zapisała ponad 15 tysięcy kartek podyktowanych przez Jezusa i Jego Matkę. Jej największe dzieło: "Poemat Boga-Człowieka" powstało w latach 1943-1947 i opowiada o życiu Jezusa. Opublikowała też komentarze do fragmentów Pisma Świętego, wykłady doktryny Chrystusa, dzieje pierwszych chrześcijan, utwory o pobożności.

Pisma Marii Valtorty są źródłem licznych nawróceń, radości wewnętrznej i pociechy serc spragnionych lepszego poznania Boga. Choć wybitne osobistości Kościoła przyjęły zgodność jej pism z wiarą Kościoła i aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie religii, to jednak fakt, że Maria Valtorta ujawnia niezliczone epizody nie wspomniane w Piśmie Świętym wywołuje zrozumiałe, wynikłe z ostrożności, zastrzeżenia. Pochodzą one od tych, którzy mają obowiązek strzec depozytu wiary i przekazywać ją wiernie przyszłym pokoleniom, bez zmian lub dodatków. I tak na przykład w roku 1992 sekretarz Konferencji Episkopatu Włoch Dionigi Tettamanzi zażądał oficjalnie od wydawcy włoskiego, aby na pierwszej stronie dzieła określono wyraźnie, iż "wizje i dyktanda, jakie są zapisane, nie mogą być uznane za mające pochodzenie nadprzyrodzone, lecz powinny być uważane za formę literacką, jaką autorka posłużyła się dla opowiedzenia po swojemu o życiu Jezusa".

Naprawdę warto jednak czerpać z tych wizji i dyktand, traktując je choćby jako formę wspaniałych rekolekcji, aby lepiej pojmować to, co zapisali Ewangeliści oraz inni autorzy święci.
j.pol (więcej)Matka Boża z Kibeho (1981 - 1983)

16Matka Boża ukazywała się trzem dziewczynom z rwandyjskiego miasteczka Kibeho od 28 listopada 1981 do 3 grudnia 1983 roku. Widzącymi były: 16-letnia Alphonsine Mumureke (w jadalni liceum katolickiego, którego była uczennicą zobaczyła Matkę Bożą jako pierwsza. Stało się to 28 listoada 1981, o godz. 12.35), 17-letnia Nathalie Mukamazimpaka (miała objawienia od stycznia 1982) i 21-letnia Marie-Claire Mukangango (jej wizje trwały od marca do września 1982, zginęła podczas masakr w roku 1994). Matka Boża ukazywała się w białej sukni, w białym welonie na głowie.

Kościół rwandyjski zaakceptował objawienia 29 czerwca 2001 roku.
j.pol (więcej)Licheń (1850 - 1852)

17Las w Grąblinie rozpoczyna Maryjny szlak prowadzący do Sanktuarium w Licheniu. Na tym miejscu dnia 15 sierpnia 1850 roku ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce z Grąblina Matka Boża, Bolesna Królowa Polski.

Mikołaj miał żonę i dwóch synów. Na starość został pasterzem bydła dworskiego i włościańskiego. W latach 1850-1852 Matka Boża kilkakrotnie mu się ukazywała. Wybrała go na swego posłańca. Pasterz miał przekazać ludziom jej nawoływania do nawrócenia i modlitwy. Według relacji Mikołaja - Maryja przepowiedziała czasy epidemii, dając jednocześnie nadzieję tym, którzy jej zaufają.
j.pol (więcej)Ks. Ottavio Michelini   cz.I    (5.05.1975 - 2.01.1979)

18Don Ottavio Michelini - to kapłan, którego Boże Miłosierdzie wybrało na posła, by w przeddzień wielkiego i strasznego wstrząsu obudził Kościół z letargu. Zmarł nagle na serce w dniu 15.10.1979r., posiadał godność prałata i przez 40 lat był proboszczem. W ostatnich latach życia był kierownikiem duchowym Towarzystwa "Speranza", które opiekuje się osobami niedołężnymi fizycznie.

Don Ottavio napisał w czasie od roku 1975 do stycznia 1979 sześć ksiąg, które zostały wydane we Włoszech pod tytułem "Confidenze di Gesu a un Sacerdote". Zawierają one słowa Jezusa, Maryi i świętych skierowane do Don Ottavio, a przez niego do wszystkich ludzi.
j.pol. (więcej) cz.II    cz.III   cz.IV   cz.V   cz.VI