Dzień Kobiet (8 marzec)

 

Życzenia


Patronki kobiet w kościele katolickim: Anna Klara Monika Zdzisława Felicyta Etelburga Irena

Święto kobiet ustanowiono dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku domagały się uzyskania praw wyborczych, polepszenia warunków pracy, krótszego jej dnia oraz takiego samego wynagrodzenia jak mężczyźni. Właściciel fabryki zamknął pracujące kobiety w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. Niestety w budynku wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 z nich

Dzień Kobiet zainicjowała niemiecka socjalistka Klara Zetkin. Zatwierdzono go 8 marca 1910 roku na Kongresie Kobiet Socjalistek w Kopenhadze, w którym wzięło udział ponad 100 kobiet17 krajów. Ustanowienie święta odbyło się poprzez anonimowe głosowanie bez ustalenia dokładnej daty jego obchodów. Miało służyć rozszerzaniu się idei praw kobiet i budowania ku temu społecznego wsparcia. W Wielkiej Brytanii dodatkowym powodem była walka Angielek o prawa polityczne oraz poparcie udzielone im przez jednego posła, który przedstawił wniosek o przyznanie im praw wyborczych. 

Pierwsze świętowanie 

Pierwszy raz święto kobiet obchodzono 28 lutego 1909 roku w USA. Datę wyznaczyła Socjalistyczna Partia Ameryki dla upamiętnienia wspomnianego strajku z Nowego Jorku. Stamtąd zwyczaj przyszedł do Austrii, Danii, Niemiec i Szwajcarii, gdzie pierwszy raz odbyło się 19 marca 1911 roku. Kobiety organizując wiece i zebrania zgromadziły wspólnie ponad milion osób, w tym mężczyzn. Domagano się prawa kobiet do głosowania, obejmowania stanowisk publicznych, praw do pracy, szkoleń zawodowych i zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. W latach 1913-1914 w swoje święto kobiety protestowały przeciwko I Wojnie Światowej. W Rosji pod koniec lutego, kiedy według kalendarza gregoriańskiego przypada 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet był celebrowany demonstracjami przeciwko wojnie i wyrażeniem solidarności z ruchem na rzecz praw kobiet. W 1917 roku, gdy świat był w obliczu wojny, rosyjskie kobiety zorganizowały strajki i protesty pod hasłami "chleb i pokój". Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał im prawa wyborcze. 

Wątek starożytności 

Tak wygląda historia Dnia Kobiet. Jednak tak, jak w przypadku innych świąt i tutaj można znaleźć powiązania ze starożytnym Rzymem. W pierwszym tygodniu marca, miesiąca rozpoczynającego wiosnę i prace polowe, obchodzono tzw. "Matronalia". Święto było związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z tej okazji mężowie dawali żonom prezenty i spełniali ich życzenia a one opuszczały domy. Udawały się do świątyni Junony - bogini płodności, uosabiającej wszelkie cnoty żony, matki, patronki dziewic i kobiet zamężnych. Szły w uroczystym pochodzie do oliwnego gaju na Eskwilinie, jednym ze wzgórz Rzymu śpiewając pieśni ku czci ich opiekunki. Na miejscu posągi bogini przystrojono kwiatami i wstążkami. Składano też w ofierze krowę, dziękując za doznane łaski, prosząc o opiekę i szczęście dla domowego ogniska oraz o potomka. Podobne święta występowały też w wielu innych kulturach

Inny wymiar Dnia Kobiet 

Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu krajach. W ciągu lat nabrał innego wymiaru. W sprawach kobiet odbyły się cztery światowe konferencje zorganizowane przez Organizacją Narodów Zjednoczonych. Wydarzenia te uczyniły obchody święta poparciem na rzecz ich działania w życiu polityczno-gospodarczym. To okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania, które stały się przy udziale kobiet i zwrócić uwagę na ich niewykorzystany potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami. To również czas do refleksji nad postępem dokonanym w dziedzinie praw kobiet. Tego dnia upamiętnia się nie tylko odwagę i determinację tych, które zasłużyły się w historii swoich państw i społeczeństw, ale apeluje o podjęcie nowych wyzwań. Uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na ich narodowość, wyznanie, język i kulturę. Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn. Rok 1975 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Wtedy po raz pierwszy 8 marca obchodzono wspólnie na całym świecie, jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. W 2 lata później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na mocy, której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez państwa dniu. Przyznano i uznano równocześnie znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym i procesach pokojowych. Wezwano do zakończenia dyskryminacji i udzielenia im większego wsparcia, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym. ONZ opracowywało międzynarodowe strategie, standardy, programy i cele na rzecz podwyższania roli kobiet. Propaguje równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów pokoju, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka. 

W byłym Związku Radzieckim 

Dzień Kobiet jest szczególnie obchodzony w krajach byłego Związku Radzieckiego. W wielu z nich jest wolnym od pracy a paniom wręczania się kwiaty i prezenty, przypominając równocześnie o ich problemach. W Rosji to najpopularniejszy dzień po Nowym Roku i od ponad 40 lat wolny od pracy. Każdy Rosjanin ma obowiązek obdarowywania bliskiej kobiety. Coraz bardziej modne są wyjścia do restauracji lub klubu. Z badań wynika, że najgorszym prezentem jest książka a najlepszym bukiet kwiatów, biżuteria oraz futro. Na Litwie panie otrzymują kwiaty, ale dyskutują też o swych prawach. 2 lata temu w tamtejszym Sejmie z inicjatywy Parlamentarnej Grupy Kobiet odbyła się konferencja na temat "Kobieta w społeczeństwie litewskim". Na Białorusi Dzień Kobiet to święto państwowe. Odbywają się oficjalne akademie oraz mnóstwo spotkań towarzyskich i uroczystych przyjęć. Na głównej akademii życzenia rodaczkom składa prezydent wręczając medale "Za zasługi w pracy" oraz "Ordery Matki". Najpopularniejszymi kwiatami są tulipan, róża i mimoza. Także na Ukrainie 8 marca jest wolnym od pracy. Oprócz tradycyjnego bukietu róż i czekoladek panie mogą liczyć na coś ze złota albo sprzęt AGD, do zakupu którego niespotykanymi w inne dni dużymi rabatami zachęcają sklepy. Tutaj też, tak jak w Rosji, ustępuje tylko Nowemu Rokowi. Niestety Cerkiew Prawosławna nie uznaje Święta Kobiet. Mówi, że jest ustanowionym w czasach radzieckich dla uczczenia rewolucjonistek i przypada w czasie najsurowszego w prawosławiu Wielkiego Postu. 

W Hiszpanii 

W Hiszpanii, chociaż kobiety uzyskały prawo do głosowania 77 lat temu w 2006 roku, swoje święto obchodziły pod hasłem: "Od prawa do głosowania do demokratycznej równości". We Włoszech kobiety otrzymują najczęściej mimozę, którą w większości przypadków panowie zamiast kupić w kwiaciarni, zrywają z drzew. 

W Polsce 

W Polsce Dzień Kobiet zauważono po II wojnie. Było bardzo popularne w okresie PRL-u. Po przemianach politycznych w 1989 i 1990 roku stopniowo zanikło a w 1993 zniosła je premier Hanna Suchocka. Jednak do dziś panowie obdarowują panie 8 marca kwiatami i drobnymi lub większymi podarunkami a z sympatią do niego podchodzą młode dziewczęta

  RÓŻNE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET
 

8 marca - święto Kobiet,
więc życzenia składam Tobie.
Dużo zdrowia, pomyślności oraz
cały czas radości.
Mało smutku oraz łez,
przyjmij dziś życzenia te.

Z okazji dnia kobiet,
życzę Ci zbierania z życia
tylko najlepszych wrażeń i
spełnienia wszystkich marzeń.
I aby słońce na niebie
świeciło zawsze dla Ciebie.

Z okazji Dnia Kobiet,
pragnę złożyć Ci życzenia,
wszystkiego najlepszego,
dużo szczęścia,
by w każdym dniu roku,
uśmiech na Twej twarzy,
gościł tak samo często,
jak w tym dniu.

Raz do roku jest taki dzień,
Który przemija jak piękny sen.
Wszystkie kobiety panie i matki,
W dniu tym dostają
pachnące kwiatki.
Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,
Tylko przesyłam w
życzeniach sam siebie.

Z bukietem róż nie mogę przyjść,
by złożyć Ci życzenia,
Lecz w słowach Tych myśli,
niech się spełnią Twe marzenia,
Dużo sukcesów oraz radości,
Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń,
moc słodyczy w Dniu Kobiet,
życzy Ci...

Jesteś Kobietą mego życia,
jesteś Kobietą moich marzeń.
Długa droga do zdobycia,
gdy o Tobie wszyscy marzą.
Wplatam palce w Twoje
najdelikatniejsze dłonie,
przychodzę co dzień by,
ugasić serce, co płonie.
I nie mogę zapomnieć o Tobie,
ja bez Ciebie nic nie zrobię!

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej i aby każdy
kolejny dzień był Dniem Kobiet,
życzę Wam... wspaniałe,
niepowtarzalne Panie!

Przyjmij życzenia Kobieto Kochana
od drugiej Kobiety z samego rana,
niech Twój dzień cały będzie radosny
trzymaj się Kobieto, aby do wiosny!

Wszystkie życzenia są dla kobiety
Które bywają czasem niestety
Trochę zabiegane i zapracowane
Ale są za to - BARDZO KOCHANE.

Kobiety to piękne nastroje i
duże życiowe wyboje.
Matki Polki, Matki Królów,
większa Pani - więcej bólu.
Ja kocham kobiety skromne,
inteligentne i rozsądne.
Taką kobietą jesteś Ty,
co spełnia wszystkie moje sny.

Z okazji Dnia Kobiet,
pragnę złożyć Ci życzenia,
wszystkiego najlepszego,
dużo szczęścia,
by w każdym dniu roku,
uśmiech na twarzy Twej gościł,
tak samo często, jak w tym dniu.
Bądź zawsze szczęśliwa,
złym losom nieznana, uprzejma,
czuła, tkliwa,
przez wszystkich kochana.

Jesteś kobietą,
- dla mnie niezwykłą.
Jesteś kobietą,
- dla mnie, nikogo więcej.
Tobie swe serce oddaję,
przed Twym pięknem,
swoją męską głowę skłonię!
Ucałuję - Twoje, drogie dłonie,
położę się przy Twym łonie,
bo jesteś Kobietą mojego życia

Kobieta
- to piękny kwiat,
to niedocenione zioło,
które zajmuje cały świat,
o którym się mówi wokoło.
Mówi
- nie znając istoty ciała,
mówi
- nie znając doliny duszy.
Kobieta
- to nie tylko kwiat,
to kamień,
co z czasem się kruszy

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet
życzę Wam .... wspaniałe,
niepowtarzalne Panie!

Kobieta najpiękniejszą jest,
gdy kocha,
to Anioł Niebieski,
co zjawia się z rana, by do
późnej nocy zostać z wybranym.
To szczególne uczucie,
czuć, że jest się przez taką
Kobietę kochanym!

Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą
Pyta: jakie dzisiaj święto?...
Zapamiętaj sobie -
dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!