.

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

Po wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego, skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, a przede wszystkim zawierzam się Waszym modlitwom. W radości Zmartwychwstałego Pana, ufni w Jego ustawiczną pomoc, idziemy naprzód, a Pan nas wspomoże, a Matka Boża będzie po naszej stronie. Dziękuję.

Pierwsze słowa Papieża Benedykta XVI
19 kwietnia 2005 r., godz. 18.48

* * *

Modlitwa za Ojca Świętego
Benedykta XVI


Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół. Otocz opieką naszego papieża Benedykta XVI i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie jako następca Piotra, był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i wzorem bratniej miłości. Amen.

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 17 - 24 kwietnia 2005r.

<< do Benedykt XVI
.